Cefizox

Cefizox

Cefizox nedir ne için kullanılır, Cefizox nasıl kullanılır, Cefizox ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM

Seftizoksim sodyum

Ambalaj:

 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL'lik ‰5 lidokain Ampül

: 1 gr 1 Flakon ve 3 mL’lik ‰5 lidokain ampül.

Endikasyon: 

Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu alt solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, gonore, karın içi enfeksiyonları, septisemi, derinin yüzeyel ve derin enfeksiyonları,kemik ve eklem enfeksiyonları ve menenjit tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporintürü antibiyotiklere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: 

Seftizoksim tedavisine başlamadan önce, hastanın daha önce sefalosporinlere, penisilinlere ya da başka ilaçlara aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterip göstermediği araştırılmalıdır. Penisilinlere aşırı duyarlı olan hastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır.

Seftizoksim Uygulanmasına bağlı olarak hemolitik anemi ve şok gö-rülebilir.Gebelikte yalnız kesinlikle gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.Düşük yoğunluklarda anne sütüyle atılır. Emziren kadınlara uygulanırken dikkat gösterilmelidir.

Yan Etkileri: 

Deri dö-küntüsü,kaşıntı, ateş, SGOT, SGPT ve alkalen fosfatazda geçici yükselme, geçicieozinofili ve trombositoz, enjeksiyon yerinde yanma, selülit görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Diğer sefalosporinlerle aminoglikozit lerle birlikte kullanıldığında nefrotoksik reaksiyonlar bildirilmiştir. Seftizoksim ile birlikte ve kısa bir süre önce oralprobenesid uygulanırsa, ilacın daha yüksek ve uzun süreli serum konsantrasyonlarının oluşur.

Doz Önerisi:

 IM form yalnızca İM yoldan kullanılır. IM/IV formise IM veya IV yoldan kullanılır.Yetişkinlerde ortalama doz 8-12 saatte bir 1-2 gramdır. Uygun dozaj, hastanın durumuna, enfeksiyonun şiddetine ve etken mikroorganizmanın duyarlılığına göre belirlenir. Komplikasyonsuz İdrar yolu enfeksiyonlarında IM veya IV yoldan 12 saatte bir 500 mg olmak üzere günlük toplam doz 1 gram. Diğer bölgelerdeki enfeksiyonlarda 8-12 saatte bir IM veya IV yoldan 1 g olmak üzere toplam günlük doz 2-3 gram. Ağır veya tedaviye dirençli enfeksiyonlarda 8 saatte bir IM veya IV yoldan 1g olmak üzere günlük toplam doz 3-6 gram. 2 gramı aşanIM dozlar, bölünerek değişik kas kitlelerine uygulanmalıdır. Yaşamı Tehdit eden enfeksiyonlarda IV yoldan 8 saatte bir 3-4 g olmak üzere günlük toplam doz 9-12 gram. Gonore tedavisinde, olağan doz olarak yoldan 1 g’lik tek bir doz uygulanır. Bakteriyel septisemi, lokalize parankimal apse (örneğin karın içi apseleri), peritonit ya da şiddetli ve yaşamı tehdit edici enfeksiyonlarda IV uygulama yolu tercih edilmelidir.Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda, bu gibi enfeksiyonlar için İV doz günde 2-12 g’dir. Septisemi durumlarında, başlangıçta birkaç gün süreyle IV yoldan günde 6-12 g verilerek, daha sonra klinik yanıta ve laboratuvar bulgularına göre dozaj tedricen azaltılabilir.6 aylık veya daha büyük çocuklarda 50 mg/kg hesabıyla 6-8 saatte bir uygulama yapılır (ağır enfeksiyonların tedavisi için bebeklerde kullanılan en yüksek doz aşılmamalıdır).

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.