Clopixol

Clopixol

Clopixol nedir ne için kullanılır, Clopixol nasıl kullanılır, Clopixol ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Oral Damla

Zuklopentiksol

Ambalaj:

 20 mg/mLx20 mL (20 damla=1 mL)

Ambalaj:

 200 mg/1 mLx1 ampul.

Endikasyon:

 Akut vekronik şizofreni ve benzeri psikozlar, özellikle de hallüsinasyonlar,delüzyonlar ve düşünce bozuklukları ile birlikte ajitasyon, huzursuzluk,düşmanlık duyguları ve saldırganlık gösteren olgularda endikedir. Ayrıca,manik depresif hastalığın manik fazında, psikomotor hiperaktivite, ajitasyon,şiddet veya diğer davranışsal bozukluk gösteren mental geriliklerde, paranoidfikirler, konfüzyon ve/veya dezoriyentasyon veya davranışsal bozukluklarıneşlik ettiği senil demanslarında da endikedir.

Kontra Endikasyon:

 Akut alkol,barbitürat ve opiyat entoksikasyonları, komatöz durumlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Konvülzifhastalığı olanlarda, ilerlemiş hepatik veya kardiyovasküler hastalığıolanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun dönemli tedavi görecek olgulardikkatli bir gözlem altında tutulmalıdır. Malin nöroleptik sendrom, nö-roleptikuygulanması sırasında çok seyrek olarak ortaya çıkmakla birlikte, oluştuğundafatal olabilen bir sendromdur. Bu ilacın uygulanması süresinde otomobil veyamakine kullanma yeteneği bozulabilir.Gebelik ve laktasyon dö-nemlerinde mümkünseuygulanmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Ekstrapiramidalsemptomlar, özellikle de tedavinin erken dönemlerinde ortaya çıkabilir. Uzundönemli tedavilerde çok seyrek olarak tardif diskinezi ortaya çıkabilmektedir.Ayrıca sersemlik, ağız kuruluğu, akomodasyon sorunları, işeme zorluğu,konstipasyon, taşikardi, ortostatik hipotansiyon ve baş dönmesi görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Alkolünsedatif etkilerini, barbitüratların ve diğer santral sinir sistemidepresanlarının etkilerini güçlendirebilir. Guanetidin veya benzeriantihipertansiflerle birlikte verilmemelidir. Levodopa ve adrenerjik ilaçlarınetkilerini azaltabilir. Metoklopramid ve piperazin ile birlikte kullanımı iseekstrapiramidal semptomların şiddetlenmesine neden olabilir.

Doz Önerisi:

 Oligofrenik olgularda ajitasyonda peroral tedavi 6-20 mg/gün dozundayapılır, gerektiği hallerde günde 25-40 mg’ye çıkılabilir. Yaşlı olgulardaajitasyon ve konfüzyonda peoral tedavide tercihen günün geç saatlerindeverilmek üzere 2-6 mg/gün. Yine gerekmesi halinde bu doz 10-20 mg/gün’eçıkılabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...