Calcijex

Calcijex

Ampul

Abbott

Kalsitriol

Ambalaj: 1mg/1 mLx25 Ampul

: 2mg/1 mLx25 ampul.

Endikasyon: Kalsitriol,D3vitamininin en önemli aktif metabolitlerinden biridir.Postmenopozal osteoporoz, kronik böbrek yetersizliği olan, özelliklehemodiyaliz yapılan hastalardaki renal osteodistrofi, postoperatifhipoparatiroidi, idiopatik hipoparatiroidi, psö-dohipoparatiroidi,D vitaminine bağlı raşitizm, D vitaminine dirençli, hipofosfatemikraşitizmin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Hiperkalsemiyleseyreden tüm hastalıklarda kontrendikedir.

Uyarılar: Renal fonksiyonları normalolan ve kalsitriol alan hastalar dehidrasyondan kaçınmalıdır. Yeterlisıvı alımı sağlanmalıdır. Kalsitriol mevcut olan en aktif D vitaminimetaboliti olduğu için, kalsitriol tedavisi sırasında başka birD vitamini müstahzarı verilmemelidir, böylece D hipervitaminozuoluşması önlenmiş olur.Böbrek yetersizliği olan hastalarda dikkatliolunmalıdır.Kalsitriol, üriner taş veya kalp hastalığı olanhastalara dikkatle verilmelidir. Gebelikte, elde edilecek yararınfetusa verilebilecek zarar riskinden daha fazla olduğu hallerdekullanılmalıdır.Kalsitriol alan annelerbebeklerini emzirmemelidir.

Yan Etkileri: KalsitriolD vitamini aktivitesine sahip olduğu için, aşırı dozda D3vitamini alındığında gö-rülenlere benzer yan etkiler ortaya çıkabilir.Örneğinhiperkalsemi sendromu veya kalsiyum entoksikasyonu (hiperkalsemiderecesi ve süresine bağımlı olarak).

İlaç Etkileşimleri: Kolestiraminkalsitriolün intestinal emilimini bozabilir. Magnezyum içerenilaçlar, kronik renal diyalizde olup kalsitriol alan hastalarda kullanılmamalıdır.Kalsitriol dozu, dijital tedavisi yapılan hastalarda dikkatlebelirlenmelidir. Aynı zamanda bir tiyazit diüretiğiyle tedavi yapılmasıhiperkalsemi riskini artırır. Fenitoin veya fenobarbital gibienzim indükleyicilerin verilmesi metabolizmanın artmasına vebu nedenle kalsitriolün serum konsantrasyonlarının azalmasına nedenolabilir. Kalsiyum emilimini artıran D vitamini analogları vekalsiyum emilimini inhibe eden kortikosteroidler arasında fonksiyonelbir antagonizma ilişkisi mevcuttur. D vitaminine dirençli raşitizmolan hastalar oral fosfat tedavilerine devam etmelidir. Ancak, kalsitriolünintestinal fosfat emilimini uyarabileceği hesaba katılmalıdır.

Doz Önerisi: Calcijex’in optimal dozu her hasta için dikkatle belirlenmelidir.Calcijextedavisinin etkinliği her hastanınyeterli ve uygun miktarda günlük kalsiyum aldığı varsayımına dayandırılır.Yetişkinlerde alınması gereken günlük kalsiyum miktarı 800 mg’dir. Hastanıngünlük yeterli kalsiyum alımını garantilemek için ya kalsiyum preparatı verilmeliya da uygun diyet önerilmelidir.Calcijex’in önerilen başlangıç dozu, haftada 3 kez, yaklaşıkgünaşırı uygulanan 0.5mg’dir.Calcijex, hemodiyalizin sonunda bir kateteraracılığıyla IV bolus doz olarak uygulanabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.