Cefobid

Cefobid

Flakon IM/IV

Pfizer

Sefoperazon sodyum

Ambalaj: 1 gx1 Flakon ve 10 cc’lik 1 çö-zücü ampul.

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların meydana getirdiği solunum yolları enfeksiyonları(üst ve alt), idrar yolu enfeksiyonları (üst ve alt), peritonit, kolesistit,kolanjit ve diğer karın boşluğu enfeksiyonları, septisemi, menenjit,cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları,enflamatuvar pelvik hastalık, endometrit, gonore ve diğer genitalyol enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Abdominal, jinekolojik,kardiyovasküler ve ortopedik cerrahi müdahale uygulanan hastalardapostoperatif enfeksiyonlara karşı profilaktik olarak kullanılabilir.Enfeksiyonların çoğu, geniş etki spektrumundan ötürü, tek başınasefoperazonla yeterli şekilde tedavi edilebilir.Bununla beraber, kombine tedaviendikasyonu mevcutsa, sefoperazon diğer antibiyotiklerle beraberkullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporinsınıfı antibiyotiklere alerjisi olanlarda sefoperazon kontrendikedir.

Uyarılar: Sefoperazontedavisine başlamadan önce, hastanın geçmişinde sefalosporin,penisilin ve diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlık reaksiyonu olupolmadığı iyice soruşturularak saptanmalıdır. Penisiline duyarlıkişilere, bu ilaç, ihtiyatlı şekilde verilmelidir. Sefoperazon,yoğun olarak safra ile atılır. Şiddetli biliyer obstrüksiyon, şiddetlikaraciğer hastalığı veya bunlarla birlikte renal disfonksiyonmevcutsa, doz modifikasyonu gerekebilir. Hem hepatik disfonksiyon,hem de birlikte renal bozukluk olan kişilerde sefoperazon serumkonsantrasyonları kontrol edilmeli ve gerektiği şekilde doz ayarlanmalıdır.Sefoperazon tedavisi süresince ve son dozdan 5 gün sonrasına kadaralkol alan kişilerde kızarma, terleme, başağrısı ve taşikardiylekendini gösteren bir reaksiyon bildirilmiştir. Sefoperazon verilenhastalar aynı zamanda alkollü içkiler almamaları için uyarılmalıdırlar.Gebelik döneminde yalnız kesinlikle ihtiyaç varsa kullanılmalıdır. Her ne kadaremziren annelerin sütüne çok az miktar geçse de, süt veren bir annede ihtiyatlakullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Ürtiker,makülopapüler deri dö-küntüleri, eozinofili ve ilaca bağlı ateşrapor edilmiştir. Nötrofillerde hafif bir azalma rapor edilmiştir.Uzun süreli kullanımdan sonra reversibl nötropeni gö-rülebilir.Hematokrit ve hemoglobinde azalma bildirilmiştir. Geçici eozinofiligö-rülmüştür ve hipoprotrombinemi bildirilmiştir. SGOT, SGPT ve alkalinfosfataz düzeylerinde geçici bir artış gözlenmiştir. Bağırsakfonksiyonlarında değişme (yumuşak gaita veya ishal) rapor edilmiştir.Arasıra enjeksiyon yerinde geçici bir ağrı olabilir. İntravenözkateter yoluyla uygulandığında bazı hastaların enfüzyon bölgesindefilebit gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Sefoperazonve aminoglikozid Solüsyonları direkt olarak karıştırılmamalıdır.Eğer sefoperazonla bir aminoglikozidin kombinasyon halinde verilmesigerekiyorsa bu, birbirini takip eden intermittan intravenöz infüzyonlarhalinde gerçekleştirilebilir. Sefoperazonun aminoglikoziddenönce uygulanması önerilir.

Doz Önerisi: Alışılmış yetişkin günlük dozu 2 ile 4 g’dir ve 12saatlik aralarla eşit bö-lünmüş dozlarda uygulanır. Şiddetli enfeksiyonlarda,günlük total doz 8 g’ye kadar yükseltilebilir ve 12 saatlik aralarlaeşit bö-lünmüş dozlar halinde verilir. Günde 12 g, 8 saatte bir eşitbö-lünmüş dozlarla uygulanmıştır. Eşit olarak bö-lünmüş günde 16 g’yekadar dozların komplikasyon gö-rülmeden verildiği bildirilmiştir.Duyarlık testleri sonuçları belli olmadan tedaviye başlanabilir.Bebek ve çocuklarda doz, 12 saatte bir günde iki kerede uygulanmakveya gerekirse daha sık vermek üzere 50-200 mg/kg/gün’dür. Sekiz günlüktenküçük yeni doğmuşlarda ilaç her 12 saatte bir verilmelidir. Bazı bebekve çocuklarda şiddetli enfeksiyonların, bu arada bakteriyel menenjitlerintedavisinde 300 mg/kg/gün’e kadar çıkabilen dozlar komplikasyonsuzkullanılmıştır. 1 yaş altında kullanımına olası yarar ve potansiyel riskleriyice tartılarak karar verilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.