Calcijex

Calcijex

Calcijex nedir ne için kullanılır, Calcijex nasıl kullanılır, Calcijex ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ampul

Kalsitriol

Ambalaj: 1mg/1 mLx25 Ampul

: 2mg/1 mLx25 ampul.

Endikasyon: 

Kalsitriol,D3 Vitamininin en önemli aktif metabolitleri nden biridir.Postmenopozal osteoporoz, kronik böbrek yetersizliği olan, özellikler hemodiyaliz yapılan hastalardaki renal osteodistrofi, postoperatifhipoparatiroidi, idiopatik hipoparatiroidi, psödohipoparatiroidi,D vitaminine bağlı raşitizm, D vitaminine dirençli, hipofosfatemik raşitizm tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon: 

Hiperkalsemi İle Seyreden tüm hastalıklarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Renal fonksiyonları normal olan ve kalsitriol alan hastalar dehidrasyondan kaçınmalıdır. Yeterli Sıvı alımı sağlanmalıdır. Kalsitriol mevcut olan en aktif D vitamini metaboliti olduğu için, kalsitriol tedavisi sırasında başka bir D vitamini müstahzarı verilmemelidir, böylece D hipervitaminozu oluşması önlenmiş olur.Böbrek yetersizliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.Kalsitriol, üriner taş veya kalp hastalığı olan hastalara dikkatle verilmelidir. Gebelikte, elde edilecek yarar fetusa verilebilecek zarar riskinden daha fazla olduğu hallerde kullanılmalıdır.Kalsitriol alan anneler bebeklerini emzirmemelidir.

Yan Etkileri: 

Kalsitriol D vitamini aktivitesine sahip olduğu için, aşırı dozda D3 Vitamini alındığında görülenlere benzer yan etkiler ortaya çıkabilir.Örneği Hiperkalsemi sendromu veya kalsiyum intoksikasyonu (hiperkalsemi derecesi ve süresine bağlı olarak).

İlaç Etkileşimleri:

 Kolestiramin Kalsitriolün intestinal emilimini bozabilir. Magnezyum içerenilaçlar, kronik renal diyalizde olup kalsitriol alan hastalarda kullanılmamalıdır.Kalsitriol dozu, dijital tedavisi yapılan hastalarda dikkat belirlenmelidir. Aynı zamanda bir tiyazit diüretik ile tedavi yapılması hiperkalsemi riskini artırır. Fenitoin veya fenobarbital gibienzim indükleyicilerin verilmesi metabolizmanın artmasına vebu nedenle kalsitriolün serum konsantrasyonlarının azalmasına nedenolabilir. Kalsiyum emilimini arttıran D vitamini analogları ve kalsiyum emilimini inhibe eden kortikosteroidler arasında fonksiyonel bir antagonizma ilişkisi mevcuttur. D vitaminine dirençli raşitizm olan hastalar oral fosfat tedavilerine devam etmelidir. Ancak, kalsitriolün intestinal fosfor emilimini yapabileceği hesaba katılmalıdır.

Doz Önerisi: 

Calcijex’in optimal dozu her hasta için dikkatle belirlenmelidir.Calcijex Tedavisinin etkinliği her hastanın yeterli ve uygun miktarda günlük kalsiyum aldığı varsayımına dayandırılır.Yetişkinlerde alınması gereken günlük kalsiyum miktarı 800 mg’dir. Hastanın Günlük yeterli kalsiyum alımını garantilemek için ya kalsiyum preparatı verilmeli ya da uygun diyet önerilmelidir.Calcijex’in önerilen başlangıç dozu, haftada 3 kez, yaklaşık günaşırı uygulanan 0.5mg’dir.Calcijex, hemodiyalizin sonunda bir kateter aracılığıyla İV bolus doz olarak uygulanabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...