Cefatin

Cefatin

Lak

Tablet

Roche

Sefuroksim aksetil

Ambalaj: 125 mgx10 Tablet

: : 250 mgx10 ve 20 Tablet

: : 500mgx10, 14 ve 20 Tablet.

Eşdeğeri: Aksef Film Tablet: 250 mgx20 Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet- (Nobel);Cefaks Film Tablet: 125 mgx10 tablet, 250 mgx10 ve 20 Tablet, 500mgx10, 14 ve 20 Tablet- (Deva);Enfexia Film Tablet: 250 mgx10 ve 20 tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet-(Bilim);Oraceftin Film Tablet: 250 mgx10 tablet, 500 mgx10 ve 20 tablet (Fako);Sefaktil Film Tablet: 250 mgx10 ve 20 Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet- (Drogsan);SefuroksFilm Tablet: 125mgx10 tablet, 250 mgx10 tablet, 500 mgx10 tablet (Eczacıbaşı);ZinnatTablet: 125 mgx10 tablet, 250mgx10 ve 20 Tablet, 500 mgx10, 14 ve 20 Tablet-(GSK) .

Cefatin

Oral Süspansiyon

Sefuroksim aksetil

Ambalaj: 125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL.

Eşdeğeri: Cefaks Oral Süspansiyon: 125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL(Deva);OraceftinOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx50 mL ve 100 mL(Fako);Sefuroks Süspansiyon: 125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL(Eczacıbaşı);ZinnatOral Süspansiyon: 125 mg/5mLx50 mL ve 100 mL(GSK).

Endikasyon: Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşiyektazi, bakteriyel pnö-moni, akciğer absesi, ameliyatsonrası gö-ğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibiüriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yaraenfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvarhastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemive menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, özofajiyelve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışıolduğunda profilaktik olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Tedaviye başlamadan önce hastanınpenisilinlere, sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisininolup olmadığı araştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlüdiüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozdasefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliğibildirildiğinden dikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlakgerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden,emziren annelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar gö-rülmüştür.Nadiren psö-domembranöz kolit gö-rüldüğü rapor edilmiştir. Seyrekolarak baş ağrısı gö-rülmüştür. Nadiren erythema multiforme, StevensJohnsonsendromu, toksik epidermal nekrolizis (ekzantematik nekrolizis)ve nadiren deri dö-küntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş,serum hastalığını içeren aşırı duyarlık belirtileri ve çok nadirenanafilaksi bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde genel doz: Günde 2 kez 250 mg.Üriner sistem enfeksiyonları: Günde 2kez 125 mg. Hafif ve orta derecedeki alt solunum yolları enfeksiyonlarında;Bronşit: Günde 2 kez 250 mg. Daha ağır altsolunum yolları enfeksiyonlarında;Pnö-moni: Günde 2 kez 500 mg.Piyelonefrit: Günde 2 kez 250 mg.Komplike olmayan gonore: 1 g’lik tek doz. Çocuklara genelolarak günde 2 kez 125 mg, orta kulak iltihabı olan 2 yaş ve daha büyükçocuklara günde 2 kez 250 mg. Genel olarak tedavi süresi 7 gündür(5-10 gün).bhemolitik streptokok enfeksiyonlarında, akutromatizmal ateş ya da akut glomerülonefritten sakınmak için tedavien az 10 gün sürdürülmelidir. Optimum absorpsiyon için yemeklerdensonra alınmalıdır. Acı lezzetinden dolayı Tabletler kırılarak verilmemelidir.Tabletleri yutamayan küçük çocuklaraCefatin Süspansiyonverilebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.