Cefamezin

Cefamezin

Flakon IM

Eczacıbaşı

Sefazolin

Ambalaj: 500 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü

: : 1 gx1Flakon ve 3 mL’lik ‰5 lidokain ampulü.

Eşdeğeri: Cefozin Flakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);CezolFlakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1Flakon(Deva);Eqizolin Flakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);İesporFlakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1Flakon(İ.E.Ulagay);Maksiporin Flakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);SefamaxFlakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1Flakon(Nobel);Sefazol Flakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Mustafa Nevzat).

Cefamezin

Flakon IM/IV

Sefazolin

Ambalaj: 500 mgx1 Flakon ve 4 mL’lik çö-zücü ampul

: : 1 gx1Flakon ve 4 mL’lik çö-zücü ampul.

Eşdeğeri: Cefozin Flakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);CezolFlakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1Flakon(Deva);Eqizolin Flakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);İesporFlakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1Flakon(İ.E.Ulagay);Maksiporin Flakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);SefamaxFlakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1Flakon(Nobel);Sefazol Flakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Mustafa Nevzat).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin etken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnö-moni,pnö-moni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks,piorezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar,farenjit, larenjit, tonsillit, kolanjit, kolesistit, peritonit,lenfanjit, lenfadenit, septisemi, subakut bakteriyel endokardit,pyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit, osteomyelit, artrit, follikülit,panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, abse, ülser, flegmon,ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis, bartolinit(bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelviperitonit,doğum sonrası enfeksiyonları, mastit, orta kulak iltihabı, sinüzit,parotit, kulak ve burun fronkülü, arpacık, panoftalmi gibi enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.

Uyarılar: Sefalosporin, penisilin ya dadiğer ilaçlara karşı alerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarakverilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır.Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, psö-domembranözkolit semptomları gö-rülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir.Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt dö-küntüsü, nötropeni,lö-kopeni, trombositopeni gö-rülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğebağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerindegeçici artışlar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Probenesidsefalosporinlerle birlikte kullanıldığında, bunların etkilerinindaha uzun zaman devam etmesine yol açar.

Doz Önerisi: Cefamezin, erişkinlere günde 1 g ikiye bö-lünmüş dozlar halindeuygulanır. Nadir durumlarda günde 12 grama kadar kullanılabilir.Grampozitif koklar tarafından oluşturulan hafif enfeksiyonlarda8 saatte bir 250-500 mg; akut, komplikasyonsuz idrar yolu enfeksiyonlarında12 saatte bir 1 g; pnö-mokoksik pnö-monide 12 saatte bir 500 mg; ortaşiddetlişiddetli enfeksiyonlarda 6-8 saatte bir 500-1000 mg; şiddetliyaşam tehdit edici enfeksiyonlarda (örn. endokardit, sepsis) 6 saattebir 1-1.5 gram. Çocuklarda günde 3 veya 4 eşit dozda toplam 25-50 mg/kgdozunda uygulanan sefazolin, hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarınçoğunda etkili olur. Şiddetli enfeksiyonlarda toplam günlük doz100 mg/kg’ye artırılabilir. Prematürler ve 1 aylıktan küçük bebeklerde,etkinliği ve güvenirliği gösterilmediği için, önerilmez.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.