Casodex

Casodex

Tablet

AstraZeneca

Bikalutamid

Ambalaj: 50 mgx28 tablet

: 150 mgx28 tablet.

Endikasyon: 50 mgdozda LHRH analogları veya cerrahi kastrasyon ile kombine olarakilerlemiş prostat kanserinin tedavisinde; 150 mg dozda ise lokalolarak ilerlemiş prostat kanseri olan hastaların erken hormonal tedavisinde,tek başına veya radikal prostatektomiye veya radyoterapiye adjuvan tedaviolarak kullanımında endikedir. 150 mg dozda ayrıca, cerrahi kastrasyonun ya dadiğer tıbbi girişimlerin uygun veya kabul edilebilir olmadığı; lokal olarakilerlemiş, metastaz yapmamış prostat kanserinin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Çocuklar ve kadınlarda kontrendikedir.Bikalutamid kullanımına karşı aşırı duyarlığı olan hastalardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Orta şiddetli veya ciddi karaciğeryetmezliği olan hastalarda bikalutamid dikkatli kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Sıcak basması, pruritus, gö-ğüslerdeduyarlık ve kastrasyonla azalabilecek jinekomastiye nedenolabilir. Ayrıca diyare, bulantı, kus-ma ve deride kuruluk da gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Bikalutamidin kumarin antikoagülanları(varfarin gibi) protein bağlarından ayırabileceği in vitro gösterilmiştir.Kumarin antikoagülanı kullanan hastalara bikalutamid verilmesihalinde protrombin zamanı düzenli olarak izlenmelidir.

Doz Önerisi: LHRH analogları veya cerrahi kastrasyon ile kombinetedavide yaşlılar dahil yetişkin erkeklere günde 1 kez 50 mg verilir.Bikalutamid ile tedaviye, LHRH analogları ile veya cerrahi kastrasyonile aynı zamanda başlanmalıdır. Monoterapi olarak, yaşlılar dahil olmaküzere yetişkin erkeklerde dozaj, günde 1 defa ağızdan alınan, 150 mg'lik 1tablet şeklindedir.Casodex 150 mg, en az 2 yıl boyunca veya hastalık ilerlemeyebaşlayıncaya kadar sürekli olarak kullanılmalıdır. Laktoza duyarlı hastalar,herCasodex 150mgtabletinin183 mg laktoz monohidrat içerdiği konusunda uyarılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.