Cancidas

Cancidas

Cancidas nedir ne için kullanılır, Cancidas nasıl kullanılır, Cancidas ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon

Kaspofungin asetat

Ambalaj: 

50 mgx1 flakon, 70 mgx1 flakon.

Endikasyon: 

Diğer Tedavileri (örneğin, amfoterisin B, amfoterisin B’nin lipid formülleri ve/veya itrakonazol) tolere edemeyen ya da yanıt vermeyen hastalarda, invaziv aspergilloz tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon: 

Kaspofungin aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: 

Siklosporinile birlikte kullanımı önerilmez. Kesin gerekmedikçe gebelikte kullanılmamalıdır. Bu ilacı kullanan kadınların emzirmemesi gerekmektedir. 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır. Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur (65 yaş ve üzerindekiler). Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Orta dereceli karaciğer yetmezliğinde doz azaltılması önerilir.

Yan Etkileri: 

Deri Döküntüsü, yüzde şişme, pruritus ve sıcak basması görülebilir. Dispne, stridor ve döküntünün kötüleşmesi ile karakterize bir anafilaksi olgusu bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: 

Birlikte kullanımında takrolimus kan konsantrasyonlarının standart kontrolü ve uygun takrolimus dozunun ayarlanması önerilir. Efavirenz, nelfinavir, nevirapin, rifampin, deksametazon,fenitoin, karbamazepin ile birlikte verildiğinde caspofungin 70 mg günlük tozunun, ilk yükleme dozundan sonra yatırılması gerekmektedir.

Doz Önerisi: 

Genel Öneriler: 1. gün, 70 mg lık tek yükleme dozu ve bunu izleyen günlük 50 mg sürek dozu uygulanmalıdır. Cancidas, yavaş intravenöz infüzyon şeklinde, yaklaşık 1 saatte uygulanmalıdır. Tedavinin süresi hastanın altta yatan hastalığının şiddetine, immünsüpresyon iyileşmesine ve klinik yanıta dayandırılmalıdır. 50 mg günlük doza klinik yanıt vermeyen hastalarda,70 mg’lik günlük dozun zararı bilinmemektedir. Dozun günde 70 mg’yeartırılmasının iyi tolere edildiğini gösteren güvenirlik verileri kısıtlıdır.Cancidas diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Dekstroz ( ad glukoz) içeren çözücüler kullanılmamalıdır!

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.