Cefradur

Cefradur

Kapsül

Eczacıbaşı

Sefadroksil monohidrat

Ambalaj: 500 mgx14 kapsül.

Eşdeğeri: Duricef Kapsül: 500 mgx14 kapsül(BMS).

Cefradur

Oral Süspansiyonİçin Toz

Sefadroksil monohidrat

Ambalaj: 250 mg/5 mLx60 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Duricef Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx60 mL(BMS).

Cefradur

Tablet

Sefadroksil monohidrat

Ambalaj: 1 gx7 tablet.

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin neden olduğu üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları: Tonsillit, farenjit, sinüzit, otitis media, bronşit, pnö-moni, akciğerabsesi, ampiyem ve plö-rezi.Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Fronküloz,abseler, selülit, lenfanjit, dekübitus ülserleri, mastit ve erizipel.Ürogenital sistem enfeksiyonları: Sistit, piyelonefrit, adneksit,endometrit ve prostatit. Diğer enfeksiyonlar: Osteomiyelit, septikartrit, peritonit ve puerperal sepsisin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporingrubu antibiyotiklere aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilinlere aşırı duyarlıoldukları bilinenlerde sefalosporin antibiyotikler ihtiyatla kullanılmalıdır.Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelikdö-neminde ancak gerekli olduğu zaman kullanılmalıdır. Emzirenannelerde kullanım sırasında dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Tedavi süresincepsö-domembranöz kolitis belirtilerine raslanabilir. Bulantı vekusma çok seyrek olarak gö-rülür. İlacın gıdalarla beraber alınmasıbu yakınmaları azaltabilir. Bazı hallerde diyare gö-rülebilir.Alerjik etkiler (deri dö-küntüleri, kaşıntı, ürtiker ve anjiyoödem)gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Alkol, kolistin,oral antikoagülanlar ve aminoglikozidlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Cefradur Kapsül/Süspansiyon: Erişkinler ve 40 kg’nin üstündekiçocuklar: Enfeksiyonunağırlığına gö-re günde 500 mg1 g’lik dozlar, iki eşit parçaya bö-lünerek12 saat arayla uygulanır. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları vekomplikasyonsuz üriner enfeksiyonlarda günde tek doz 1 g dozundauygulanabilir.40 kg’nin altındaki erişkinler ve çocuklar: 1 yaşın altındaki çocuklaragünde 25 mg/kg üzerinden hesaplanan doz ikiye bö-lünerek verilir (örneğin5 kg ağırlığındaki 6 aylık bir bebeğe 12 saatte bir ¼ ölçek, 10 kgağırlığındaki 12 aylık bir bebeğe 12 saatte bir ½ ölçek verilir).1-6 yaşındaki çocuklara 12 saatte bir 250 mg verilir. 6 yaşından büyükçocuklara 12 saatte bir 500 mg verilir. İlaç aç ya da tok karnına alınabilir.-Tedaviye, hastadaki belirtilerin ortadan kalkması ya da bakteriyeleradikasyon sağlanmasından sonra 48-72 saat daha devam edilmelidir.

: : 500 mgIMx1 flakon ve 2 mL'lik %1 lidokain ampulü

: : 1 g IMx1 flakon ve 4 mL'lik %1lidokain ampulü

: : 250 mg IVx1 Flakon ve 5 mL’lik çö-zücü su Ampulü

: : 500 mgIVx1 Flakon ve 5 mL’lik çö-zücü su Ampulü

: : 1 g IVx1Flakon ve 10 mL’lik çö-zücü su Ampulü.

Eşdeğeri: Baktisef Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Sanovel);Cephaxon Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1 Flakon,1 g IVx1 Flakon(Toprak);Desefin Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Deva);Forsef Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Bilim);İesef Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1 Flakon,1 g IVx1 Flakon(İ.E.Ulagay);Nevakson Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1 Flakon,1 g IVx1 Flakon(Mustafa Nevzat);Novosef Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Eczacıbaşı);Rocephin Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Roche);Triaxon Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1 Flakon,1 g IVx1 Flakon(Koçak);Unacefin Flakon: 500 mg IMx1 flakon, 1 g IMx1 flakon, 500 mg IVx1Flakon, 1 g IVx1 Flakon(Fako).

Endikasyon: Duyarlı bakterilenyol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i, abdominalenfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinal sistem enfeksiyonları),kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları, solunumyolları enfeksiyonları, özellikle pnö-moni, kulakburunboğaz enfeksiyonları,akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonore dahil olmaküzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyon profilaksisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporinlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırkendikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarındaherhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriaksonanne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmamasıönerilir.

Yan Etkileri: Enjeksiyonbölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lö-kopeni, SGOT ve SGPT’de yükselmegibi yan etkiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Amsakrin,vankomisin, flukonazol ve aminoglikozitlerle geçimsizdir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solusyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.

Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda olağan doz1-2 g olup, tek dozda veya ikiye bölünerek 12 saat arayla verilir. Total günlükdoz 4 g’yi geçmemelidir.Preoperatifolarak: Cerrahi enfeksiyonlarınprofilaksisi için ameliyattan yarımiki saat önce 1 g tek doz olarak IV yollaverilir.Çocuklarda: Deri ve deri ekleri enfeksiyonlarının tedavisi içinönerilen total günlük doz 50-75 mg/kg olup, tek doz halinde veya iki eşit kısmabölünerek 12 saat arayla verilebilir. Total günlük doz 2 g’yi geçmemelidir.Akut bakteriyel otitis media tedavisi için tek doz şeklinde IM olarak 50 mg/kgverilir (verilen doz 1 g’yi geçmemelidir). Menenjit dışında ciddienfeksiyonların tedavisi için önerilen total günlük doz 50-75 mg/kg olup, ikieşit kısıma bölünerek 12 saat arayla verilir. Günlük total doz 2 g’yigeçmemelidir.Menenjit: Başlangıç dozu olarak 100 mg/kg verilir (4 g’yi geçmemelidir).Daha sonra günde total olarak 100 mg/kg dozda verilir (4 g’yi geçmemelidir).Günlük total doz tek doz halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saat araylaverilebilir. Olağan tedavi süresi 7-14 gündür. Genel olarak seftriaksontedavisine enfeksiyon belirtileri kaybolduktan sonra 2 gün daha devam edilir.Tedavi süresi 4-14 gündür.Komplikasyonlu enfeksiyonlarda daha uzun tedavi gerekebilir.Streptococcus pyogenes’in neden olduğu enfeksiyonlardatedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.