Combicid

Combicid

Flakon IM

Bilim

Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum

Ambalaj: 250 mg (250 mg/125mg)x1 Flakon ve ‰5’lik lidokain 0.8mL’lik çö-zücü

: : 500 mg (500 mg/250 mg)x1 Flakon ve ‰5’lik lidokain1.6 mL’lik çö-zücü

: : 1 g (1 g/500 mg)x1 Flakon ve ‰5’lik lidokain 3.2mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: Alfasid Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);AmpisidEnjektab: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(MustafaNevzat);DuobakFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Koçak);Duobaktam Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı);DuocidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Pfizer);Nobecid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);SulbaksitFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);Sulcid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);SultasidFlakon: 1 gx1 Flakon(Toprak).

Combicid

Flakon IM/IV

Ampisilin sodyum, sulbaktamsodyum

Ambalaj: 250 mg (250 mg/125mg)x1 Flakon ve enjeksiyonluk suiçeren 0.8 mL’lik çö-zücü

: : 500 mg (500 mg/250 mg)x1 Flakonve enjeksiyonluk su içeren 1.6 mL’lik çö-zücü

: : 1 g (1g/500 mg)x1 Flakon ve enjeksiyonluk su içeren 3.2 mL’lik çö-zücü.

Eşdeğeri: Alfasid Flakon: 250 mgx1 Flakon, 500 mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Fako);AmpisidEnjektabl: 0.25 gx1Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(MustafaNevzat);DuobakFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(Koçak);Duobaktam Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Eczacıbaşı);DuocidFlakon: 250 mgx1 Flakon, 500mgx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Pfizer);Nobecid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(Nobel);SulbaksitFlakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1Flakon, 1 gx1 Flakon(TümEkip);Sulcid Flakon: 0.25 gx1 Flakon, 0.5 gx1 Flakon, 1 gx1 Flakon(İ.E.Ulagay);SultasidFlakon: 1 gx1 Flakon(Toprak).

Combicid

Film Tablet

Sultamisilin

Ambalaj: 375 mgx10 Tablet

: : 750 mgx10 Tablet.

Eşdeğeri: Alfasid Film Tablet: 375 mgx10 Tablet, 750 mgx10 tablet(Fako);AmpisidTablet: 375 mgx10 Tablet, 750mgx10 tablet(Mustafa Nevzat);Duobak Film Tablet: 375 mgx10 tablet(Koçak);DuobaktamFilm Tablet: 375mgx10 Tablet, 750 mgx10 tablet(Eczacıbaşı);Duocid Film Tablet: 375 mgx10 Tablet(Pfizer);NobecidFilm Tablet: 375 mgx10tablet(Nobel);SulcidFilm Tablet: 375 mgx10tablet, 750 mgx10 tablet(İ.E.Ulagay);Sultamat Tablet: 375 mgx10 Tablet, 750 mgx10 tablet(Atabay);SultasidFilm Tablet: 375mgx10 Tablet, 750 mgx10 Tablet(Toprak);Sultibac Tablet: 375 mgx10 Tablet, 750 mgx10 tablet(Biofarma).

Combicid

Oral Süspansiyon

Sultamisilin

Ambalaj: 250 mg/5 mLx40, 70 ve 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Alfasid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Fako);AmpisidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Mustafa Nevzat);Duobaktam Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Eczacıbaşı);DuocidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Pfizer);Nobecid Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Nobel);SulcidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(İ.E.Ulagay);Sultamat Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Atabay);SultasidOral Süspansiyon: 250 mg/5mLx40 ve 70 mL(Toprak);Sultibac Oral Süspansiyon: 250 mg/5 mLx40 ve 70 mL(Biofarma).

Endikasyon: Duyarlıbakterilerin etken olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahilolmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnö-moni,bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; ürinersistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarıve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonlardır. Enjektablformlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan veperiton kontaminasyonu ihtimali olan hastalarda postoperatifyara enfeksiyonu insidensini azaltmak üzere perioperatif olarakda kullanılabilir. Postoperatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğinsonlandırılması veya sezaryen ameliyatı sonrası profilaktik olarakkullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Özgeçmişlerindeherhangi bir penisiline karşı alerjik reaksiyon bulunan hastalardakontrendikedir.

Uyarılar: Penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi,hatta bazan fatal aşırı duyarlık (anafilaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir.Bir penisilintedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlereduyarlık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır.Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik dö-neminde kullanımgüvenliği henüz saptanmamıştır. Anne sütünde düşük konsantrasyonlardasulbaktam ve ampisilin bulunur. Emziren annelerde sultamisilinverildiğinde dikkat edilmelidir.

Yan Etkileri: En sık gö-rülenyan etki diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,karın ağrıları/-krampları nadiren gözlenmiştir. Enterokolit vepsö-domembranöz kolit ender oluşabilir. Deri dö-küntüsü ve kaşıntıseyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlikve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramusküleruygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az sayıdahastada intravenöz kullanımdan sonra filebit veya enjeksiyon yerindereaksiyon meydana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri: Allopurinolve ampisilinin birlikte kullanımı, hastalarda deri dö-küntüsü insidansını,yalnız ampisilin alan hastalara gö-re, önemli derecede artırır.

Doz Önerisi: Combicid Flakon: Combicid IMderin IM enjeksiyon ile uygulanmalıdır. Lidokainkesinlikle IV uygulanmamalıdır.Combicid IM/IVise IM veya IV olarak uygulanabilir.Böbrekfonksiyonları normal erişkinlerde kullanımı: Her 6-8 saatte bir 1.5-3 g ö-nerilir.Toplam günlük sulbaktam miktarı 4 mg’yi aşmamalıdır. Hafif olgulardauygulama 12 saat ara ile de yapılabilir. Hemolitik streptokoklarabağlı enfeksiyonların tedavisine akut eklem romatizması ve glomerülonefritiönlemek amacıyla en az 10 gün devam edilmelidir.IV uygulamalarda en az 3 dakikave daha büyük dilüsyonlarda 15-30 dakika süreli enfüzyon yapılmalıdır.Pediyatrikkullanım: Çocuklar,bebekler ve yenidoğanlarda enfeksiyonları çoğu için dozaj 150mg/kg/gün (100 mg/kg/gün ampisilin ve 50 mg/kg/gün sulbaktam)’dır.Bebek ve çocuklarda uygulama6-8 saatte, yenidoğanlarda ise 12 saatte bir olmalıdır. Doz aralığıhastalığın şiddeti ve hastanın renal fonksiyonlarına gö-re ayarlanabilir.Tedavi genellikle ateş düştükten 48 saat sonraya veya diğer patolojikbelirtiler kaybolana kadar devam ettirilir. Tedavi süresi normalde5-14 gündür, ancak ağır olgularda bu süre uzatılabilir.Cerrahi profilaksi dozajı: operasyon sırasında etkiliserum ve doku konsantrasyonları sağlanması amacıyla anestezibaşlangıcında 1.5-3 gCombicidverilir. Doz 6-8 saat ara ile tekrarlanabilir.eğerCombicidile bir terapö-tik kür gerekmiyorsa,Combiciduygulaması 24 saat sonunda kesilmelidir.

Combicid Süspansiyon/Tablet: erişkinlerde ö-nerilen sultamisilindozu (yaşlı hastalar dahil) günde iki kez 375-750 mg’dir. 30 kg’nin üstündekiçocuklarda erişkin dozu uygulanır. 30 kg’nin altındaki çocuklardadoz iki kerede verilmek üzere 25-50 mg/kg/gün uygulanabilir. Tedavigenellikle ateş düştükten ve hastalık belirtileri kaybolduktan48 saat sonraya kadar sürdürülür. Tedavi normal süresi 5-14 gün arasındadeğişebilir ancak gerekirse bu süre uzatılabilir. Komplikasyonsuzgonorede sultamisilin 2.25 g’lik (6 tane 375 mg Tablet) tek doz halindeverilir. Sulbaktam ve ampisilinin konsantrasyonları uzatmak amacıyla1 g probenesid beraberce uygulanmalıdır. akut eklem romatizmasıve glomerülonefriti önlemek amacıyla hemolitik streptokoklarabağlı her türlü enfeksiyon tedavisine en az 10 gün süreyle devam edilmesiö-nerilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.