Cefatin

Cefatin

Cefatin nedir ne için kullanılır, Cefatin nasıl kullanılır, Cefatin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Ambalaj:

 125 mg x 10 Tablet

: : 250 mg x 10 ve 20 Tablet

: : 500mgx10, 14 ve 20 Tablet.

Endikasyon: 

Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşektazi, bakteriyel pnömoni, akciğer absesi, ameliyatsonrası gö-ğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibi üriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvar hastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemi ve menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyopulmoner, özofajiyal ve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışı olduğunda profilaktik olarak kullanılır.

Kontrendikasyon: 

Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: 

Tedaviye başlamadan önce hastanınpenisilinlere, sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisi olup olmadığı araştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlüdiüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozdasefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliği bildirildiğinden dikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden,emziren annelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.

Yan Etkileri: 

Diyare,bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar görülmüştür.Nadiren psödomembranöz kolit görüldüğü rapor edilmiştir. Seyrek Olarak baş ağrısı görülmüştür. Nadiren erythema multiforme, Stevens Johnsonsendromu, toksik epidermal nekroliz (ekzantematik nekroliz)ve nadiren deri döküntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş,serum hastalığını içeren aşırı duyarlılık belirtileri ve çok nadiren anafilaksi bildirilmiştir.

Doz Önerisi: 

Yetişkinlerde genel doz: Günde 2 kez 250 mg.Üriner sistem enfeksiyonları: Günde 2 kez 125 mg. Hafif ve orta derecedeki alt solunum yolları enfeksiyonlarında;Bronşit: Günde 2 kez 250 mg. Daha ağır alt solunum yolları enfeksiyonlarında;Pnömoni: Günde 2 kez 500 mg.Piyelonefrit: Günde 2 kez 250 mg.Komplike olmayan gonore: 1 g’lik tek doz. Çocuklara genel olarak günde 2 kez 125 mg, orta kulak iltihabı olan 2 yaş ve daha büyük çocuklara günde 2 kez 250 mg. Genel olarak tedavi süresi 7 gündür(5-10 gün).b hemolitik streptokok enfeksiyonlarında, akut romatizmal ateş ya da akut glomerülonefritte sakınmak için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Optimum absorpsiyon için yemeklerden sonra alınmalıdır. Acı lezzetinden dolayı Tabletler kırılarak verilmemelidir.Tabletleri yutamayan küçük çocuklara Cefatin Süspansiyon Verilebilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...