Calcitonina Hubber

Calcitonina Hubber

Ampul

Onko

Salmon kalsitonin

Ambalaj: 100IU/1 mLx10 ampul.

Calcitonina Hubber

Nasal Spray

Salmon kalsitonin

Ambalaj: 50 IU/doz: 14 püskürtme için 2 mL’lik şişe

: : 100IU/doz: 100 µl’lik tek kullanımlık 7 sprey.

Eşdeğeri: Steocin Nazal Sprey: 50 IU/dozx2 mL(Drogsan).

Endikasyon: Osteoporoz;osteoliz ve/veya osteopeniye bağlı kemik ağrıları; kemiğin pagethastalığı (osteotis deformans), özellikle kemik ağrısı, nö-rolojikkomplikasyonlar, progresif kemik lezyonlu olgular, tam olmayan yada tekrarlanan kırıklar, serum alkali fosfataz ve üriner hidroksiprolinatılımı artışıyla belirginleşen artmış kemik dö-nüşümlü olgularvarlığında; hiperkalsemi (meme, akciğer veya böbrek karsinomu,miyelom ve diğer malignitelere sekonder durumda tümoral osteolizebağlı; hiperparatiroidizm, immobilizasyon ve D vitamini intoksikasyonlarınabağlı oluşan kronik olguların etkinlik sağlanana kadar uzun sürelitedavisi); nö-rodistrofik hastalıklar (Algodistrofi veya Sudeckhastalığı da denilen) ve akut pankreatitte endikedir.

Kontra Endikasyon: Kalsitoninekarşı bilinen aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Uzun süreli kullanımı önerilmez.Gebe kadınlarda yeterli deneyim yoktur. Anne sütüne geçtiğine dairbazı bulgular olduğundan tedavi sırasında emzirme önerilmez. Çocuklardauzun süreli kullanıma dair yeterli veri bulunmadığından, tıbbiaçıdan zorunlu gö-rülmedikçe çocuklarda birkaç haftadan fazla uygulanmamalıdır.

Yan Etkileri: Bulantı, baş dönmesi, sıcaklıkhissinin eşlik ettiği hafif al basması ve nadiren poliüri ve titremelergö-rülebilir. Bu etkiler doza bağlı olup, IM veya SC uygulamalardançok IV uygulamada daha sıktır. Salmon kalsitonin intranazal uygulamalarındadaha az yan etki oluşmaktadır.

İlaç Etkileşimleri: Kalsitonin enjeksiyonundansonra, serum kalsiyum düzeyleri geçici olarak normalin altına inebilir.Bu durum komplikasyonlara yol açmasa da, kardiyak glikozitlerindozlarının ayarlanması gerekli olabileceğinden, bu türden ilaçlarıbirlikte alan hastalarda dikkat gerekir.

Doz Önerisi: CalcitoninaHubber Ampul: Paget hastalığında önerilenhücum dozu, SC veya IM yolla günde 100 UI olup, biyokimyasal parametrelernormalleşinceye ve semptomlar düzelinceye kadar devam edilmelidir.Olgularınçoğunda en iyi sürdürme günde veya günaşırı 50 UI doz uygulamasıylasağlanabilir. Hiperkalsemide doz, hiperkalseminin derecesineve hastanın verdiği yanıta gö-re ayarlanmalıdır. Önerilen uygulama,12 saatte bir SC veya IM yolla 4 UI/kg ile başlamaktır. 24-48 saat içindetatmin edici sonuçlara ulaşılmadığı takdirde doz, 12 saatte bir 8UI/kg’ye yükseltilir. 48 saat sonunda yanıt elde edilememişse, maksimumolarak 6 saatte bir 8 UI/kg’ye çıkabilir. Postmenopozal osteoporozdaönerilen doz, SC ya da IM yolla günde 100 UI olup, günlük 600 mg elementelkalsiyuma eşdeğer kalsiyumla birlikte D vitamini (günde 400 ünite)eklenir. Bir tedavi siklusunun bile yeterli olabileceğine dairbulgular vardır.Her olguda yeterli diyetesastır. Kemik metastazlarına bağlı ağrılarda 48 saat boyunca 6saatte bir SC veya IM yolla 200 UI uygulanır. Tedavi, bazı hastalarda1 hafta veya daha uzun süreyle ağrının şiddetini azaltabilir.Calcitonina Hubber Nazal Spray: Pagethastalığında tedaviye biri sabah, diğeri akşam olmak üzere 2 kereyebö-lünecek şekilde günde 200 UI ile başlanır. Günlük 2 uygulamanınherbirinin ayrı burun deliklerine yapılması ve tedavinin serumalkali fosfataz aracılığı (alternatif olarak idrarla 24 saat içindeelimine olan hidroksiprolin miktarı) ile kontrol edilmesi önerilmektedir.Nö-rolojik semptomlar ve/veya kemik deformasyonunun esas olduğuhastalarda, biyokimyasal parametreler stabilize olduktan sonrabile günde 100-200 UI doz uygulamasına devam etmenin uygun olabileceğigöz önünde bulundurulmalıdır.Postmenopozal osteoporozda doz, kalsiyum ilavesiyle(günlük 600 mg elementel kalsiyuma eşdeğer) ile birlikte günde 100UI olarak belirlenebilir.Yeterlidiyet esastır. Günlük tek dozun gece yapılması ve her gün farklı burundeliklerinin kullanılması önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.