Cliacil 1.2 Mega

Cliacil 1.2 Mega

Cliacil 1.2 Mega nedir ne için kullanılır, Cliacil 1.2 Mega nasıl kullanılır, Cliacil 1.2 Mega ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler?

Cliacil 1.2 Mega Film Tablet

Fenoksimetilpenisilinpotasyum

Ambalaj:

  •  1.2MIU 20 çentikli film tablet.
  •  300.000 IU/5 mL x 150 mL’lik şişe.

Endikasyon:

 Duyarlı Patojenlerin olduğu tonsillit, akut sinüzit ve orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, kızıl, erizipel, üst solunum yolunun (akut otitis media dahil) hafif ve orta derecedeki pnö-mokoksikenfeksiyonları, penisiline duyarlı stafilokokların etken olduğu deri dokularının hafif enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.Koruyucu olarak akut romatizma ve/veya Chorea geçirmiş hastalarda hastalığın tekrarının önlenmesi; konjenital ve/veya romatizmal kalp kapağı bozukluğu gösteren hastaların bakteriyel endokardite karşı korunmasında kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Penisilinlerekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.

Cliacil 1.2 Mega Uyarılar: 

Sefalosporinlere aşırı duyarlıolduğu bilinenlerde penisilinlerle çapraz bir alerji olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Doğru endikasyon koymak ve gerekli dikkati göstermek kaydıyla, risk/yarar açısından değerlendirilerek gebelikte kullanılabilir.Süre geçtiğinden emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

Cliacil 1.2 Mega Yan Etkileri:

 Anafilaksi,ürtiker, ateş yükselmesi, eklem ağrısı, anjiyonörotik ödem, eritema multiforme ve eksfoliyatif dermatit gibi alerjik reaksiyonlar daha seyrektir ve genellikle parenteral penisilin tedavisi sırasında görülenler oranla daha hafif seyrederler. Hemolitik anemi, lökopeni,trombositopeni ve eozinofiliye çok seyrek durumlarda rastlanabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Eşzamanlı Olarak kullanılan antifilojistik, antiromatizmal ve antipiretik ilaçlar da (özellikle indometazin, fenilbutazon, yüksek dozlarda salisilatlar)vücuttan dışarı atmanın kompetitif inhibisyonu dikkate alınmalıdır.Bakterisid Etkili penisilinler bakteriyostatik antibiyotiklerle kombine edilmemelidir. Oral yoldan eşzamanlı olarak verilen neomisin, fenoksimetilpenisilinin emilmesini güçleştirdiğinden kullanılmamalıdır.

Cliacil 1.2 Mega Doz Önerisi:

 Cliacil 1.2 Mega Tablet: Tercihen aç karnına, yemeklerden 1 saat önce alınmalıdır. Tabletler bol miktarda su ile çiğnenmeden yutulmalıdır. adölesanlar: günde 3 kez ½-1 film Tablet. Yetişkinler: günde 3 kez 1 film Tablet. Tedavi süresi hastalığın seyrine bağlıdır.Tedaviye vücut ısısı normale döndükten sonra 3 gün daha devam edilmelidir.Relaps ve sekonder komplikasyonların önlenmesi açısından Cliacil ile tonsilit tedavisi en az 10 gün sürdürülmelidir. Enfeksiyonların çeşidine göre yetişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda aşağıdaki pozolojinin uygulanmasıö-nerilir: Üs solunum yollarının kızıl ve yılancık dahil olmak üzerehafif ve orta ağırlıktaki streptokoksik enfeksiyonlarda 10 gün süreylegünde 3x1/5 film Tablet = 1.800.000 eÜ. Solunum yollarının orta kulak iltihabı dahil olmak üzere hafif ve orta ağırlıkta seyreden pnö-mokoksikenfeksiyonlarında günde 3 kez 1 film Tablet = 3.600.000 eUR. ateş normale döndükten sonra tedaviye 3 gün daha devam edilmelidir. Yumuşak kısımları orta derecede ve ağır seyreden stafilokoksik enfeksiyonlarında kültür ve duyarlılık testleri yapmak koşuluyla günde 3 kez 1 film Tablet = 3.600.000 eUR. orofarenksin füzospiroke tozdan kaynaklanan hafif ve orta derecedeki enfeksiyonlarında (Vincent anjini) günde 3 kez 1 film Tablet = 3.600.000 eUR. anürisi olan hastalarda doz aralığının 12 saate çıkarılması önerilir.

Cliacil Şurup:

 Aç karnına, en iyisi yemeklerden 1 saat önce alınmalıdır.12 yaşın altındaki çocuklarda doz vücut ağırlığına göre hesaplanır.Süt çocukları ve küçük çocuklarda günlük doz 3 ile 6 kez de verilmek üzere 25.000-90.000 eÜ/kg’dir.12 yaşın üzerindeki çocuklar ile yetişkinlere aşağıdaki dozlar uygulanır.Streptokok enfeksiyonları: Üst solunum yolları enfeksiyonlarında(otitis media, kızıl ve yılancık dahil) hafif enfeksiyonlarda günde 3-4 kez 200.000 eÜ ile orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde 3 kez400.000 eÜ verilir.Pnö-mokok enfeksiyonları: Hafif ve orta şiddetteki solunum yolları enfeksiyonlarında (otitis media da dahil), günde 4 kez 400.000-800.000 eÜ (hasta en az 2 gün ateşsiz olana kadar) verilir.Stafilokok enfeksiyonları(kültür ve duyarlılık testleri yapmak koşuluyla): Deri ve yumuşak dokuların hafif enfeksiyonları ile ağız boşluğu ve gingiva enfeksiyonlarında günde 3-4 kez 400.000 eÜ veya günde 3 kez 800.000 eÜ verilir.Çocuklar İçin -şu dozlar yol gösterici olabilir: Süt çocukları: günde 3 kez ½ ölçek. ufak çocuklar: Günde 3 kez 1 ölçek.okul çocukları: Günde 3 kez 2 ölçek. Tedavi süresi hastalığın seyrine bağlıdır. Tedaviye vücut ısısı normale döndükten sonra üç gün daha devam edilmelidir. Relaps ve sekonder komplikasyonların önlenmesi açısından Cliacil ile tonsilit tedavisi en az 10 gün sürdürülmelidir.anürisi olan hastalarda doz aralığının 12 saate çıkarılması önerilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...