Cancidas

Cancidas

Flakon

MSD

Kaspofungin asetat

Ambalaj: 50 mgx1 flakon, 70 mgx1 flakon.

Endikasyon: Diğertedavileri (örneğin, amfoterisin B, amfoterisin B’nin lipid formülleri ve/veyaitrakonazol) tolere edemeyen ya da yanıt vermeyen hastalarda, invazivaspergillozun tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Kaspofungine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Siklosporinile birlikte kullanımı önerilmez. Kesin gerekmedikçe gebeliktekullanılmamalıdır. Bu ilacı kullanan kadınların emzirmemesi gerekmektedir. 18yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır. Yaşlı hastalarda doz ayarlamasınagerek yoktur (65 yaş ve üzerindekiler). Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozayarlamasına gerek yoktur. Orta dereceli karaciğer yetmezliğinde dozunazaltılması önerilir.

Yan Etkileri: Deridöküntüsü, yüzde şişme, pruritus ve sıcak basması görülebilir. Dispne, stridorve döküntünün kötüleşmesiyle karakterize bir anafilaksi olgusu bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Birlikte kullanımında takrolimusunkan konsantrasyonlarının standart kontrolü ve uygun takrolimus dozununayarlanması önerilir. Efavirenz, nelfinavir, nevirapin, rifampin, deksametazon,fenitoin, karbamazepin ile birlikte verildiğinde kaspofungin 70 mg günlükdozunun, ilk yükleme dozundan sonra artırılması gerekmektedir.

Doz Önerisi: Genel Öneriler: 1. gün, 70 mg'lik tek yükleme dozu vebunu izleyen günlük 50 mg sürek dozu uygulanmalıdır. Cancidas, yavaş intravenözinfüzyon şeklinde, yaklaşık 1 saatte uygulanmalıdır. Tedavinin süresi hastanınaltta yatan hastalığının şiddetine, immünosüpresyonun iyileşmesine ve klinikyanıta dayandırılmalıdır. 50 mg günlük doza klinik yanıt vermeyen hastalarda,70 mg’lik günlük dozun yararı bilinmemektedir. Dozun günde 70 mg’yeartırılmasının iyi tolere edildiğini gösteren güvenirlik verileri kısıtlıdır.Cancidas diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Dekstroz ( adglukoz) içerençözücüler kullanılmamalıdır!

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.