Cisplatinum

Cisplatinum

Flakon

Atafarm

Sisplatin

Ambalaj: 10 mgx1 toz Flakon

: : 25 mgx1 toz Flakon

: : 50 mgx1toz Flakon.

Eşdeğeri: CisplatinTevaFlakon: 10 mgx1 toz Flakon, 50mgx1 toz Flakon(Medİlaç).

Endikasyon: Testis,over, uterus (serviks, endometrium), başboyun, özofagus, akciğerkarsinomlarının tedavisinde endikedir.Kemoterapide daha çok diğer antineoplastiklerlekombine olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Böbrek işlevlerindebozukluk (kreatinin klirensi ya da kandaki kreatinin düzeyinin patolojikdüzeyde bulunması), işitme bozuklukları, hematolojik bozukluklar,sisplatin ya da platinli bileşiklere karşı aşırı duyarlık, gebelikve emzirme dö-nemlerinde kontrendikedir.

Uyarılar: Yalnızca kanser kemoterapisikonusunda deneyimli hekimler tarafından kullanılmalıdır. Böbrekyetmezliği riskini azaltmak amacıyla hastada 24 saatte en az 3 litrelikdiürez sağlanmalıdır. Hiperhidratasyona ilk enjeksiyondan 24 saatönce başlanmalı ve tedavi süresince devam edilmelidir. Sisplatinerkeklerde geçici ya da kalıcı steriliteye neden olabilir.

Yan Etkileri: Renal toksisitekümülatif doza bağlıdır; dozun azaltılması gerekebilir. Doz sayısıarttıkça bilateral ve unilateral ototoksisite riski de artar.Sisplatin tedavisi alan bazı hastalarda lö-kopeni, trombositopeniveya anemiyle kendini gösteren kemik iliği depresyonu da gö-rülebilir.Hastalarda tedaviden 1-4 hafta sonra bulantıkusma gö-rülür. 4-7 aysüren uzun tedavi dö-nemlerinden sonra periferik sinir hastalıkları,tat duyusu kaybı veya duyarlık gö-rülebilir. Enjeksiyondan hemensonra yüzde ödem, dispne, taşikardi, hipotansiyon gibi anafilaksibulguları gö-rülebilir.Nadiren kardiyak rahatsızlıklar, anoreksi, transaminazlardayükselme gö-rülür.

İlaç Etkileşimleri: Nefrotoksikve ototoksik potansiyeli artırmada sinerjik etki gösteren aminoglikozitsınıfı ilaçlar ilke olarak birlikte kullanılmamalıdır. Sisplatin,antikonvülzan ilaçların plazma düzeylerini düşürür.

Doz Önerisi: Doz hastanın gereksinimine gö-re değişir. Standartdoz vücut yüzey alanı m2başına 50-100 mg’dir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.