Clin

Clin

Ampul IM/IV

İ.E. Ulagay

Klindamisin fosfat

Ambalaj: 300 mg/2 mLx1 Ampul

: : 600 mg/4 mLx1 ampul.

Eşdeğeri: 300 mg/2 mLx1 Ampul, 600 mg/4 mLx1 ampul(Eczacıbaşı);Klindan Ampul: 300 mg/2 mLx1 Ampul, 600 mg/4mLx1 ampul(Bilim);KlinoksinAmpul: 300 mg/2 mLx1 Ampul, 600 mg/4 mLx1 Ampul(Deva);Meneklin Ampul: 300 mg/2 mLx1 Ampul, 600 mg/4mLx1 ampul(TümEkip).

Clin

Kapsül

Klindamisin HCl

Ambalaj: 150 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri: Cleocin Kapsül: 150 mgx16 kapsül(Eczacıbaşı);KlindanKapsül: 150 mgx16 kapsül(Bilim);KlinoksinKapsül: 150 mgx16 kapsül(Deva).

Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı tonsilit, farenjit,sinüzit, otitis media dahil üst solunum yolu enfeksiyonları ve kızıl;bronşit, pnömoni, ampiyem ve akciğer absesi dahil alt solunum yoluenfeksiyonları; akne, furonkül, selülit, impetigo, abse, yara enfeksiyonları,erizipel ve paronişi gibi spesifik deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelitve septik artrit dahil kemik ve eklem enfeksiyonları; endo-metrit, pelvikselülit, vajina kubbe enfeksiyonu ve tuboovariyel abse, salpenjit veenflamatuvar pelvik hastalık dahil jinekolojik enfeksiyonlar; peritonit veabdominal abse dahil intraabdominal enfeksiyonlar; septisemi ve endokardit;periodontal abse ve periodontit gibi dental enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Klindamisinya da linkomisine duyarlı kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Böbrekhastalığı olanlarda klindamisin dozunun ayarlanması gerekli değildir. Ortave ağır karaciğer hastalığı olanlarda, klindamisinin yarılanma süresiuzamakla birlikte, 8 saat arayla uygulandığında klindamisin birikiminin nadirenoluşabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, karaciğer hastalığında dozunazaltılmasının gerekmediği kabul edilmektedir. Gebelik döneminde kullanımınıngüvenilirliği henüz gösterilme-miştir.Klindamisin anne sütüne geçmektedir.

Yan Etkileri: Karınağrısı, bulantı, kusma, diyare, makülopapüler döküntüler ve ürtiker gözlenmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Klindamisinile eritromisin bir arada kullanılmamalıdır. Klindamisin nö-romüskülerblok yapıcı etkiye sahip olduğundan diğer nö-romüsküler blok yapıcıilaçların etkisini artırabilir.Dolayısıyla, bu tip ilaçları alan hastalarda dikkatlekullanılmalıdır.

Doz Önerisi: Clin Ampul: Yetişkinlerdeağır enfeksiyonlarda IM veya IV yoldan 2, 3 yada 4 eşit doza bö-lünerek günde 600-1200 mg, çok ağır enfeksiyonlardaIM veya IV yoldan 2, 3 ya da 4 eşit doza bö-lünerek günde 1200-2700 mg,aerob ve anaeroblara bağlı yaşamı tehdit eden durumlarda, yetişkinlerdedoz daha da artırılarak IV yoldan günde en fazla 4800 mg’ye kadar verilebilir.600 mg’nin üzerindeki dozların bir kerede IM olarak tek dozda uygulanmamasıö-nerilir.Çocuklarda: Benzil alkol içerdiğinden 2 yaşın altındaki çocuklardakullanılmaz. ağır enfeksiyonlarda IM veya IV yoldan 3-4 eşit dozabö-lünerek günde 25-40 mg/kg. Hastanın durumu uygun olduğundaClinKapsülverilerek oral yolla klindamisintedavisine devam edilebilir.

Clin Kapsül: Yetişkinlere şiddetli enfeksiyonlarda6 saatte bir 150-300 mg, çok şiddetli enfeksiyonlarda 6 saatte bir300-450 mg verilir. 1 yaşından büyük çocuklara şiddetli enfeksiyonlarda8-16 mg/kg’lik günlük doz 6 ya da 8 saatlik aralarla, eşit dozlara bö-lünmüşolarak verilir. Çok şiddetli enfeksiyonlarda günlük doz 16-20 mg/kgolup, 6 ya da 8 saatlik aralarla, bö-lünmüş eşit dozlar şeklinde verilir.Kapsüller ö-zofagus tahrişi olasılığını azaltmak için dolu birbardak su ile alınmalıdır.bhemolitik streptokok enfeksiyonlarında tedaviyeen az 10 gün süreyle devam edilmelidir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.