Borneral

Borneral

Film Tablet

İlsan

Ornidazol

Ambalaj: 250 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: Biteral Lak Tablet: 250 mgx20 tablet(Roche);OrnidoneFilm Tablet: 250 mgx20tablet(Tripharma);Ornisid Film Tablet: 250 mgx20 tablet(Abdi İbrahim);OrnitopFilm Tablet: 250 mgx20tablet(Toprak).

Endikasyon: Anaerobbakterilere bağlı enfeksiyonlarda: Septisemi,menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları, doğumsonrası septisemi, septik abortus ve sö-zü edilen bakterilerin saptandığıveya varlığından şüphelenilen endometrit olgularında, özelliklekolon ve jinekolojik operasyon geçirecek olgular başta olmak üzere,cerrahi girişimlerde profilaksi amacıyla;Amebiasis: Amiplidizanteri dahilEntamoebahistolytica’nın neden olduğu tüm bağırsakenfeksiyonlarında amebiasisin tüm ekstraintestinal formlarında,özellikle amebik karaciğer apsesinde; trikomoniazis, kadınlardave erkeklerdeTrichomonasvaginalis’e bağlı genitoüriner enfeksiyonlardaendikedir.

Kontra Endikasyon: SSS hastalığıolan hastalarda ve ornidazole karşı aşırı duyarlığı olduğubilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Ataksi, vertigo veya zihinselkonfüzyon durumunda tedavi kesilmelidir. Belirgin karaciğer bozukluğubulunan hastalarda, ornidazol uygulamaları arasındaki süreniniki katına çıkarılması önerilmektedir.Kesin gerekli değilse gebeliğinilk 3 aylık dö-neminde verilmemelidir.

Yan Etkileri: Baş dönmesi,baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar, ciltte kızarıklık,kas zayıflığı, sersemlik gibi hafif yan etkiler gö-rülebilir. Nadirenyalnız duysal veya duysal ve motor periferik nö-ropati gözlenmiştir.Ayrıca tremor, rigor koordinasyon bozukluğu ve bilinç azalması gibiSSS bozuklukları da bildirilmiştir. Bazı olgularda da cilt reaksiyonlarıgözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Alkollüiçecekler ve alkol içeren ilaçların alınmasından kaçınılmalıdır.Disülfiramla birlikte delirium, konfüzyonel duruma neden olabilir.Oral antikoagülanların (varfarin) etkisi ve hemoraji riski artar;oral antikoagülan dozu ayarlanmalıdır. 5-florourasilin klirensiazalır ve toksisite riski artar.

Doz Önerisi: Amebiyazistedizanterili hastalara 3 gün, diğer bütün hallerde5-10 günlük tedavi uygulanır. Yetişkinler ve 35 kg’den ağır çocuklara3 günlük tedavi; akşam bir kerede 6 Tablet, vücut ağırlığı 60 kg’denfazla ise 8 Tablet verilir. 5-10 günlük tedavide, 2 akşam, 2 sabah,günde 4 Tablet verilir. 10 yaşından küçük çocuklara 3 günlük tedavide40 mg/kg’lik doz, bir kerede verilir. 5-10 günlük tedavide 25 mg/kg’likdoz, bir günde bir kerede verilir.Giyardiyazisteyetişkinler ve 35 kg’dan ağır çocuklara1-2 günlük tedavide 6 Tablet, akşam bir kerede verilir. 5-10 günlüktedavide, 2 sabah, 2 akşam olmak üzere 4 Tablet, 5-10 gün süreyle verilir.10 yaşından küçük çocuklara 1-2 günlük tedavide 40 mg/kg’lik doz birkerede verilir. 5-10 günlük tedavide, günde 25 mg/kg’lik doz, 5-10 günsüreyle verilir.Trikomoniyazistetek dozluk tedavide 6 Tablet, akşam bir keredeverilir. 5 günlük tedavide 2 sabah, 2 akşam olmak üzere günde 4 Tablet,5 gün süreyle verilir.Anaerobik bakterilere bağlı enfeksiyonlardayetişkinler ve 35 kg’dan ağır çocuklara2 sabah, 2 akşam, günde 4 Tablet 5-10 gün süreyle verilir. 10 yaşın altındakiçocuklara 25 mg/kg günlük doz, 5-10 gün süreyle verilir.Anaerobik bakterilerebağlı enfeksiyonların profilaksisindebaşlangıçta alınan 2 veya 4 Tabletlikdoza 2 saatte bir 2 Tablet alınarak 5-10 gün devam edilir. Ameliyatöncesi ve sonrasında da aynı dozlar uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.