Betoptic

Betoptic

Oftalmik Solüsyon

Alcon

Betaksolol HCI

Ambalaj: 5.6 mg/mLx5 mL’lik, kendinden damlalıklı şişe.

Betoptic S

Oftalmik Süspansiyon

Betaksolol HCI

Ambalaj: 2.8 mg/mLx5 mL’lik, kendinden damlalıklı şişe.

Endikasyon: Kronikaçık açılı glokomlu hastalar, yüksek intraoküler basınçlı (okülerhipertansif) hastalar, beraberinde solunum yolu hastalığı da bulunanglokomlu veya oküler hipertansiyonlu hastalar, çeşitli ilaçlarlaantiglokom tedavi gö-ren glokomlu veya oküler hipertansiyonlu hastalarıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Betaksololakarşı aşırı duyarlığı olanlarda, birinci derece bloktan daha ağırsinüs bradikardisi olan hastalarda, kardiyojenik şok veya belirginkalp yetmezliği öyküsü bulunanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Oral veya başka yoldanbadrenerjik bloker bir ilaç kullanan hastalar gerek intraokülerbasınç, gerekse beta blokaja bağlı bilinen olası sistemik additifetkiler açısından izlenmelidir. Gebelik ve emzirme dö-nemindekikadınlarda, ancak beklenen yararlılığın olası risklerden üstün olmasıdurumunda kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Gö-ze damlatılması sırasında kısa süreli rahatsızlıkolabilmektedir ve nadiren gözde yaşarma bildirilmiştir. Çok nadirolarak korneal duyarlıkta azalma, eritem, kaşınma hissi, kornealbatmayanma, keratit, anizokori ve fotofobi; lokal uygulamanınardından çok nadiren insomnia ve depresif nö-roz gibi sistemik yanetkiler bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Epinefrinin eşzamanlı olarak kullanılması sırasındanadir de olsa midriyazis geliştiği bildirilmiştir. Rezerpin gibikatekolamin deplase edici ilaçlarla tedavi gö-ren hastalarda birbblokerin kullanılması gerekiyorsa additif etkive hipotansiyon ve/veya bradikardi gelişebilme olasılığı nedeniylebu hastaların dikkatle izlenmeleri önerilir. Eşzamanlı adrenerjikpsikotropik ilaç kullanan hastalarda gereken önlemler alınmış olmalıdır.

Doz Önerisi: BetopticSolüsyon: Genelde uygulanan dozaj hasta göz(ler)e gündeiki kez bir damladır. Bazı hastalarda göz içi basıncının düşüp stabilhale gelmesi birkaç hafta sürebilir. Tedavinin ilk iki ayı içinde,klinik takip sırasında intraoküler basınç belirlenmelidir.Betoptic Süspansiyon: Günde iki kez has-taolan gö-ze bir veya iki damla uygulanması önerilir. Bazı hastalardagöz içi basıncının düşüp stabil hale gelmesi birkaç hafta sürebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.