Cefozin

Cefozin

Flakon IM

Bilim

Sefazolin sodyum

Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü

: : 500 mgx1Flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü

: : 1 gx1 Flakon ve 4 mL’lik ‰5 lidokainampulü.

Eşdeğeri: Cefamezin Flakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı);CezolFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Deva);Eqizolin Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);İesporFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);Maksiporin Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);SefamaxFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);Sefazol Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Mustafa Nevzat).

Cefozin

Flakon IM/IV

Sefazolin sodyum

Ambalaj: 250 mgx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü ampul

: : 500 mgx1Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü ampul

: : 1 gx1 Flakon ve 4 mL’lik çö-zücüampul.

Eşdeğeri: Cefamezin Flakon: 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı);CezolFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Deva);Eqizolin Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);İesporFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);Maksiporin Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);SefamaxFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);Sefazol Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Mustafa Nevzat).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin etken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnö-moni,pnö-moni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks,piorezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar,farenjit, larenjit, tonsillit, kolanjit, kolesistit, peritonit,lenfanjit, lenfadenit, septisemi, subakut bakteriyel endokardit,pyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit, osteomyelit, artrit, follikülit,panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, abse, ülser, flegmon,ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis, bartolinit(bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelviperitonit,doğum sonrası enfeksiyonları, mastit, orta kulak iltihabı, sinüzit,parotit, kulak ve burun fronkülü, arpacık, panoftalmi gibi enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.

Uyarılar: Sefalosporin, penisilin ya dadiğer ilaçlara karşı alerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarakverilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır.Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,oral kandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, psö-domembranözkolit semptomları gö-rülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir.Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt dö-küntüsü, nötropeni,lö-kopeni, trombositopeni gö-rülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğebağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerindegeçici artışlar bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Probenesidsefalosporinlerle birlikte kullanıldığında, bunların etkilerinindaha uzun zaman devam etmesine yol açar.

Doz Önerisi: erişkinlerde orta ve ağır şiddetteki enfeksiyonlarıntedavisinde 500 mg1 gCefozin6 veya 8 saatte bir uygulanmalıdır. DuyarlıGrampozitif kokların etken olduğu hafif enfeksiyonlarda 250mg500 mgCefozin8 saatte bir uygulanmalıdır. akut, komplike olmayanüriner sitem enfeksiyonlarında 1 gCefozin12 saatte bir uygulanmalıdır.Pnö-mokoksik pnö-moni tedavisinde 500 mgCefozin12 saatte bir uygulanmalıdır.ağır, yaşamı tehdit eden enfeksiyonların tedavisinde (endokardit,septisemi gibi) 1 g1.5 gCefozin6 saatte bir uygulanmalıdır.Çocuklarda kullanım: Hafif orta şiddetli enfeksiyonlarıntedavisinde günlük toplam doz 25-50 mg/kg’dir ve 3-4 eşit doza bö-lünmüşolarak verilir. Ciddi enfeksiyonların tedavisinde doz kg başına100 mg’ye kadar artırılabilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.