Carboplatin DBL

Carboplatin DBL

Enjektabl Solüsyon

Orna

Karboplatin

Ambalaj: 50 mg/5 mLx1 Flakon

: : 150 mg/15 mLx1 Flakon

: : 450mg/45 mLx1 flakon.

Eşdeğeri: CarboplatinAtafarm Flakon: 50 mgx1toz Flakon, 150 mgx1 toz Flakon, 450 mgx1 toz Flakon(Atafarm);Carboplatin Ebewe Flakon: 50 mg/5 mLx1 Flakon, 150 mg/15 mLx1 Flakon, 450 mg/45mLx1 flakon(Liba);Carboplatin TevaFlakon: 150 mgx1 toz flakon, 450mg/45 mLx1 flakon(Medİlaç);Carbosin Flakon: 150 mg/15 mLx1 Flakon(ErKim);Paraplatin RTU Flakon: 50 mg/5 mLx1 Flakon, 150 mg/15 mLx1 Flakon, 450mg/45 mLx1 flakon(BMS).

Endikasyon: Diğer uygunkemoterapö-tik ajanlarla kombine halde ilerlemiş over kanserlerininbaşlangıç tedavisinde endikedir. Daha önce sisplatin tedavisigö-ren hastalar da dahil, ilk kemoterapiden sonra nükseden over kanserlihastaların palyatif tedavisinde endikedir. Karboplatin ayrıca,akciğer kanserleri, testis tümörleri, başboyun tümörleri ve otolog periferikkök hücre naklinde hazırlama rejimlerinde yüksek doz kemoterapide endikedir.

Kontra Endikasyon: Karboplatine,sisplatine veya platin içeren diğer maddelere karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir. Karboplatin, ciddi kemik iliği supresyonuveya çok fazla kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Karaciğer fonksiyon testleri bozuk olan hastalardakarboplatinle yapılan tedaviden sonra bu parametrelerde dahaşiddetli değişikliklere eğilim gö-rülür.Karboplatin alan tüm hastalardarenal fonksiyon kontrol edilmelidir. Olası şiddetli mide bulantılarıve kusmaları kontrol etmek için antiemetik tedavi tedbirleri alınmalıdır.Gebelikte kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır. Karboplatinininsan sütüyle salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir. Tedavisırasında emzirmeye ara verilmesi önerilir.

Yan Etkileri: Seyrek olaraknefrotoksisite, nö-rotoksisite, ototoksisite ve gastrointestinaladvers etkilere neden olmakta, fakat daha şiddetli olarak miyelosupresyonayol açmaktadır. Çok nadir olmakla birlikte karboplatin verildiktensonra periferal nö-ropatiler ve ototoksisitenin işaretleri ortayaçıkabilir. Bunlar tam olarak reversibl olmayabilir ve bilinen birantidotu da yoktur.

İlaç Etkileşimleri: Alüminyum içeren enjeksiyon veyaenfüzyon materyaliyle temas ettirilmemelidir. Karboplatin nefrotoksikilaçların böbrekler üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir.

Doz Önerisi: Doz kreatinin klirensine gö-re değişir.>40 mL/dak: 400 mg/m2,20-39 mL/dak: 250 mg/m2, 0-19 mL/dak: 150 mg/m2.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.