Cirrus

Cirrus

Kapsül

UCB

Setirizin 2HCl 5 mg,psödoefedrin HCl 120 mg

Ambalaj: 14 kapsül.

Endikasyon: Nazalkonjesyon, aksırık, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi mevsimselve perennial allerjik rinitle ilgili semptomların giderilmesindeendikedir. Setirizinin antiallerjik özelliklerinin ve psö-doefedrinindekonjestan aktivitesinin birlikte istendiği durumlarda kullanılmalıdır.

Kontra Endikasyon: Bileşimdeki maddelerden birine, efedrin veyadiğer piperazinlere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.Sempatotimetikler, aşırı hipertansiyonu veya koroner arter hastalığıolan kişilerde, MAO inhibitö-rü kullananlarda, göz içi basıncı yüksekkişilerde veya üriner retansiyonu olan-larda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Diyabet, hipertiroidi, hipertansiyon, taşikardive aritmi, böbrek veya karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda veyaşlı kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Sempatomimetik ilaçlar(dekonjestanlar, iştah kesiciler, amfetamin gibi psikostimülanlar),trisiklik antidepresanlar ve dijital alan kişilerde kullanımınadikkat edilmelidir. Motorlu taşıt ve dikkat gerektiren araçlar kullanacakhastalarda önerilen dozların üzerine çıkılmaması önerilmektedir.Gebelik sırasında kullanımından kaçınılmalıdır. Emzirenlerdekullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Ağız kuruluğu, baş ağrısı, uykusuzluk, uyku hali,asteni, taşikardi, sinirlilik, sersemlik, vertigo ve mide bulantısıgörülebilir.

İlaç Etkileşimleri: MAO inhibitörleri vebadrenerjik blokerler, sempatomimetik amin--lerin etkisiniartırırlar.Sempatomimetik aminler, metildopa, guanetidinve rezerpinin antihipertansif etkilerini azaltabilirler. Psö-doefedrin,dijitallerle birlikte kullanıldığında ektopik pacemaker aktivitesiartabilir.Antasitler, psö-doefedrininemilimini artırır, kaolin ise azaltır.

Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda,günde 2 kez 1 Kapsül (sabah ve akşam olmak üzere), aç veya tok karnınaalınır.Kapsüllertercihen bir miktar sıvıyla yutulmalı, çiğnenmemelidir. Tedavi,normalde 2-3 haftayı aşmamalıdır. Nazal semptomlar yeteri kadarazaldığında, eğer gerekliyse tedavi setirizin ile sürdürülebilir.Böbrek yetmezliği olanlarda doz, normal kişilerdekinin yarısıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.