Cataflam

Cataflam

Cataflam nedir? Cataflam ne için kullanılır, Cataflam nasıl kullanılır, Cataflam ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Cataflam Draje

Diklofenak potasyum

Cataflam Ambalaj: 

50 mg x 20 draje.

Cataflam Endikasyon: 

Aşağıdaki Akut durumlarda kısa süreli tedavi için uygundur: Travmaya bağlı ağrılı enflamatuvar durumlar (örneğin burkulma, incinme); ameliyat sonrası inflamasyon ve ağrı (örneğin diş veya ortopedik cerrahi girişim sonrası); ağrılı ve/veya enflamasyonlu jinekolojik hastalıklar(örneğin adneksit, primer dismenore); vertebral kolonun ağrılı sendromları; nonartiküler romatizma; KBB enfeksiyonlarında (örneği faringotonsillitte ve otitte yardımcı tedavi olarak); akut migrenataklarında. Asıl hastalığın genel tedavi prensiplerine göre tedavi edilmesi gerekir.Ateş tek başına bir endikasyon değildir.

Kontrendikasyon: 

Peptik ülseri olan ve diklofenak potasyum aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmaz. Asetil salisilik asit veya prostaglandin sentetaz enzimini inhibe edici ilaçların kullanımında astım krizi, ürtiker ve akut rinit tablosu gelişen hastalarda kullanılmamalıdır.

Cataflam Uyarılar: 

 • Mide Bağırsak hastalığı, geçirilmiş ülser, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, ciddi karaciğer yetersizliği öyküsü varsa; ilacın gözetim altında kullanılması gerekir. 
 • Diklofenak Potasyum tedavisi altında iken gastrointestinal kanama veya ülserasyon geliştiği takdirde ilaç kesilmelidir.
 •  Daha önce ilacı kullanmış olsun yada olmasın anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar da dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. 
 • Gebelik dönemlerinde sadece zorunlu ise etkili en düşük dozda kullanılmalıdır. 
 • Gebeliğin Son üç ayında kullanılmamalıdır. 
 • Her sekiz saatte bir alınan 50 mg lik kızların ardından diklofenak potasyum anne sütüne geçer; fakat bu miktar bebekte yan etki oluşturması beklenmeyecek kadar azdır.
 • Diklofenak potasyum kullanımıyla baş dönmesi veya diğer santral sinir sistemi bozuklukları gelişen hastalar araç veya herhangi bir makine kullanmaktan kaçınmalıdır.

Cataflam Yan Etkileri:

 Gastrointestinal sistemde dispeptik yakınmalar, epigastrik ağrı, bulantı, kusma, ülserasyon, kanama ve perforasyon; baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, uykusuzluk, anksiyete gibi bazı santral sinir sistemi yakınmalarının yanı sıra, serum transaminazlarında hafif yükselmeler, hepatit, deride kızarıklık,kaşıntı, ürtiker, trombosit agregasyonunun inhibisyonu, kanama zamanının uzaması seyrek olarak görülebilecek yan etkilerdir.

Cataflam İlaç Etkileşimleri: 

 • Furosemid,tiyazit gibi bazı diüretik ilaçların natriüretik, diüretik ve antihipertansif etkinliklerini azaltabilir. 
 • Diklofenak kullanan hastalarda plazma lityum konsantrasyonu yükselebileceğin den, lityum dozu ayarlanmalıdır.
 • Steroid antienflamatuarlar olan glukokortikoidlerle, nonsteroidal antienflamatuar ilaçların birlikte kullanılması gastrointestinal yan etkileri şiddetlendirebilir. 
 • Aspirin ve antikoagülan ilaçlarla birlikte kullanılması da önerilmemektedir. 
 • Antidiyabetiklerin Dozu ayarlanmalıdır. 
 • Digoksin, metotreksat ve siklosporin toksisiteleri artabilir.

Cataflam Doz Önerisi: 

 • Bir kral olarak başlama dozu yetişkinlerde 100-150 mg dir.
 • Orta şiddetteki olgularda ve 14 yaşın üzerindeki çocukların günde 1-2 draje yeterlidir.
 • Günlük doz 2 ve 3 kerede verilir. 
 • Primer Dismenorede genellikle günlük doz 50-150 mg dir.
 • Başlama dozu gerekirse 50-150 mg den menstrüel siklusta maksimum 200 mg ye yükseltilmelidir.
 • Tedaviye ilk semptomlar görülünce başlanmalı ve birkaç gün devam edilmelidir. 
 • Migrende, olması yakın atağın ilk belirtilerinde başlangıç dozu olarak 50 mg alınmalıdır. 
 • İlk dozun alınmasından sonra 2 saatiçinde ağrıda iyileşme olmadığı durumlarda 50 mg daha alınabilir.
 • Gerekirse, günde toplam 200 mg yi aşmadan, 4-6 saat aralıklarla 50 mg lik dozlarda alınabilir. 
 • Drajeler bir miktar sıvı ile birlikte tercihen yemeklerden önce alınmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...