Cefobid

Cefobid

Cefobid nedir ne için kullanılır, Cefobid nasıl kullanılır, Cefobid ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM/IV

Sefoperazon sodyum

Ambalaj: 

1 gx1 Flakon ve 10 cc’lik 1 çözücü ampul.

Endikasyon:

 Duyarlı Mikroorganizmaların meydana getirdiği solunum yolları enfeksiyonları(üst ve alt), idrar yolu enfeksiyonları (üst ve alt), peritonit, kolesistit,kolanjit ve diğer karın boşluğu enfeksiyonları, septisemi, menenjit,cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları,inflamatuar pelvik hastalık, endometrit, gonore ve diğer genital yol enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Abdominal, jinekolojik,kardiyovasküler ve ortopedik cerrahi müdahale uygulanan hastalarda postoperatif enfeksiyonlara karşı profilaktik olarak kullanılabilir.Enfeksiyonların çoğu, geniş etki spektrumu ndan ötürü, tek başına sefoperazon yeterli şekilde tedavi edilebilir.Bununla beraber, kombine tedavi endikasyonu mevcut, sefoperazon diğer antibiyotiklerle beraber kullanılabilir.

Kontrendikasyon: 

Sefalosporinsınıfı antibiyotiklere alerjisi olanlarda sefoperazon kontrendikedir.

Uyarılar: 

Sefoperazon Tedavisine başlamadan önce, hastanın geçmişinde sefalosporin,penisilin ve diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulacak saptanmalıdır. Penisiline duyarlı kişilere, bu ilaç, ihtiyatlı şekilde verilmelidir. Sefoperazon,yoğun olarak safra ile atılır. Şiddetli biliyer obstrüksiyon, şiddetli karaciğer hastalığı veya bunlarla birlikte renal disfonksiyon mevcut, doz modifikasyonu gerekebilir. Hem hepatik disfonksiyon,hem de birlikte renal bozukluk olan kişilerde sefoperazon serum konsantrasyonları kontrol edilmeli ve gerektiği şekilde doz ayarlanmalıdır.Sefoperazon tedavisi süresince ve son dozdan 5 gün sonrasına kadar alkol alan kişilerde kızarma, terleme, baş ağrısı ve taşikardi ile kendini gösteren bir reaksiyon bildirilmiştir. Sefoperazon verilen hastalar aynı zamanda alkollü içkiler almaları için yapılmalıdırlar.Gebelik döneminde yalnız kesinlikle ihtiyaç varsa kullanılmalıdır. Her ne kadar emziren annelerin sütüne çok az miktar geçse de, süt veren bir annede ihtiyatla kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Ürtiker,makülopapüler deri döküntüleri, eozinofili ve ilaca bağlı ateş rapor edilmiştir. Nötrofillerde hafif bir azalma rapor edilmiştir.Uzun süreli kullanımdan sonra reversibl nötropeni gö-rülebilir.Hematokrit ve hemoglobinde azalma bildirilmiştir. Geçici eozinofili görülmüştür ve hipoprotrombinemi bildirilmiştir. SGOT, SGPT ve alkalin fosfataz düzeylerinde geçici bir artış gözlenmiştir. Bağırsak Fonksiyonlarında değişme (yumuşak gaita ve ishal) rapor edilmiştir.Arasıra enjeksiyon yerinde geçici bir ağrı olabilir. İntravenöz Kateter yoluyla uygulandığında bazı hastaların enfüzyon bölgesinde flebit görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: 

Sefoperazon Ve aminoglikozid Solüsyonları direkt olarak karıştırılmamalıdır.Eğer sefoperazon bir aminoglikozid kombinasyon halinde verilmesi gerekiyorsa bu, birbirini takip eden intermittan intravenöz infüzyonlar halinde gerçekleştirilebilir. Sefoperazon aminoglikozid den önce uygulanması önerilir.

Doz Önerisi: 

Alışılmış yetişkin günlük dozu 2 ile 4 g’dir ve 12 saatlik aralarla eşit bölünmüş dozlarda uygulanır. Şiddetli enfeksiyonlarda,günlük total doz 8 g’ye kadar yükseltilebilir ve 12 saatlik aralarla eşit bölünmüş dozlar halinde verilir. Günde 12 g, 8 saatte bir eşitbö-lünmüş dozlarla uygulanmıştır. Eşit olarak bölünmüş günde 16 g’ye kadar dozların komplikasyon görülmeden verildiği bildirilmiştir.Duyarlılık testleri sonuçları belli olmadan tedaviye başlanabilir.Bebek ve çocuklarda doz, 12 saatte bir günde iki kere uygulanması veya gerekirse daha sık vermek üzere 50-200 mg/kg/gün’dür. Sekiz günlükten küçük yeni doğmuşlarda ilaç her 12 saatte bir verilmelidir. Bazı bebek ve çocuklarda şiddetli enfeksiyonların, bu arada bakteriyel menenjitlerin tedavisinde 300 mg/kg/gün’e kadar çıkabilen dozlar komplikasyonsuz kullanılmıştır. 1 yaş altında kullanımına olası yarar ve potansiyel riskler iyice tartılarak karar verilmelidir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...