Carboplatin Teva

Carboplatin Teva

Flakon IV

Medİlaç

Karboplatin

Ambalaj: 150 mgx1 liyofilize Flakon

: : 450mg/45 mLx1 Flakon.

Eşdeğeri: CarboplatinAtafarm Flakon: 150 mgx1toz Flakon, 450 mgx1 toz Flakon(Atafarm);Carboplatin DBLFlakon: 150 mg/15 mLx1 Flakon,450 mg/45 mLx1 flakon(Orna);Carboplatin EbeweFlakon: 150 mg/15 mLx1 Flakon,450 mg/45 mLx1 flakon(Liba);Carbosin Flakon: 150 mg/15 mLx1 Flakon(ErKim);Paraplatin RTU Flakon: 150 mg/15 mLx1 Flakon, 450 mg/45 mLx1 flakon(BMS).

Endikasyon: Diğer uygunkemoterapö-tik ajanlarla kombine halde ilerlemiş over kanserlerininbaşlangıç tedavisinde endikedir. Daha önce sisplatin tedavisigö-ren hastalar da dahil, ilk kemoterapiden sonra nükseden over kanserlihastaların palyatif tedavisinde endikedir.Karboplatin ayrıca küçük hücreliakciğer kanserinde de endikedir.

Kontra Endikasyon: Karboplatine,sisplatine veya platin içeren diğer maddelere karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir. Karboplatin, ciddi kemik iliği supresyonuveya çok fazla kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Karaciğer fonksiyon testleribozuk olan hastalarda karboplatinle yapılan tedaviden sonra bu parametrelerdedaha şiddetli değişikliklere eğilim gö-rülür. Karboplatin alan tümhastalarda renal fonksiyon kontrol edilmelidir. Olası şiddetli midebulantıları ve kusmaları kontrol etmek için antiemetik tedavi tedbirlerialınmalıdır. Gebelikte kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır.Karboplatinin insan sütüyle salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir.Tedavi sırasında emzirmeye ara verilmesi önerilir.

Yan Etkileri: Seyrek olaraknefrotoksisite, nö-rotoksisite, ototoksisite ve gastrointestinaladvers etkilere neden olmakta, fakat daha şiddetli olarak miyelosupresyonayol açmaktadır. Çok nadir olmakla birlikte karboplatin verildiktensonra periferal nö-ropatiler ve ototoksisitenin işaretleri ortayaçıkabilir. Bunlar tam olarak reversibl olmayabilir ve bilinen birantidotu da yoktur.

İlaç Etkileşimleri: Alüminyum içeren enjeksiyon veyaenfüzyon materyaliyle temas ettirilmemelidir. Karboplatin nefrotoksikilaçların böbrekler üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir.

Doz Önerisi: Carboplatinsadece intravenöz olarak uygulanır. Daha evvel tedavigörmemiş karaciğer fonksiyonu normal yetişkinlerdeCarboplatindozu, tek intravenöz dozu olarak 400mg/m2'dir ve kısa sürede (15-60 dakikada) uygulanmalıdır. İlkCarboplatindozundan sonra dört hafta geçinceyekadar terapi tekrar edilmemelidir. Daha önce myelosüpresif tedavi gören vedurumu genel olarak iyi olmayan (ECOgZubrod 2-4 veya Karnofsky 80'nin altında)hastalarda bazı risk faktörleri nedeniyle ilk dozun %20-25 azaltılması tavsiyeedilir. Daha sonraki doz ayarlamaları içinCarboplatinile tedavinin ilk dönemlerindehaftalık kan sayımlarıyla hematolojik alt sınırın saptanması tavsiye edilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.