Carboplatin DBL

Carboplatin DBL

Carboplatin DBL nedir ne için kullanılır, Carboplatin DBL nasıl kullanılır, Carboplatin DBL ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler?

Enjektabl Solüsyon

Karboplatin

  • Ambalaj: 
  • 50 mg/5 mL x 1 Flakon
  • 150 mg/15 mLx1 Flakon
  • 450mg/45 mLx1 flakon.

Endikasyon:

 Diğer uygun kemoterapötik ajanlarla kombine halde ilerlemiş over kanserlerinin başlangıç tedavisinde endikedir. Daha önce sisplatin tedavisi göz-ren hastalar da dahil, ilk kemoterapiden sonra nükseden over kanserli hastaların palyatif tedavisinde endikedir. Carboplatin ayrıca,akciğer kanserleri, testis tümörleri, baş boyun tümörleri ve otolog periferik kök hücre naklinde hazırlama rejimlerinde yüksek doz kemoterapide endikedir.

Kontrendikasyon:

 Karboplatin,sisplatin veya platin içeren diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Carboplatin, ciddi kemik iliği supresyonu veya çok fazla kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Carboplatin DBL Uyarılar:

 Karaciğer fonksiyon testleri bozuk olan hastalarda karboplatin ile yapılan tedaviden sonra bu parametrelerde daha şiddetli değişikliklere eğilim görülür.Carboplatin alan tüm hastalarda renal fonksiyon kontrol edilmelidir. Olası şiddetli mide bulantıları ve kusmaları kontrol etmek için antiemetik tedavi tedbirleri alınmalıdır.Gebelikte kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır. Karboplatinin İnsan sütüyle salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir. Tedavi Sırasında emzirmeye ara verilmesi önerilir.

Carboplatin DBL Yan Etkileri:

 Seyrek olarak nefrotoksisite, nörotoksisite, ototoksisite ve gastrointestinal advers etkilere neden olmakta, fakat daha şiddetli olarak miyelosupresyon yol açmaktadır. Çok nadir olmakla birlikte carboplatin verildikten sonra periferal nöropatiler ve ototoksisitenin işaretleri ortayaçıkabilir. Bunlar tam olarak reversibl olmayabilir ve bilinen bir antidotu da yoktur.

İlaç Etkileşimleri:

 Alüminyum içeren enjeksiyon ve infüzyon materyaliyle temas ettirilmemelidir. Carboplatin nefrotoksik ilaçların böbrekler üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir.

Carboplatin DBL Doz Önerisi: 

Doz kreatinin klirensine göre değişir.>40 mL/dak: 400 mg/m2,20-39 mL/dak: 250 mg/m2, 0-19 mL/dak: 150 mg/m2.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...