Brethal

Brethal

İnhaler

Fako

flutikazon propionat

Ambalaj: 50 µg/dozx60 doz

: : 125 µg/dozx60 dozluk ambalaj.

Eşdeğeri: Flixotide İnhaler: 50 µg/dozx60 doz, 125 µg/dozx60 doz(GSK).

Endikasyon: Daha önceyalnızca bronkodilatörlerle veya başka profilaktik ajanlarla tedavigörmüş hastalarda astımın alevlenmelerini ve semptomlarını azaltır.

Kontra Endikasyon: Aşırı duyarlıkişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Akut ataklar için değil, uzun süreli tedavi için kullanılır.Aktif veya pasif pulmoner tüberkülozu olan hastalarda dikkatlikullanılmalıdır. Gebelik sırasında kullanımı, anneye sağlayacağıyarar, fetüs üzerine olası etkisinden büyük ise düşünülmelidir.Farmakokinetik özellikleri süte geçmesinin olası olmadığını göstermektedir.

Yan Etkileri: Ağız veboğazda kandidiyazis gö-rülebilir.Böyle hastalar, inhaler kullandıktan sonra ağızlarınısuyla çalkalamalıdır. Bazı hastalarda ses kısıklığı ve boğaz tahrişigö-rülebilir. Dozun ardından hırıltıdaki ani artış ile paradoksalbronkospazm gö-rülebilir. Böyle bir durumda beklometazon hemen kesilmelive alternatif tedaviye geçilmelidir.

İlaç Etkileşimleri: Herhangi bir ilaçla etkileşmebildirilmemiştir.

Doz Önerisi: Terapö-tik etki 4 ile 7 günde başlar. Doz, bireyselyanıta gö-re ayarlanmalıdır. Her bir önerilen doz minimum 2 inhalasyondur.Başka bir şekilde önerilmemişse, yetişkinler ve 16 yaşın üzerindekiçocuklarda günde 2 kez 100-1000 mg. Hastalığın şiddetine gö-re, -aşağıdakiinhale flutikazon propionat başlama dozu verilmelidir: Hafif astımdagünde 2 kez 100-250 µg. Orta astımda günde 2 kez 250-500 µg. Şiddetli astımdagünde 2 kez 500-1000 µg. Doz, daha sonra semptomlar kontrol altına alınıncaazaltılır veya bireysel yanıta gö-re etkili en düşük doza indirilir.4 yaşın üzerindeki çocuklarda, günde 2 kez 50-100 µg önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.