Climara

Climara

Flaster

Schering

Estradiol

Ambalaj: 3.9 mg: 4 matriks flaster

: 7.8 mg(Forte): 4 matriks flaster.

Endikasyon: Doğal yada cerrahi menopoza bağlı olarak gelişen estrojen eksikliğininsıcak basması, uyku bozuklukları, ürogenital atrofi ve bunlaraeşlik eden ruhsal değişiklikler gibi belirti ve semptomların tedavisinde,hızlanan postmenopozal kemik kaybının önlenmesinde kul-lanılır.

Kontra Endikasyon: Meme veyaendometrium kanseri, endometriyozis, nedeni bilinmeyen vajinalkanama, ciddi karaciğer hasarı, geçirilmiş veya aktif tromboflebit,trombozis veya tromboembolik hastalıklar, gebelik ve emzirme ve aşırıduyarlık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Epidemiyolojik çalışmalar, HRT’nin venöz tromboemboli(VTE) (derin venöz tromboz veya pulmoner emboli) gelişmesinin artmışnispi riski ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir.Meme kanseri olan veya geçmişindehastalığın hikayesi olan kadınlara estrojen verilmemesi önerilmektedir.

Yan Etkileri: Baş ağrısı,bulantı, karın krampları, karında şişkinlik, uygulama bölgesindekaşıntı ile beraber veya kaşıntısız geçici eritem ve irritasyon,memelerde rahatsızlık hissi (estrojen etkisinin belirtisi, aşırıdoz belirtisi), ara kanamalar (genellikle estrojen dozunun yüksekolduğunun belirtisidir) görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: HRT başlandığında hormonal kontrasepsiyon kesilmeli veeğer gerekiyorsa hastanın hormonal olmayan kontraseptif önlemler alması önerilmelidir.Karaciğer enzimleri ile etkileşen ilaçlarla (birçok antikonvülsan veantibiyotikler) uzun süreli tedavi seks hormonlarının klirensini artırabilirve klinik etkinliğini azaltabilir. Bu tür karaciğer enzimi ile etkileşmeözelliği hidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisindegösterilmiştir ve okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin için dekuşkular vardır.

Doz Önerisi: Klimakteriksemptomların kontrolü: Tedavi endüşükClimaradozu ile başlamalıdır. Gerekli görülürse daha yüksek dozageçilebilir. Tedaviye başlandıktan sonra semptomların düzelmesi için gerekliolan en düşük etkin doz kullanılmalıdır.Osteoporozun önlenmesi: Postmenopozalkemik kaybının önlenmesi için tedaviye menopozdan sonra mümkün olduğu kadarerken başlanmalıdır. Tedavi bireysel gereksinimlere göre ayarlanmalıdır.Uzun süreli tedavi önerilir. Tedavikesintisiz ya da siklik olarak verilebilir. Flasterler kesintisiz olarak herhafta uygulanmalı, 7 günün sonunda çıkarılmalı ve bir yenisi farklı biruygulama yerine yapıştırılmalıdır. Uygulama yerleri bir haftalık aralarladeğişecek şekilde rotasyona tabi tutulmalıdır. Flaster doğru uygulandığında,hastanın herzamanki gibi duş veya banyo alması mümkündür. Flaster ancak çoksıcak banyo ya da saunada deriden kalkabilir. Flasterin deriden düşmesihalinde, 7 günlük tedavi süresinden geriye kalan zaman için yeni bir flasteruygulanır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.