Climen

Climen

Climen nedir ne için kullanılır, Climen nasıl kullanılır, Climen ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Draje

Beyaz Draje:

 Estradiol 17-valerate 2 mg,

Pembe Draje:

 Estradiol 17-valerat 2 mg, siproteron asetat 1 mg

Ambalaj:

 21 draje (11 beyaz 10 pembe).

Endikasyon:

 Klimakterik Yakınmalarda hormonal replasman tedavisi, deri ve ürogenital traktüsün involusyonunda, klimakteryumda depresif ruh halleri,karsinomatöz olmayan hastalıklar nedeniyle yapılan overektomi sonrası eksiklik belirtileri; postmenopozal osteoporozun önlenmesi;primer ve sekonder amenore (bir gebeliğin olmadığı kesinleştikten sonra) ve diğer siklus düzensizliklerinde, hirsutizm ve akne tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Gebelik,süt verme dönemi, karaciğerin ağır fonksiyon bozuklukları, önceki gebeliklerde ortaya çıkan sarılık ya da sürekli kaşıntı, geçirilmiş ya da mevcut karaciğer tümörleri; rahim, over ya da meme tümörleri veya şüphesi, endometriozis, mevcut ya da geçirilmiş tromboembolik süreçler, damar değişiklikleri gösteren ağır diyabet, orak hücreli anemi, yağ metabolizması bozuklukları, anamnezde Herpes gestationis,önceki gebeliklerde şiddetlenen otoskleroz durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar:

 Bu kombinasyon gebelikte korunmak için kullanılmaz.Migren türünde baş ağrılarının ilk kez ortaya çıkması ya da alışılmamış şiddette sık sık baş ağrıları, ani duyu bozuklukları (örn. görme yada işitme), tromboflebitler ya da tromboembolik belirtileri ilk işaretleri (örn. bacaklarda olağan dışı ağrılar ve nedeni bilinmeyenöksürük), gö-ğüste ağrı ve darlık hissi, planlanan ameliyatlardan 6 hafta önce, yatak istirahatinin gerekli olduğu sürece (örn. kazalardan sonra), bir sarılığın ya da hepatitin ortaya çıkması, tüm vücudu kaplayan kaşıntı, epileptik nöbetlerde sıklaşma, şiddetli tansiyon yükselmesi ve gebelik durumlarında estradiol/siproteron kombinasyonu tedavisi hemen durdurulmalıdır.

Yan Etkileri:

 Nadirengö-ğüslerde gerginlik hissi, ara kanamalar, mide yakınmaları, bulantı,vücut ağırlığının ve libidonunun etkilenmesi gö-rülebilir. Tek Tük olgularda ödem, baş ağrıları ve depresif ruh hali ortaya çıkabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Aynı zamanda düzenli olarak alınan barbitüratlar, fenilbutazon, hidantoinler,rifampisin ve ampisilin bu kombinasyonun etkisini azaltabilirler.Oral andidiyabetiklereve insüline gereksinim değişebilir.

Doz Önerisi:

 Draje alımı start ibaresinin yazıldığı gözden başlayarak ok yönünde devam eder. Günlük doz 1 drajedir. Önce beyaz drajeler daha sonra pembe drajeler çiğnenmeden bir miktar suyla yutulur. Uygulamaya siklusun 5. gününden başlanmalıdır. 21 drajeyi kullandıktan sonra 7 gün ara verilir. Verilen arada, son drajenin alımında yaklaşık 2-4 gün sonra adet kanamasına benzeyen bir kanama meydana gelir. Verilen bu 7 günlük aradan sonra yeni bir Climen ambalajına başlanır.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...