Cisplatin Ebewe

Cisplatin Ebewe

Cisplatin Ebewe nedir ne için kullanılır, Cisplatin Ebewe nasıl kullanılır, Cisplatin Ebewe ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler?

Cisplatin Ebewe Ambalaj: 

  • 10 mg/20 mLx1 flakon
  • 25 mg/50 mLx1 flakon
  • 50mg/100 mLx1 flakon.

Endikasyon: 

Monoterapi veya diğer kemoterapötik ajanlarla kombinasyon şeklinde yaygın veya metastatik tümörler; testiküler kanser (palyatif ve küratif poli kemoterapi), over kanseri (III ve IV. evre) ve baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomları (palyatif tedavi).

Kontrendikasyon:

 Böbrek İşlevlerinde bozukluk (kreatinin klirensi ya da kandaki kreatinin düzeyinin patolojik düzeyde bulunması), işitme bozuklukları, hematolojik bozukluklar, cisplatin ya da platinli bileşiklere karşı aşırı duyarlılık,gebelik ve emzirme dönemlerinde kontrendikedir.

Cisplatin Ebewe Uyarılar: 

Yalnızca kanser kemoterapisi konusunda deneyimli hekimler tarafından kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği riskini azaltmak amacıyla hastada 24 saatte en az 3 litrelik diürez sağlanmalıdır.Hiperhidratasyon İlk enjeksiyondan 24 saat önce başlanmalı ve tedavi süresince devam edilmelidir. Sisplatin erkeklerde geçici ya da kalıcı steriliteyeneden olabilir.

Cisplatin Ebewe Yan Etkileri:

 Renal toksisite kümülatif doza bağlıdır; dozun azaltılması gerekebilir. Doz sayısı arttıkça bilateral and unilateral ototoksisite riski de artar.Sisplatin tedavisi alan bazı hastalarda lökopeni, trombositopeni ve anemi ile kendini gösteren kemik iliği depresyonu da görülebilir.Hastalarda tedaviden 1-4 hafta sonra bulantı kusma görülür. 4-7 ay süren uzun tedavi dönemlerinden sonra periferik sinir hastalıkları,tat duyusu kaybı veya duyarlılık görülebilir. Enjeksiyondan hemen sonra yüzde ödem, dispne, taşikardi, hipotansiyon gibi anafilaksi bulguları görülebilir.Nadiren kardiyak rahatsızlıklar, anoreksi, transaminazlarda yükselme görülür.

Cisplatin Ebewe İlaç Etkileşimleri:

 Nefrotoksik ototoksik potansiyeli artırmada sinerjik etki gösteren aminoglikozit sınıfı ilaçlar ilke olarak birlikte kullanılmamalıdır. Cisplatin,antikonvülsan ilaçların plazma düzeylerini düşürür.

Cisplatin Ebewe Doz Önerisi: 

  • Cisplatin 6-8 saatlik bir sürede IV infüzyonla bir kerede uygulanmalıdır.
  • Erişkin ve çocuklarda sisplatinin önerilen dozu her 3-4 haftada IV tek doz şeklinde 50 ile 120 mg/m2ya da her 3-4 haftada bir 5 gün boyunca IV 15-20 mg/m2/gün.
  • Sisplatinin genel dozu her 3-4 haftada bir 20 mg/m2 yükseltilir.
  • 25°C'nin altında, ışıktan koruyarak saklanmalıdır.
Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.