Celeston Chronodose

Celeston Chronodose

Ampul

ScheringPlough

Betametazon disodyumfosfat3 mg, betametazon asetat 3 mg/ml

Ambalaj: 1 mL’lik Ampul.

Endikasyon: Kortikosteroidtedavisini gerektiren çeşitli hastalıklarda kullanılır.

Kontra Endikasyon: -Özel antienfektiftedavi uygulanmadıkça sistemik enfeksiyonlarda kontrendikedir.Betametazona aşırı duyarlık durumunda ve canlı virüs aşılarıyla(örn. çiçek, kızamık, sarı humma aşısı gibi) birlikte kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Kortikosteroidler enfeksiyonbelirtilerini gizleyebilir ve kullanılmaları sırasında yenienfeksiyonlar gö-rülebilir. Ayrıca direnç azalması olduğundan enfeksiyonlarınlokalize edilmesi güçleşebilir. Yüksek dozlarda kullanıldığındasu ve tuz retansiyonu, aşırı potasyum atılımı ve kan basıncında artışolabilir. Tedavi edilen hastalığı kontrol altına almak için mümkünolabilen en düşük doz kullanılmalıdır. Mümkün olan durumlarda dozyavaş yavaş azaltılmalıdır. Gebelere, emziren annelere ve gebekalma olasılığı olan kadınlara kortikosteroidler olası yararları,anne, embriyo ve fetüs üzerinde yapabileceği olası zararlı etkilerekarşı değerlendirilerek verilmelidir. Gebeliği sırasında yüksekdoz kortikosteroid alan annelerin çocukları hipoadrenalizm belirtileribakımından izlenmelidir.

Yan Etkileri: Steroidmyopatisi, kas zaafı, kas kitlesinde azalma, osteoporoz, vertebralardakompresyon kırıkları femur ve humerus başında aseptik nekroz, kemikfraktürleri, peptik ülser perforasyonu, özofajit, deride ekimozve peteşiler, konvülziyonlar, kafa içi basıncında artış, menstrüasyonbozuklukları, pankreatit, karbonhidrat toleransında azalma, latentdiabetes mellitus belirtileri, diyabetiklerde oral hipoglisemikajanların veya insülin ihtiyacının artması, eksoftalmi, proteinyıkımına bağlı olarak azot dengesinde negatifleşme, abdominaldistansiyon, ciltte incelme, yara iyileşmesinde bozulma, fasialeritem, Cushing sendromu, vertigo, baş ağrısı gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Fenitoin,fenobarbital, rifampisin ve olasılıkla efedrin kortikosteroidlerinmetabolik klirensini artırabilir. Oral kontraseptifler ve troleandomisinkortikosteroidlerin karaciğerde metabolize edilmelerini inhibisyonauğratarak ters yönde etki yaparlar. Kortikosteroidlerin amfoterisinB ve potasyum kaybına neden olan diüretiklerle birlikte kullanılmasıhipokalemiye neden olabilir. Dijital glikozidleriyle birliktekullanım hipokalemiye bağlı dijital zehirlenmesi olasılığınıartırır. Steroidler serum salisilat düzeylerini azaltabilirler.İzoniazidin tüberkülozdaki etkinliği kortikosteroidler dolayısıylaazalabilir. Teofilinlerin farmakolojik etkenliği artabilir.Oral antikoagülanların etkisi genellikle azalır, fakat bazı hastalardaartabilir.

Doz Önerisi: Günlük doz hastanın durumuna gö-re ayarlanır. Kısavadeli tedavilerde ilk 2 gün 3x2 Tablet, 2. iki gün 3x1 Tablet ve 2.iki günde ise 3x½ Tablet verilir. Uzun vadeli tedavilerde ise dozlarhaftalık olarak ayarlanır. İlk önce haftada 4 Tabletten başlanarakher hafta birer Tablet azaltarak en sonunda haftada 1 tablete kadarinilir. Ampuller akut durumlarda kullanılır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.