Clamine T Deklarit

Clamine T Deklarit

Clamine T Deklarit nedir ne için kullanılır, Clamine T Deklarit nasıl kullanılır, Clamine T Deklarit ilacının yan etkileri nelerdir?

Clamine T Deklarit Film Tablet

Endikasyon:

 Farenjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun (apseler genellikle cerrahi drenaj gerektirir) hafiften orta dereceye kadar olan enfeksiyonları,yaygın ve lokal mikobakteriyel enfeksiyonlar tedavisinde endikedir.Klaritromisin, asit supresyon varlığında Helicobacter pylori eradikasyonu için endikedir.

Kontrendikasyon:

 Makrolid Antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadin tedavisi gören hastalarda kontrendikedir.

Clamine T Deklarit Uyarılar:

 Klaritromisin İle linkomisin ve klindamisin olduğu gibi diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistans olasılığıda düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrekle atılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununla beraber, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında,dozun azaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir. Şiddetli Renal bozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarı düşünülmelidir.Diğer alternatif tedavilerden hiç birinin uygun olmadığı klinik durumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır. İnsan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir; emziren kadınlara verirken dikkatli olunmalıdır.

Clamine T Deklarit Yan Etkileri:

 Gözlenen Yan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkiler baş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışları içerir.

İlaç Etkileşimleri:

 Teofilin Ve karbamazepinin klaritromisin ile birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede ama istatistiksel olarak anlamlı bir artış olur. Varfarin, ergot alkaloidleri, triazolam,midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisinkullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmişdigoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidler Terfenadin ve astemizol ün düzeylerini artırabilir.

Clamine T Deklarit Doz Önerisi:

  • Erişkinlerde standart pozoloji 12 saat araylaoral yoldan uygulanan 250 mg’dir.
  • Ağır enfeksiyonlarda doz 2x500 mg’ye yükseltilebilir.
  • Başka şeklide gerekli görülmezse, tedavi 7-14 gün sürmelidir.
  • Akut Sinüzit tedavisi 14 gün, farenjit ve tonsilit tedavisi ise en az 10 gün sürdürülmelidir.
  • Duodenal ülser ile ilgili pylori endikasyonunda ise önerilen günlük doz, antiülser bir ajanla kombinasyon halinde 14 gün süre ile3x500 mg’dir.
  • Erişkinlerde Myco---bacterium avium kompleks enfeksiyonlarında önerilen günlük doz 2x500 mg’dir. 12 yaşından büyük çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...