Combivent

Combivent

Combivent nedir ne için kullanılır, Combivent nasıl kullanılır, Combivent ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İnhalatörlü Aerosol

İpratropyum bromür20 µg, salbutamol sülfat 120 µg/doz

Ambalaj:

 200 ölçülü dozluk 10 mL süspansiyon içeren inhalatörlüaerosol.

Endikasyon:

 Bir tek bronkodilatö-re yanıt vermeyen ortaileriderecede şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığına eşlik edenbronkospazmın tedavisinde bronkodilatör olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon:

 Anamnezinde, bileşimdeki maddelerden herhangibirine ya da atropine veya türevlerine karşı aşırı duyarlık bulunanhastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, taşiaritmi,yeterince kontrol altında olmayan diabetes mellitus, yakınlardageçirilmiş bir miyokard enfarktüsü ve/veya şiddetli organik kalpveya damar hastalıkları, hipertiroidizm durumlarında, özellikleönerilenden daha yüksek dozlar söz konusu olduğunda, yalnızca dikkatlibir risk/yarar değerlendirmesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.Gebelik ve laktasyon sırasında yalnızca sağlanacak yararlarınolası risklerden daha fazla olması durumunda kullanılabilir.

Yan Etkileri:

 İskelet kaslarında tremor ve sinirlilik, dahaaz olarak taşikardi, göz kararması, palpitasyon veya baş ağrısı(özellikle hipersensitiflerde) gibi istenmeyen yan etkiler gö-rülebilir.Bazı hastalarda öksürük ve çok ender olarak da paradoksal bronkokonstriksiyongözlemlenmiştir. İpratropyum bromür gibi antikolinerjiklerinkullanılması, özellikle idrar yolu çıkışında önceden de tıkanıklıkbulunan olgularda olmak üzere, idrar retansiyonuna neden olabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 bAdrenerjikilaçlar, ksantin türevleri ve kortikosteroidler, bu bileşimin etkisiniartırabilir. Birlikte diğerbmimetiklerin,sistemik olarak emilen antikolinerjiklerin ve ksantin türevlerininkullanılması, yan etkileri artırabilir.bBlokerlerle birlikte kullanım sırasında etki önemliderecede azalabilir.Diğer ilaçların antikolinerjik etkileri artabilir.

Doz Önerisi:

 Combivent İnhalatörlü Aerosol: Yaşlılar dahil erişkin hastalardagünlük doz, günde 4 kez 2 inhalasyondur. Gerek duyulduğunda bu doz,24 saat içerisinde en çok 12 inhalasyon uygulanmak koşuluyla artırılabilir.12 yaşından küçük çocuklarda herhangi bir deneyim yoktur.Combivent Aerosolgö-ze püskürtülmemelidir.Combivent Flakon: Tek dozluk FlakonlardakiCombiventinhalasyon solüsyonu, uygunbir nebülizatörle veya intermitan pozitif basınçlı ventilatörleverilebilir. Erişkinlerde (yaşlılar dahil) ve 12 yaşından büyüklerdegünde 3 ya da 4 kez 1 Flakon önerilir.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...