Clexane

Clexane

Kullanıma Hazır Enjektör

SanofiAventis

Enoksaparin

Ambalaj: 20 mg/0.2 mLx2 enjektör

: 40 mg/0.4 mLx2 enjektör

: 60 mg/0.6 mLx2 enjektör

: 80 mg/0.8 mLx2 enjektör

: 100 mg/1 mLx2 enjektör

: 120 mg/0.8 mLx10 enjektör.

Endikasyon: Venöztromboemboli profilaksisinde (venlerde pıhtı oluşumunun önlenmesi)özellikle bazı işlemler, örneğin ortopedik veya genel cerrahi sonrası;hemodiyaliz sırasında ekstrakorporeal dolaşımda tromboz oluşumununönlenmesinde; oluşmuş derin ve trombozunun tedavisinde, beraberindepulmoner emboli olduğu ya da olmadığı durumlarda; kararsız anjinave nonQ miyokard enfarktüsünde endikedir.

Kontra Endikasyon: Enoksaparinşu durumlarda kullanılmamalıdır: Enoksaparin, heparin ya da diğerdüşük molekül ağırlıklı heparinlere karşı aşırı duyarlık (allerji)durumları; önemli kanama bozuklukları; enoksaparin veya başka heparinlerletrombositopeni öyküsü (geçmişte trombosit sayısında önemli düşüş);aktif gastrointestinal ülser veya kanamaya eğilimli lezyon; akutenfektif endokardit (yapay kapağın etkilendiği durumlar dışında).Enoksaparin şu durumlarda genellikle önerilmez: Ciddi böbrek yetmezliği;hemorajik vasküler serebral stroke; kontrolsüz arteriyel hipertansiyon.

Uyarılar: Enoksaparinin spinal/epidural anestezi altındauygulanması sırasında, intraspinal hematomların oluşup uzun süreliveya kalıcı paraliziye yol açtığı, çok nadir olgularda bildirilmiştir.Tedbir olarakenoksaparin gebelikte kullanılmamalıdır. Emzirme sırasında kullanımındasakınca yoktur.

Yan Etkileri: Hemoraji,enjeksiyon yerinde morarma, lokalize veya genel allerjik reaksiyonlar,trombositopeni (anormal düşük düzeyde trombosit sayısı), nadirenenjeksiyon yerinde ciddi dö-küntülü reaksiyonlar, osteoporoz riski(tedavi birkaç aydan uzun süre uygulandığında), bazı enzimlerinkan düzeylerinde artış. Nadiren, enoksaparinin spinal/-epiduralanestezi ile birlikte uygulamasında intraspinal hematomlar gö-rülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: Asetilsalisilikasit (ve türevleri), analjezik ve antipiretik dozlarda non-steroidantienflamatuvar ilaçlar (genel kullanım yolu), tiklopidin, dekst-ran40 (parenteral yol) ile kombinasyonu önerilmez. Oral antikoagülanlar,trombolitik ilaçlar, antitrombotik dozlarda asetilsalisilik asit(kararsız anjina ve nonQ miyokard enfarktüsü tedavisinde), glukokortikoidler(genel kullanım yolu) ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: 1 mg (0.01 mL) enoksaparin yaklaşık 100 IU antiXaaktivitesine eşdeğerdir. Enoksaparin profilaktik ve tedavi ediciendikasyonlarda derin SC yoldan, hemodiyalizde ise intravasküleryoldan kullanılmalıdır. İntramusküler yoldan kullanılmaz.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.