Cisplatin Ebewe

Cisplatin Ebewe

Flakon

Liba

Sisplatin

Ambalaj: 10 mg/20 mLx1 flakon

: : 25 mg/50 mLx1 flakon

: : 50mg/100 mLx1 flakon.

Eşdeğeri: Cisplatin DBL EnjektablSolüsyon: 10 mg/10mLx 1 Flakon, 50 mg/50 mLx1 Flakon(Orna);PlatosinS Enjeksiyon: 10 mg/20 mLx1 vial, 25 mg/50 mLx1 vial, 50 m/100mLx1 vial(Med İlaç).

Endikasyon: Monoterapi veya diğer kemoterapötik ajanlarla kombinasyonşeklinde yaygın veya metastatik tümörler; testiküler kanser (palyatif veyaküratif polikemoterapi), over kanseri (III ve IV. evre) ve baş ve boyun skuamozhücreli karsinomları (palyatif tedavi).

Kontra Endikasyon: Böbrekişlevlerinde bozukluk (kreatinin klirensi ya da kandaki kreatinindüzeyinin patolojik düzeyde bulunması), işitme bozuklukları, hematolojikbozukluklar, sisplatin ya da platinli bileşiklere karşı aşırı duyarlık,gebelik ve emzirme dö-nemlerinde kontrendikedir.

Uyarılar: Yalnızca kanser kemoterapisi konusunda deneyimlihekimler tarafından kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği riskiniazaltmak amacıyla hastada 24 saatte en az 3 litrelik diürez sağlanmalıdır.Hiperhidratasyonailk enjeksiyondan 24 saat önce başlanmalı ve tedavi süresince devamedilmelidir. Sisplatin erkeklerde geçici ya da kalıcı steriliteyeneden olabilir.

Yan Etkileri: Renal toksisitekümülatif doza bağlıdır; dozun azaltılması gerekebilir. Doz sayısıarttıkça bilateral ve unilateral ototoksisite riski de artar.Sisplatin tedavisi alan bazı hastalarda lö-kopeni, trombositopeniveya anemiyle kendini gösteren kemik iliği depresyonu da gö-rülebilir.Hastalarda tedaviden 1-4 hafta sonra bulantıkusma gö-rülür. 4-7 aysüren uzun tedavi dö-nemlerinden sonra periferik sinir hastalıkları,tat duyusu kaybı veya duyarlık gö-rülebilir. Enjeksiyondan hemensonra yüzde ödem, dispne, taşikardi, hipotansiyon gibi anafilaksibulguları gö-rülebilir.Nadiren kardiyak rahatsızlıklar, anoreksi, transaminazlardayükselme gö-rülür.

İlaç Etkileşimleri: Nefrotoksikve ototoksik potansiyeli artırmada sinerjik etki gösteren aminoglikozitsınıfı ilaçlar ilke olarak birlikte kullanılmamalıdır. Sisplatin,antikonvülzan ilaçların plazma düzeylerini düşürür.

Doz Önerisi: Sisplatin 6-8 saatlik bir sürede IV infüzyonla birkerede uygulanmalıdır. Erişkin ve çocuklarda sisplatinin önerilen dozu her 3-4haftada IV tek doz şeklinde 50 ile 120 mg/m2ya da her 3-4 haftadabir 5 gün boyunca IV 15-20 mg/m2/gün. Sisplatinin genel dozu her 3-4haftada bir 20 mg/m2yükseltilir. 25°C'nin altında, ışıktankoruyarak saklanmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.