Cefizox

Cefizox

Flakon IM

Eczacıbaşı

Seftizoksim sodyum

Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain Ampulü

: 1 gx1Flakon ve 3 mL’lik ‰5 lidokain ampulü.

Cefizox

Flakon IM/IV

Seftizoksim sodyum

Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü

: 1 gx1Flakon ve 3 mL’lik çö-zücü.

Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu alt solunumyolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, gonore, karıniçienfeksiyonları, septisemi, derinin yüzeyel ve derin enfeksiyonları,kemik ve eklem enfeksiyonları ve menenjit tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporintürü antibiyotiklere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Seftizoksim tedavisine başlamadanönce, hastanın daha önce sefalosporinlere, penisilinlere ya dabaşka ilaçlara aşırı duyarlık reaksiyonu gösterip göstermediğiaraştırılmalıdır. Penisilinlere aşırı duyarlı olan hastalardabüyük bir dikkatle kullanılmalıdır.

Seftizoksiminuygulanmasına bağlı olarak hemolitik anemi ve şok gö-rülebilir.Gebelikte yalnız kesinlikle gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.Düşük yoğunluklarda anne sütüyle atılır. Emziren kadınlara uygulanırkendikkat gösterilmelidir.

Yan Etkileri: Deri dö-küntüsü,kaşıntı, ateş, SGOT, SGPT ve alkalen fosfatazda geçici yükselme, geçicieozinofili ve trombositoz, enjeksiyon yerinde yanma, selülitgörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer sefalosporinlerle veaminoglikozitlerle birlikte kullanıldığında nefrotoksik reaksiyonlarbildirilmiştir. Seftizoksim ile birlikte ve kısa bir süre önce oralprobenesid uygulanırsa, ilacın daha yüksek ve uzun süreli serumkonsantrasyonlarının oluşur.

Doz Önerisi: IM form yalnızca IM yoldan kullanılır. IM/IV formise IM veya IV yoldan kullanılır.Yetişkinlerde ortalama doz 8-12 saatte bir 1-2gramdır. Uygun dozaj, hastanın durumuna, enfeksiyonun şiddetineve etken mikroorganizmanın duyarlığına gö-re belirlenir. Komplikasyonsuzidrar yolu enfeksiyonlarında IM veya IV yoldan 12 saatte bir 500 mgolmak üzere günlük toplam doz 1 gram. Diğer bölgelerdeki enfeksiyonlarda8-12 saatte bir IM veya IV yoldan 1 g olmak üzere toplam günlük doz 2-3gram. Ağır veya tedaviye dirençli enfeksiyonlarda 8 saatte bir IMveya IV yoldan 1 g olmak üzere günlük toplam doz 3-6 gram. 2 gramı aşanIM dozlar, bö-lünerek değişik kas kitlelerine uygulanmalıdır. Yaşamıtehdit eden enfeksiyonlarda IV yoldan 8 saatte bir 3-4 g olmak üzeregünlük toplam doz 9-12 gram. Gonore tedavisinde, olağan doz olarak IMyoldan 1 g’lik tek bir doz uygulanır. Bakteriyel septisemi, lokalizeparankimal apse (örneğin karıniçi apseleri), peritonit ya da şiddetlive yaşamı tehdit edici enfeksiyonlarda IV uygulama yolu tercih edilmelidir.Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda, bu gibi enfeksiyonlariçin IV doz günde 2-12 g’dir. Septisemi durumlarında, başlangıçtabirkaç gün süreyle IV yoldan günde 6-12 g verilerek, daha sonra klinikyanıta ve laboratuvar bulgularına gö-re dozaj tedricen azaltılabilir.6 aylık veya daha büyük çocuklarda 50 mg/kg hesabıyla 6-8 saattebir uygulama yapılır (ağır enfeksiyonların tedavisi için büyüklerdekullanılan en yüksek doz aşılmamalıdır).

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.