Claforan

Claforan

Flakon IM/IV

SanofiAventis

Sefotaksim sodyum

Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü

: : 1 gx1Flakon ve 4 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: Betaksim Flakon: 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Mustafa Nevzat);DoksetilFlakon: 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1Flakon(Biofarma);Sefagen Flakon: 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Bilim);SefoksimFlakon: 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);SefotakFlakon: 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları, KBB enfeksiyonları,deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, ürogenital enfeksiyonlar,komplikasyonsuz gonore, bakteriyemi, septisemi, kemik ve eklemenfeksiyonları, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit,ventrikülit) ve cerrahi profilaksisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Penisilinlerle sefalosporinlerarasında çapraz duyarlık yüksek olduğundan, sefotaksim tedavisisırasında penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde dikkatliolunmalıdır. Kreatinin klirensinin 20 mL/dakikanın altına düştüğühastalarda normal dozun yarısının verilmesi önerilir.Kesin gerekmedikçe gebelikte kullanılmamalıdır.Sefotaksimanne sütüne geçer. Emziren kadınların kesin gerekmedikçe sefotaksimkullanmaları önerilmez.

Yan Etkileri: En çok gö-rülenyan etkiler enjeksiyon bölgesinde, damar içi uygulamalarda enflamasyon,kas içi uygulamalarda ağrı, endürasyon ve duyarlık nadiren gö-rülebilir.Bazı hastalarda deri dö-küntüleri, kaşıntı, ateş ve eozinofili gibiaşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Kolit, diyare, bulantıve kusma gibi gastrointestinal yan etkiler, önerilen dozlarda vesürelerde kullanıldığında seyrektir.

İlaç Etkileşimleri: Sefotaksimve aminoglikozidler kombine edildiğinde aditif ya da sinerjik birantibakteriyel etki elde edilmektedir. Bazı sefalosporinler,aminoglikozidlerle kombine edildiklerinde nefrotoksik etki artmaktadır.Kombinetedavi sırasında dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: Süt çocukları ve 12 yaşına kadar çocuklar: Enfeksiyonun ağırlığına gö-re50-100 mg/kg’lik günlük dozlar eşit bö-lümlere ayrılarak 12-6 saatlikaralıklarla uygulanır. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda günde150-200 mg/kg’lik dozlara iyi tahammül edilmiştir.Prematürelerdegünde 50 mg/kg’dan daha yüksekdozlar kullanılmamalıdır.Yetişkinlerde gonore tedavisiiçin IM 0.5 g’lik tek bir dozClaforanuygulanır.Tedaviye başlanmadan önce sifiliztestleri yapılmalıdır.Claforan 1.0: 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde12 saatte birClaforan 1.0uygulanır. Ciddi enfeksiyonlarda günlük doz maksimum12 g’ye yükseltilebilir. eğer günlük doz 4 g ise, 12 saat aralıklarlaikiye bö-lünerek uygulanabilir.Perioperatif enfeksiyonunprofilaksisindeameliyata başlanmadan 30-60 dakika önce 1-2 gClaforanuygulaması ö-nerilir. Enfeksiyontehlikesine gö-re aynı dozlar tekrarlanabilir.Pseudomonas aeruginosa’dan ileri gelen enfeksiyonlardaPseudomonas’a etkili diğer bir antibiyotiklekombine uygulanması gerekebilir. Uygulama süresi hastanın yanıtınagö-re değişir. ateş düştükten sonra tedaviye en az 3 gün daha devamedilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.