Cliacil 1.2 Mega

Cliacil 1.2 Mega

Film Tablet

SanofiAventis

Fenoksimetilpenisilinpotasyum

Ambalaj: 1.2MIUx20 çentikli film tablet.

Cliacil

Şurup İçin Kuru Toz

Fenoksimetilpenisilinpotasyum

Ambalaj: 300.000 IU/5 mLx150 mL’lik şişe.

Endikasyon: Duyarlıpatojenlerin olduğu tonsillit, akut sinüzit ve orta kulak iltihabıgibi üst solunum yolu enfeksiyonları, kızıl, erizipel, üst solunumyolunun (akut otitis media dahil) hafif ve orta derecedeki pnö-mokoksikenfeksiyonları, penisiline duyarlı stafilokokların etken olduğuderi dokularının hafif enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.Koruyucu olarak akut romatizma ve/veya Chorea geçirmiş hastalardahastalığın tekrarının önlenmesi; konjenital ve/veya romatizmalkalp kapağı bozukluğu gösteren hastaların bakteriyel endokarditekarşı korunmasında kullanılır.

Kontra Endikasyon: Penisilinlerekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Sefalosporinlere aşırı duyarlıolduğu bilinenlerde penisilinlerle çapraz bir alerji olabileceğigöz önünde bulundurulmalıdır. Doğru endikasyon koymak ve gereklidikkati göstermek kaydıyla, risk/yarar açısından değerlendirilerek gebeliktekullanılabilir.Süte geçtiğinden emziren annelerde dikkatlikullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Anafilaksi,ürtiker, ateş yükselmesi, eklem ağrısı, anjiyonö-rotik ödem, eritemamultiforme ve eksfoliyatif dermatit gibi alerjik reaksiyonlar dahaseyrektir ve genellikle parenteral penisilin tedavisi sırasındagö-rülenlere oranla daha hafif seyrederler. Hemolitik anemi, lö-kopeni,trombositopeni ve eozinofiliye çok seyrek durumlarda raslanabilir.

İlaç Etkileşimleri: Eşzamanlıolarak kullanılan antifilojistik, antiromatizmal ve antipiretikilaçlarda (özellikle indometasin, fenilbutazon, yüksek dozlarda salisilatlar)vücuttan dışarı atılmanın kompetitif inhibisyonu dikkate alınmalıdır.Bakterisidetkili penisilinler bakteriyostatik antibiyotiklerle kombineedilmemelidir. Oral yoldan eşzamanlı olarak verilen neomisin, fenoksimetilpenisilinin emilmesini güçleştirdiğinden kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Cliacil 1.2 Mega Tablet: Tercihen aç karnına, yemeklerden1 saat önce alınmalıdır. Tabletler bol miktarda su ile çiğnenmedenyutulmalıdır. adö-lesanlar: günde 3 kez ½-1 film Tablet. Yetişkinler: günde 3 kez 1 film Tablet. Tedavi süresi hastalığın seyrine bağlıdır.Tedaviye vücut ısısı normale döndükten sonra 3 gün daha devam edilmelidir.Relaps ve sekonder komplikasyonların önlenmesi açısındanCliacilile tonsilit tedavisi en az 10gün sürdürülmelidir. Enfeksiyonların çeşidine gö-re yetişkinlerdeve 12 yaşından büyük çocuklarda aşağıdaki pozolojinin uygulanmasıö-nerilir: Üs solunum yollarının kızıl ve yılancık dahil olmak üzerehafif ve orta ağırlıktaki streptokoksik enfeksiyonlarda 10 gün süreylegünde 3x1/5 film Tablet = 1.800.000 eÜ. Solunum yollarının orta kulakiltihabı dahil olmak üzere hafif ve orta ağırlıkta seyreden pnö-mokoksikenfeksiyonlarında günde 3 kez 1 film Tablet = 3.600.000 eÜ. ateş normaledöndükten sonra tedaviye 3 gün daha devam edilmelidir. Yumuşak kısımlarınorta derecede ve ağır seyreden stafilokoksik enfeksiyonlarındakültür ve duyarlık testleri yapılmak koşuluyla günde 3 kez 1 filmTablet = 3.600.000 eÜ. orofarenksin füzospiroketozdan kaynaklananhafif ve orta derecedeki enfeksiyonlarında (Vincent anjini) günde3 kez 1 film Tablet = 3.600.000 eÜ. anürisi olan hastalarda doz aralığının12 saate çıkarılması ö-nerilir.

Cliacil Şurup: Aç karnına, en iyisi yemeklerden1 saat önce alınmalıdır.12 yaşın altındakiçocuklarda doz vücut ağırlığına gö-re hesaplanır.Süt çocukları ve küçük çocuklarda günlük doz 3 ile 6 kezde verilmeküzere 25.000-90.000 eÜ/kg’dir.12 yaşın üzerindekiçocuklar ile yetişkinlere aşağıdakidozlar uygulanır.Streptokok enfeksiyonları: Üst solunum yolları enfeksiyonlarında(otitis media, kızıl ve yılancık dahil) hafif enfeksiyonlarda günde3-4 kez 200.000 eÜ ile orta şiddetteki enfeksiyonlarda günde 3 kez400.000 eÜ verilir.Pnö-mokok enfeksiyonları: Hafif ve orta şiddetteki solunumyolları enfeksiyonlarında (otitis media da dahil), günde 4 kez400.000-800.000 eÜ (hasta en az 2 gün ateşsiz olana kadar) verilir.Stafilokok enfeksiyonları(kültür ve duyarlık testleri yapılmak koşuluyla): Deri ve yumuşak dokuların hafifenfeksiyonları ile ağız boşluğu ve gingiva enfeksiyonlarındagünde 3-4 kez 400.000 eÜ veya günde 3 kez 800.000 eÜ verilir.Çocuklariçin -şu dozlar yol gösterici olabilir: Süt çocukları: günde 3 kez ½ ölçek. ufak çocuklar: Günde 3 kez 1 ölçek.okul çocukları: Günde 3 kez 2 ölçek. Tedavi süresi hastalığın seyrinebağlıdır. Tedaviye vücut ısısı normale döndükten sonra üç gün dahadevam edilmelidir. Relaps ve sekonder komplikasyonların önlenmesiaçısındanCliacilile tonsilit tedavisi en az 10 gün sürdürülmelidir.anürisi olan hastalarda doz aralığının 12 saate çıkarılması ö-nerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.