Choragon

Choragon

Ampul

ErKim

İnsan korionik gonadotrofini(HCG)

Ambalaj: 1500 IUx3 toz Ampul ve 3 çözücü ampul

: : 5000IUx3 toz Ampul ve 3 çö-zücü ampul.

Eşdeğeri: Pregnyl Ampul: 1500 IUx3 liyofilize Ampul, 5000 IUx3 liyofilizeAmpul(Organon).

Endikasyon: HCG, lüteyinleştiricihormona benzer bir biyolojik etkiyle erkekte testos-teron yapımını,kadında estrojenler ve özellikle ovülasyondan sonra pro-gesteron salgısınıuyarır.Erkekte: Hipogonadotrofik hipogonadizm, sper--matojenezsağlanması, yetersiz hipofiz gonadotrofik fonksiyonuna bağlı pubertegecikmesi, bir anatomik engele bağlı olmayan kriptorşizm;Kadında: İnfertilitedefolikül bozukluğu ya da anovülasyona bağlı ovülasyon indüksiyonuve kontrollü hiperstimülasyon işlemlerinde folikülleri ponksiyonahazırlama.-

Kontra Endikasyon: Prostatkarsinomu ya da erkekteki meme kanseri gibi androjene bağımlı tümörvarlığı ya da şüphesi durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Erkekte: Latent ya da belirgin kalp yetmezliği, böbrekdisfonksiyonu, hipertansiyon, epilepsi, migren olguları izlenmelidir,androjen yapımının artmasına bağlı olarak nadiren hastalığınağırlaşması ya da tekrarlaması olasılığı kuvvetlenebilir.Kadında: Gonadotrofinmüstahzarlarıyla ovülasyon uyarılması sonrası gerçekleşen gebeliklerdedüşük ve çoğul gebelik riski artar.

Yan Etkileri: Seyrek olarakderi dö-küntüleri bildirilmiştir. Heyecan, sıkıntı, depresyon,ödem, prematür puberte, jinekomasti, baş ağrısı, ender olarak enjeksiyonyerinde ağrılı reaksiyonlar gö-rülmüştür.

Doz Önerisi: Kadınlarda: Folikülasyon veya ovülasyon indüksiyonunabağlı sterilitede ovülasyonu indüklemek için menotropin tedavisininardından genellikle 5.000-10.000 IU hcG’lik bir enjeksiyon. Korpus luteumyetmezliğini önlemek için ovülasyonun ardından 9 gün boyunca toplam5.000 IU hcG’ye kadar tekrarlayan 3 enjeksiyon yapılabilir. HMG (insanmenopozal gonadotrofin) ile birlikte konjugasyon tedavisindetıbbi olarak yardımlı üreme programında süperovülasyonun sağlanmasındaHMG enjeksiyonundan 30-40 saat sonra 5.000-10.000 IU hcG uygulanır.En az 3 folikül çapının 17 mm’den büyük olduğunda ve 17bestradiol düzeyinin en az3.500 nmol/L (920 pikogram/mL) olduğundaChoragonuygulaması önerilmektedir.Bu kriterler sağlanmadığındakullanılmamalıdır.Erkeklerde: Hipogonadotrofik hipogonadizm tedavisi içinhaftada 2-3 kez 500-1000 IU. Yetersiz hipofiz gonadotrofik fonksiyonunabağlı puberte gecikmesinde en az 6 ay boyunca haftada 2 kez 1500 IU.Kriptorşizmde(inmemiş testis) 500-1000 IU, yaşa bağlı olarak değişir. Uygulamabirkaç hafta süreyle birbirini izleyen günlerde yapılır. IM enjeksiyonşeklinde uygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.