Carbosin

Carbosin

Flakon IV

Med İlaç

Karboplatin

Ambalaj: 150 mg/15 mLx1 Flakon

: : 500mg/50 mLx 1 flakon.

Eşdeğeri: CarboplatinAtafarm Flakon: 150 mgx1toz Flakon(Atafarm);Carboplatin DBLFlakon: 150 mg/15 mLx1 Flakon(Orna);Carboplatin Ebewe Flakon: 150 mg/15 mLx1 Flakon(Liba);Carboplatin Teva Flakon: 150 mgx1 toz flakon(Medİlaç);ParaplatinRTU Flakon: 150 mg/15mLx1 Flakon(BMS).

Endikasyon: Diğer uygunkemoterapö-tik ajanlarla kombine halde ilerlemiş over kanserlerininbaşlangıç tedavisinde endikedir. Daha önce sisplatin tedavisigö-ren hastalar da dahil, ilk kemoterapiden sonra nükseden over kanserlihastaların palyatif tedavisinde endikedir.Karboplatin ayrıca küçük hücreliakciğer kanserinde de endikedir.

Kontra Endikasyon: Karboplatine,sisplatine veya platin içeren diğer maddelere karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir. Karboplatin, ciddi kemik iliği supresyonuveya çok fazla kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Karaciğer fonksiyon testleribozuk olan hastalarda karboplatinle yapılan tedaviden sonra bu parametrelerdedaha şiddetli değişikliklere eğilim gö-rülür. Karboplatin alan tümhastalarda renal fonksiyon kontrol edilmelidir. Olası şiddetli midebulantıları ve kusmaları kontrol etmek için antiemetik tedavi tedbirlerialınmalıdır. Gebelikte kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır.Karboplatinin insan sütüyle salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir.Tedavi sırasında emzirmeye ara verilmesi önerilir.

Yan Etkileri: Seyrek olaraknefrotoksisite, nö-rotoksisite, ototoksisite ve gastrointestinaladvers etkilere neden olmakta, fakat daha şiddetli olarak miyelosupresyonayol açmaktadır. Çok nadir olmakla birlikte karboplatin verildiktensonra periferal nö-ropatiler ve ototoksisitenin işaretleri ortayaçıkabilir. Bunlar tam olarak reversibl olmayabilir ve bilinen birantidotu da yoktur.

İlaç Etkileşimleri: Alüminyum içeren enjeksiyon veyaenfüzyon materyaliyle temas ettirilmemelidir. Karboplatin nefrotoksikilaçların böbrekler üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir.

Doz Önerisi: IV yoldan kullanılır. Normal böbrek fonksiyonuolan ve daha önce tedavi görmemiş hastalara önerilen başlangıç dozu400 mg/m2’dir. Tek IV doz olarak genellikle kısa süreli enfüzyonşeklinde uygulanır (15-60 dakika). Başka miyelosüpresif tedaviile birlikte uygulanacaksa veya diğer risk faktörleri söz konusuise, başlangıç dozunun 300-320 mg/mg2’ye indirilmesi önerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.