Casodex

Casodex

Casodex nedir ne için kullanılır, Casodex nasıl kullanılır, Casodex ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Bikalutamid

Ambalaj:

 50 mgx28 tablet

: 150 mgx28 tablet.

Endikasyon: 

50 mg dozda LHRH analogları veya cerrahi kastrasyon ile kombine olarak ilerlemiş prostat kanserinin tedavisinde; 150 mg dozda ise lokal olarak ilerlemiş prostat kanseri olan hastaların erken hormon tedavisinde,tek başına veya radikal prostatektomiye veya radyoterapiye adjuvan tedaviolarak kullanımında endikedir. 150 mg dozda ayrıca, cerrahi kastrasyonun ya dadiğer tıbbi girişimlerin uygun veya kabul edilebilir olmadığı; lokal olarak ilerlemiş, metastaz yapmamış prostat kanserinin tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon: 

Çocuklar ve kadınlarda kontrendikedir.Bikalutamid kullanımına karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: 

Orta şiddetli veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda bikalutamid dikkatli kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: 

Sıcak basması, pruritus, gö-ğüslerdeduyarlık ve kastrasyonla azalabilecek jinekomastiye nedenolabilir. Ayrıca diyare, bulantı, kusma ve deride kuruluk da görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Bikalutamid kumarin antikoagülanları(warfarin gibi) protein bağlarından ayırabileceği in vitro gösterilmiştir.Kumarin antikoagülan kullanan hastalara bikalutamid verilmesi halinde protrombin zamanı düzenli olarak izlenmelidir.

Doz Önerisi: 

LHRH analogları veya cerrahi kastrasyon ile kombine tedavide yaşlılar dahil yetişkin erkeklere günde 1 kez 50 mg verilir.Bikalutamid ile tedaviye, LHRH analogları ile veya cerrahi kastrasyon ile aynı zamanda başlanmalıdır. Monoterapi olarak, yaşlılar dahil olmak üzere yetişkin erkeklerde dozaj, günde 1 defa ağızdan alınan, 150 mg lık tablet şeklindedir.Casodex 150 mg, en az 2 yıl boyunca veya hastalık ilerleme başlayıncaya kadar sürekli olarak kullanılmalıdır. Laktoza duyarlı hastalar,her Casodex 150 mg tabletin 183 mg laktoz monohidrat içerdiği konusunda uyarılmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...