Bonefos

Bonefos

Ampul

ErKim

Disodyum klodronattetrahidrat

Ambalaj: 300mg/5 mLx5 ampul.

Bonefos

Tablet

Disodyum klodronattetrahidrat

Ambalaj: 800 mgx60 tablet.

Endikasyon: Maligniteyebağlı olarak artan kemik rezorpsiyonunun düzeltilmesinde ve yinemaligniteye bağlı oluşan hiperkalseminin tedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Klodronatakarşı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Klodronat, sadece klinik, biyokimyasalve radyolojik etkilerini yeterli düzeyde izleyebilecek uzmandoktorların denetiminde kullanılmalıdır. İlacın hızlı enjeksiyonurenal sistemle ilgili yan etkilerin artmasına neden olabilir. Gebekadınlarda kullanımından kaçınılmalıdır. İlacın anne sütüne geçipgeçmediği bilinmediğinden emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Gastrointestinalrahatsızlıklar, hipokalsemi, ayrıca parathormon, kreatinin laktik asitdehidrogenaz ve alkalin fosfataz serum düzeylerinde reversibl artışlargözlenmiştir. Ender olarak cilt reaksiyonları şeklinde ortaya çıkanaşırı duyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Çeşitligıdalar, süt ve süt ürünleri gibi kalsiyum içerikleri yüksek olanmaddeler klodronatın oral emilimini azaltır. Aynı durum kalsiyum,demir içeren ilaçlar ve içerisinde magnezyum bulunan antasitleriçin de geçerlidir.

Doz Önerisi: Bonefos Ampul: Hiperkalsemidegünde 1 Ampul, 500 mL ‰9 sodyum klo-rür ya da %5 dekstroz çö-zeltisiiçinde, 2 saati aşan yavaş infüzyonla verilir.Hastalar tedavi öncesi ve sırasındayeterli düzeyde hidrate edilmelidir. Tedaviye serum kalsiyum düzeyinormalizasyonu sağlanana kadar devam edilmelidir. Bu da genellikle2-5 günlük bir sürede sağlanır. Tedavi süresi normal olarak 7 günüaşmamalıdır.

Bonefos Tablet: Oral yoldan günde 1600-3200 mg dozundakullanılır.Günlük doz 3200 mg’yi aşmamalıdır. Tedavi sırasındahastalar yeterli düzeyde hidrate edilmelidir. Gıdalarla, özelliklesüt ve süt ürünleriyle var olan etkileşim nedeniyle, ilacın alımından1 saat önce ve sonra hiçbir gıda ve etkileşme olasılığı olan ilaçalınmamalıdır.Tedavi süresi yaklaşık 6 aydır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.