Celeston Chronodose

Celeston Chronodose

Celeston Chronodose nasıl kullanılır, Celeston Chronodose ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Celeston Chronodose Ampul

  • Betametazon disodium fosfato 3 mg
  • betamethasone acetate 3 mg/ml

Ambalaj: 

1 mL’lik Ampul.

Endikasyon:

 Kortikosteroid Tedavisi gerektiren çeşitli hastalıklarda kullanılır.

Kontrendikasyon:

Özel antienfektif tedavi uygulanmadıkça sistemik enfeksiyonlarda kontrendikedir.Betametazona aşırı duyarlılık durumunda ve canlı virüs aşıları ile(örn. çiçek, kızamık, sarı humma aşısı gibi) birlikte kullanılmamalıdır.

Celeston Chronodose Uyarılar: 

Kortikosteroidler enfeksiyon belirtilerini gizleyebilir ve kullanımları sırasında yeni enfeksiyonlar gö-rülebilir. Ayrıca direnç azalması olduğundan enfeksiyonların lokalize edilmesi gelişebilir. Yüksek dozlarda kullanıldığında su ve tuz retansiyonu, aşırı potasyum atılımı ve kan basıncında artış olabilir. Tedavi edilen hastalığı kontrol altına almak için mümkün olabilen en düşük doz kullanılmalıdır. Mümkün olan durumlarda doz yavaş yavaş azaltılmalıdır. Gebelere, emziren annelere ve gebe kalma olasılığı olan kadınlara kortikosteroidler olası yararları,anne, embriyo ve fetüs üzerinde yapabileceği olası zararlı etkilere karşı değerlendirilerek verilmelidir. Gebeliği sırasında yüksek doz kortikosteroid alan annelerin çocukları hipoadrenalizm belirtileri bakımından izlenmelidir.

Celeston Chronodose Yan Etkileri: 

Steroid Miyopatisi, kas zaafı, kas kitlesinde azalma, osteoporoz, vertebralarda kompresyon kırıkları femur ve humerus başında aseptik nekroz, kemik fraktürleri, peptik ülser perforasyonu, özofajit, deride ekimoz ve peteşiler, konvülsiyonlar, kafa içi basıncında artış, menstrüasyon bozuklukları, pankreatit, karbonhidrat toleransında azalma, latent diabetes mellitus belirtileri, diyabetiklerde oral hipoglisemik ajanların veya insülin ihtiyacının artması, ekzoftalmi, protein yıkımına bağlı olarak azot dengesinde negatifleşme, abdominal distansiyon, ciltte incelme, yara iyileşmesinde bozulma, fasiyal eritem, Cushing sendromu, vertigo, baş ağrısı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Fenitoin,fenobarbital, rifampisin ve olasılıkla efedrin kortikosteroidlerin metabolik klirensini artırabilir. Oral kontraseptifler ve troleandomisinkortikosteroidlerin karaciğerde metabolize edilmelerini inhibisyonauğratarak ters yönde etki yaparlar. Kortikosteroidlerin amfoterisin B ve potasyum kaybına neden olan diüretiklerle birlikte kullanılması hipokalemiye neden olabilir. Dijital glikozidleri ile birlikte kullanım hipokalemiye bağlı dijital zehirlenmesi olasılığını artırır. Steroidler serum salisilat düzeylerini azaltabilirler.İzoniazidin tüberkülozdaki etkinliği kortikosteroidler dolayısıyla azalabilir. Teofilinlerin farmakolojik etkenliği artabilir.Oral antikoagülanların etkisi genellikle azalır, fakat bazı hastalarda artabilir.

Celeston Chronodose Doz Önerisi:

Günlük doz hastanın durumuna göre ayarlanır. Kısa Vadeli tedavilerde ilk 2 gün 3x2 Tablet, 2. iki gün 3x1 Tablet ve 2.iki günde ise 3x½ Tablet verilir. Uzun vadeli tedavilerde ise dozlar haftalık olarak ayarlanır. İlk önce haftada 4 Tabletten başlayarak her hafta birer Tablet azaltarak en sonunda haftada 1 tablete kadar inilir. Ampuller akut durumlarda kullanılır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...