Carbosin

Carbosin

Carbosin nedir ne için kullanılır, Carbosin nasıl kullanılır, Carbosin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IV

Karboplatin

Ambalaj: 

150 mg/15 mLx1 Flakon

: : 500mg/50 mLx 1 flakon.

Endikasyon: 

Diğer uygun kemoterapötik ajanlarla kombine halde ilerlemiş over kanserlerinin başlangıç tedavisinde endikedir. Daha önce sisplatin tedavisi göz-ren hastalar da dahil, ilk kemoterapiden sonra nükseden over kanserli hastaların palyatif tedavisinde endikedir.Carboplatin ayrıca küçük hücreli akciğer kanserinde de endikedir.

Kontrendikasyon:

 Karboplatin,sisplatin veya platin içeren diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Carboplatin, ciddi kemik iliği supresyonu veya çok fazla kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: 

Karaciğer fonksiyon testleri bozuk olan hastalarda karboplatin ile yapılan tedaviden sonra bu parametreler daha şiddetli değişikliklere eğilim görülür. Carboplatin alan tüm hastalarda renal fonksiyon kontrol edilmelidir. Olası şiddetli mide bulantıları ve kusmaları kontrol etmek için antiemetik tedavi tedbirler alınmalıdır. Gebelikte kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır.Karboplatinin insan sütüyle salgılanıp salgılanmadığı bilinmemektedir.Tedavi sırasında emzirmeye ara verilmesi önerilir.

Yan Etkileri: 

Seyrek olarak nefrotoksisite, nörotoksisite, ototoksisite ve gastrointestinal advers etkilere neden olmakta, fakat daha şiddetli olarak miyelosupresyon yol açmaktadır. Çok nadir olmakla birlikte carboplatin verildikten sonra periferal nöropatiler ve ototoksisitenin işaretleri ortayaçıkabilir. Bunlar tam olarak reversibl olmayabilir ve bilinen bir antidotu da yoktur.

İlaç Etkileşimleri: 

Alüminyum içeren enjeksiyon ve infüzyon materyaliyle temas ettirilmemelidir. Carboplatin nefrotoksik ilaçların böbrekler üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir.

Doz Önerisi: 

IV yoldan kullanılır. Normal böbrek fonksiyonu olan ve daha önce tedavi görmemiş hastalara önerilen başlangıç dozu 400 mg/m2’dir. Tek İV doz olarak genellikle kısa süreli infüzyon şeklinde uygulanır (15-60 dakika). Başka miyelosupresif tedavi ile birlikte uygulanacaksa veya diğer risk faktörleri söz konusu ise, başlangıç dozunun 300-320 mg/mg 2’ye indirilmesi önerilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...