Ceclor

Ceclor

Ceclor nedir ne için kullanılır, Ceclor nasıl kullanılır, Ceclor ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz

Ambalaj: 125 mg/5 mL x 100 mL

: : 250 mg/5 mLx100 mL.

Ambalaj:

 375 mg x 10 tablet

: 750 mg 10 tablet.

Endikasyon: 

Duyarlı Bakterilerden kaynaklanan otitis media, pnömoni dahil alt solunum yolu enfeksiyonları,farenjit ve tonsillit dahil üst solunum yolu enfeksiyonları, piyelonefrit ve sistit dahil idrar yolu enfeksiyonları, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporin Türevi antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenler kontrendikedir.

Uyarılar: 

Sefaklor tedavisine başlamadan önce hastada sefaklor, sefalosporin, penisilin ve diğer antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı dikkatli bir şekilde soruşturulmalıdır.Belirgin Derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda sefaklor dikkatle uygulanmalıdır.Gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir. Sefaklor Düşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçer.Bu nedenle emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri:

 Bazı Hastalarda bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yakınmalar görülebilir. Nadiren psödomembranöz kolit dahil, kolit görüldüğü bildirilmiştir. Makülopapüler deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar gözlenebilir. Stevens Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, anafilaksi dahil daha ağır aşırı duyarlılık reaksiyonlarının nadir görüldüğü bildirilmiştir. Anafilaksi gibi ağır reaksiyonların ortaya çıkma riski, penisilinlere aşırı duyarlı olanlarda daha yüksektir. Sefaklor Tedavisine bağlı olarak eozinofili, genital kaşıntı ya da vajinit ve nadiren trombositopeni ya da geçici interstisyel nefrit görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Sefaklor Ve warfarin alan hastalarda nadiren protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir. Probenesid sefaklorun böbreklerden atılımını yavaşlatır.

Doz Önerisi:

 Ceclor Süspansiyon: Uygulanacak doz genel olarak 8 saat arayla 20 mg/kg/-gün şeklinde ayarlanabilir.Otitis media, farenjit, tonsilit ve yumuşak doku enfeksiyonlarında total günlük doz bölünerek 12 saat arayla verilebilir. ağır enfeksiyonlarda, örneğin orta kulak iltihabıya da daha az duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu enfeksiyonlarda günde total doz 1 gramı geçmemek şartıyla 40 mg/kg önerilir. 10-25 kg arası çocuklar için 250 mg, daha küçükler için 125 mg’lik formun kullanılması önerilir.b Hemolitik streptokokların neden olduğu enfeksiyonların tedavilerinde en az 10 gün süreyle kullanılmalıdır.Ceclor MR Film Tablet: Oral yoldan aç veya tok karnına alınabilir. Fakat gıda maddeleriyle birlikte alındığında emilimi artar. Tabletler kırılmadan, eğilmeden ve çiğnenmeden yutulmalıdır.Farenjit, tonsillit, deri enfeksiyonları için önerilen doz günde 2 kez 375 mg’dir. Alt idrar yolları enfeksiyonları için günde 2 kez 375 mg ya da günde 1 kez 500 mg önerilir.Bronşit için günde 2 kez 375 mg ya da 500 mg uygulanmalıdır.S. pyogenes(grup A Streptokok)’in neden olduğu enfeksiyonlarda, tedavi edici doz larda en az 10 gün uygulanmalıdır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...