Claforan

Claforan

Claforan nedir ne için kullanılır, Claforan nasıl kullanılır, Claforan ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Flakon IM/IV

Sefotaksim sodyum

Ambalaj:

 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çözücü

: : 1 gr 1 Flakon ve 4 mL’lik çözücü.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerin yol açtığı solunum yolu enfeksiyonları, KBB enfeksiyonları,deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, ürogenital enfeksiyonlar,komplikasyonsuz gonore, bakteriyemi, septisemi, kemik ve eklem enfeksiyonları, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit,ventrikülit) ve cerrahi profilaksisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: 

Penisilinlerle sefalosporinlerarasında çapraz duyarlık yüksek olduğundan, sefotaksim tedavisisırasında penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde dikkatliolunmalıdır. Kreatinin klirensinin 20 mL/dakikanın altına düştüğü hastalarda normal dozun yarısının verilmesi önerilir.Kesin gerekmedikçe gebelikte kullanılmamalıdır.Sefuroksim Anne sütüne geçer. Emziren kadınların kesin gerekmedikçe sefotaksim kullanmaları önerilmez.

Yan Etkileri: 

En çok görülen yan etkiler enjeksiyon bölgesinde, damar içi uygulamalarda enflamasyon,kas içi uygulamalarda ağrı, endürasyon ve duyarlılık nadiren görülebilir.Bazı hastalarda deri döküntüleri, kaşıntı, ateş ve eozinofili gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Kolit, diyare, bulantıve kusma gibi gastrointestinal yan etkiler, önerilen dozlarda vesürelerde kullanıldığında seyrektir.

İlaç Etkileşimleri: 

Sefotaksim Ve aminoglikozidler kombine edildiğinde aditif ya da sinerjik bir antibakteriyel etki elde edilmektedir. Bazı sefalosporinler,aminoglikozidlerle kombine edildiklerinde nefrotoksik etki artmaktadır.Kombine Tedavi sırasında dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi:

 Süt çocukları ve 12 yaşına kadar çocuklar: Enfeksiyonun ağırlığına göre 50-100 mg/kg’lik günlük dozlar eşit bölümlere ayrılarak 12-6 saatlik aralıklarla uygulanır. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda günde 150-200 mg/kg’lik dostlara iyi tahammül edilmiştir.Prematürelerde Günde 50 mg/kg’dan daha yüksek dozlar kullanılmamalıdır.Yetişkinlerde gonore tedavisi için IM 0.5 gr’lik tek bir doz Claforan uygulanır.Tedaviye başlanmadan önce sifiliz testleri yapılmalıdır.Claforan 1.0: 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde 12 saatte bir Claforan 1.0uygulanır. Ciddi enfeksiyonlarda günlük doz maksimum 12 g’ye yükseltilebilir. eğer günlük doz 4g ise, 12 saat aralıklarla ikiye bölünerek uygulanabilir.Perioperatif enfeksiyonun profilaksisindeameliyata başlanmadan 30-60 dakika önce 1-2 g Claforan uygulaması ö-verilir. Enfeksiyon Tehlikesine göre aynı dozlar tekrarlanabilir.Pseudomonas aeruginosa’dan ileri gelen enfeksiyonlar Pseudomonas’a etkili diğer bir antibiyotikle kombine uygulanması gerekebilir. Uygulama süresi hastanın yanıtına göre değişir. ateş düştükten sonra tedaviye en az 3 gün daha devam edilmelidir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...