Borneral

Borneral

Borneral nedir ne için kullanılır, Borneral nasıl kullanılır, Borneral ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Ornidazol

Ambalaj: 

250 mg x 20 tablet

Endikasyon: 

Anaerobbakterilere bağlı enfeksiyonlarda: Septisemi,menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları, doğum sonrası septisemi, septik abortus ve sözü edilen bakterilerin saptandığı veya varlığından şüphelenilen endometrit olgularında, özellikle kolon ve jinekolojik operasyon geçirecek olgular başta olmak üzere,cerrahi girişimlerde profilaksi amacıyla;Amebiasis: Amipli Dizanteri dahil Entamoeba histolytica’nın neden olduğu tüm bağırsak enfeksiyonlarında amebiasisin tüm ekstraintestinal formlarında,özellikle amebik karaciğer apsesinde; trikomoniazis, kadınlardave erkeklerdeTrichomonasvaginalis’e bağlı genitoüriner enfeksiyonlardaendikedir.

Kontrendikasyon: 

SSS hastalığı olan hastalarda ve ornidazole karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: 

Ataksi, vertigo veya zihinsel konfüzyon durumunda tedavi kesilmelidir. Belirgin karaciğer bozukluğu bulunan hastalarda, ornidazol uygulamaları arasındaki sürenin iki katına çıkarılması önerilmektedir.Kesin gerekli değilse gebeliğin ilk 3 aylık döneminde verilmemelidir.

Yan Etkileri: 

Baş dönmesi,baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar, ciltte kızarıklık,kas zayıflığı, sersemlik gibi hafif yan etkiler görülebilir. Nadiren Yalnız duysal veya duyusal ve motor periferik nöropati gözlenmiştir.Ayrıca tremor, rigor koordinasyon bozukluğu ve bilinç azalması gibi SSS bozuklukları da bildirilmiştir. Bazı olgularda da cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Alkollü İçecekler ve alkol içeren ilaçların alınmasından kaçınılmalıdır.Disülfiramla birlikte delirium, konfüzyonel duruma neden olabilir.Oral antikoagülanların (varfarin) etkisi ve hemoraji riski artar;oral antikoagülan dozu ayarlanmalıdır. 5-florourasilin klirensiazalır ve toksisite riski artar.

Doz Önerisi: 

Amebiyazis Dizanterili hastalara 3 gün, diğer bütün hallerde 5-10 günlük tedavi uygulanır. Yetişkinler ve 35 kg’den ağır çocuklara 3 günlük tedavi; akşam bir kerede 6 Tablet, vücut ağırlığı 60 kg’den fazla ise 8 Tablet verilir. 5-10 günlük tedavide, 2 akşam, 2 sabah,günde 4 Tablet verilir. 10 yaşından küçük çocuklara 3 günlük tedavide 40 mg/kg’lik doz, bir kerede verilir. 5-10 günlük tedavide 25 mg/kg’lık toz, bir günde bir kerede verilir.Giyardiyaz İste Yetişkinler ve 35 kg’dan ağır çocuklara 1-2 günlük tedavide 6 Tablet, akşam bir kerede verilir. 5-10 günlük tedavide, 2 sabah, 2 akşam olmak üzere 4 Tablet, 5-10 gün süreyle verilir.10 yaşından küçük çocuklara 1-2 günlük tedavide 40 mg/kg’lik doz bir kerede verilir. 5-10 günlük tedavide, günde 25 mg/kg’lik doz, 5-10 gün süreyle verilir.Trikomoniyaziste Tek dozluk tedavide 6 Tablet, akşam bir kerede verilir. 5 günlük tedavide 2 sabah, 2 akşam olmak üzere günde 4 Tablet,5 gün süreyle verilir.Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlar yetişkinler ve 35 kg’dan ağır çocuklara 2 sabah, 2 akşam, günde 4 Tablet 5-10 gün süreyle verilir. 10 yaşın altındaki çocuklara 25 mg/kg günlük doz, 5-10 gün süreyle verilir.Anaerobik bakterilere bağlı enfeksiyonların profilaksisinde başlangıçta alınan 2 veya 4 Tabletlikdoza 2 saatte bir 2 Tablet alınarak 5-10 gün devam edilir. Ameliyat Öncesi ve sonrasında da aynı dozlar uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.