Bonefos

Bonefos

Bonefos nedir ne için kullanılır, Bonefos nasıl kullanılır, Bonefos ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ampul

Disodyum klodronat tetrahidrat

Ambalaj: 

300mg/5 mLx5 ampul.

Endikasyon: 

Maligniteye Bağlı olarak artan kemik rezorpsiyonunun düzeltilmesinde ve yine maligniteye bağlı oluşan hiperkalseminin tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Klodronat Karşı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: 

Klodronat, sadece klinik, biyokimyasal ve radyolojik etkilerini yeterli düzeyde izleyebilecek uzman doktorların denetiminde kullanılmalıdır. İlacın hızlı enjeksiyonurenal sistemle ilgili yan etkilerin artmasına neden olabilir. Gebe Kadınlarda kullanımından kaçınılmalıdır. İlacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: 

Gastrointestinal Rahatsızlıklar, hipokalsemi, ayrıca parathormon, kreatinin laktik asit dehidrogenaz ve alkalin fosfataz serum düzeylerinde reversibl artışlar gözlenmiştir. Ender olarak cilt reaksiyonları şeklinde ortaya çıkan aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: 

Çeşitli Gıdalar, süt ve süt ürünleri gibi kalsiyum içerikleri yüksek olanmaddeler klodronatın oral emilimini azaltır. Aynı durum kalsiyum,demir içeren ilaçlar ve içerisinde magnezyum bulunan antasitler için de geçerlidir.

Doz Önerisi:

Bonefos Ampul: 

Hiperkalsemide Günde 1 Ampul, 500 mL ‰9 sodyum klorür ya da %5 dekstroz çözeltisi içinde, 2 saati aşan yavaş infüzyonla verilir.Hastalar tedavi öncesi ve sırasında yeterli düzeyde hidrate edilmelidir. Tedaviye serum kalsiyum düzeyi normalizasyonu sağlanana kadar devam edilmelidir. Bu da genellikle 2-5 günlük bir sürede sağlanır. Tedavi süresi normal olarak 7 günü aşmamalıdır.

Bonefos Tablet:

Oral yoldan günde 1600-3200 mg dozunda kullanılır.Günlük doz 3200 mg’yi aşmamalıdır. Tedavi sırasında hastalar yeterli düzeyde hidrate edilmelidir. Gıdalarla, özellikle süt ve süt ürünleriyle var olan etkileşim nedeniyle, ilacın alımından 1 saat önce ve sonra hiçbir gıda ve etkilenme olasılığı olan ilaç alınmamalıdır.Tedavi süresi yaklaşık 6 aydır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...