Ceclor

Ceclor

Oral Süspansiyonİçin Kuru Toz

Lilly

Sefaklor

Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL

: : 250 mg/5 mLx100 mL.

Eşdeğeri: Kefsid Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx100 mL, 250 mg/5 mLx100 mL(Fako);LosefarOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx100 mL, 250 mg/5 mLx100 mL(Eczacıbaşı).

Ceclor MR

Film Tablet

Sefaklor monohidrat

Ambalaj: 375 mgx10 tablet

: 750 mgx10 tablet.

Endikasyon: Duyarlıbakterilerden kaynaklanan otitis media, pnö-moni dahil alt solunum yolu enfeksiyonları,farenjit ve tonsillit dahil üst solunum yolu enfeksiyonları, piyelonefritve sistit dahil idrar yolu enfeksiyonları, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarınıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporintürevi antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.

Uyarılar: Sefaklor tedavisine başlamadan önce hastadasefaklor, sefalosporin, penisilin ve diğer antibiyotiklere karşıaşırı duyarlık reaksiyonu olup olmadığı dikkatli bir şekilde soruşturulmalıdır.Belirginderecede böbrek yetmezliği olan hastalarda sefaklor dikkatle uygulanmalıdır.Gebelikte kullanımının güvenirliği henüz kesinleşmemiştir. Sefaklordüşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçer.Bu nedenle emziren annelere uygulanması halindedikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Bazıhastalarda bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yakınmalargörülebilir. Nadiren psödomembranöz kolit dahil, kolit görüldüğübildirilmiştir. Makülopapüler deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı gibi alerjikreaksiyonlar gözlenebilir. Stevens Johnson sendromu, toksik epidermalnekroliz, anafilaksi dahil daha ağır aşırı duyarlık reaksiyonlarının nadirengörüldüğü bildirilmiştir. Anafilaksi gibi ağır reaksiyonların ortaya çıkmariski, penisilinlere aşırı duyarlı olanlarda daha yüksektir. Sefaklortedavisine bağlı olarak eozinofili, genital kaşıntı ya da vajinit ve nadirentrombositopeni ya da geçici interstisyel nefrit görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Sefaklorve varfarin alan hastalarda nadiren protrombin zamanının uzadığıbildirilmiştir. Probenesid sefaklorun böbreklerden atılımını yavaşlatır.

Doz Önerisi: CeclorSüspansiyon: Uygulanacak doz genel olarak8 saat arayla 20 mg/kg/-gün şeklinde ayarlanabilir.Otitis media, farenjit, tonsilitve yumuşak doku enfeksiyonlarında total günlük doz bö-lünerek 12 saatarayla verilebilir. ağır enfeksiyonlarda, örneğin orta kulak iltihabıya da daha az duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu enfeksiyonlardagünde total doz 1 gramı geçmemek şartıyla 40 mg/kg ö-nerilir. 10-25 kgarası çocuklar için 250 mg, daha küçükler için 125 mg’lik formun kullanılmasıönerilir.bHemolitikstreptokokların neden olduğu enfeksiyonların tedavilerinde enaz 10 gün süreyle kullanılmalıdır.Ceclor MR Film Tablet: Oral yoldan aç veya tok karnınaalınabilir. Fakat gıda maddeleriyle birlikte alındığında emilimiartar. Tabletler kırılmadan, ezilmeden ve çiğnenmeden yutulmalıdır.Farenjit, tonsillit, deri enfeksiyonları için önerilen doz günde 2kez 375 mg’dir. Alt idrar yolları enfeksiyonları için günde 2 kez 375mg ya da günde 1 kez 500 mg önerilir.Bronşit için günde 2 kez 375 mg ya da 500 mg uygulanmalıdır.S. pyogenes(grup Astreptokok)’in neden olduğu enfeksiyonlarda, tedavi edici dozlardaen az 10 gün uygulanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.