Combivir

Combivir

Film Tablet

GSK

Lamivudin 150 mg,zidovudin 300 mg

Ambalaj: 60 film tablet.

Endikasyon: İlerlemişbağışıklık yetersizliği olan HIV ile enfekte yetişkinlerin ve 12yaşın üzerindeki çocukların antiretroviral tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Zidovudin ve lamivudinden herhangi biri-ne aşırıduyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir. Çok düşük nötrofilsayısı ya da çok düşük hemoglobin düzeyleri olan hastalarda zidovudinkullanımı kontrendikedir.

Uyarılar: Hastalar, bu kombinasyon dahil, güncel antiretroviralajanlarla tedavinin HIV hastalığının cinsel temas ya da kan aracılığıile diğer kişilere bulaşması riskini önlediğinin kanıtlanmadığıkonusunda uyarılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayı sırasında bu kombinemüstahzarın kullanımı önerilmemektedir.Lamivudin+zidovudin kombinemüstahzarı alan annelerin bebeklerini emzirmemeleri önerilir.

Yan Etkileri: Lamivudin ile en sık bildirilen yan olaylar başağrısı, yorgunluk, kırıklık hissi, bulantı, kusma, diyare, karındaağrı ya da kramp, uykusuzluk, öksürük, nazal semptomlar ve kasiskeletağrılarıdır. Lamivudin, zidovudin ile kombine olarak verildiğindenötropeni ve anemi (bazen şiddetli) mey-dana gelmiştir.Trombositopeni, karaciğer enzimlerinde(AST, ALT) geçici yükselmeler ve serum amilazda yükselmeler kaydedilmiştir.Zidovudin ile en ciddi istenmeyen olaylar arasında anemi (transfüzyongerektirebilir), nötropeni ve lö-kopeni bulunmaktadır.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek dozda kotrimoksazol ileberaber lamivudin+zidovudin kullanımından kaçınılmalıdır. Lamivudin+zidovudinkombinasyonu ve fenitoin alan hastalarda fenitoin konsantrasyonlarınındikkatle izlenmesi gerekir. Zidovudin tedavisi sırasında, parasetamolkullanımının özellikle kronik tedavinin ardından nötropeni insidansındaartışa neden olduğu gösterilmiştir. Aspirin, kodein, morfin, indometasin,ketoprofen, naproksen, oksazepam, lorazepam, simetidin, klofibrat,dapson ve izopronozin dahil (ancak bunlarla sınırlı değil) diğerilaçlar hepatik mikrozomal metabolizmayı direkt olarak inhibeede-rek ya da glukuronidasyonu yarışmalı şekilde inhibe ederekzidovudin metabolizmasını değiştirebilir. Potansiyel olaraknefrotoksik ya da miyelosupresif ilaçlarla (örneğin sistemik pentamidin,dapson, primetamin, kotrimoksazol, amfoterisin, flusitozin, gansiklovir,interferon, vinkristin, vinblastin ve doksorubisin gibi) beraberuygulama, özellikle akut tedavi, zidovudinin istenmeyen etki riskinide artırabilir. Nükleosid analogu ribavirin, zidovudinin in vitroantiviral etkinliğini antagonize eder.

Doz Önerisi: Önerilen doz günde 2 kez 1CombivirTablettir.Combiviryiyecek ile beraber ya da aç karnınaalınabilir. Tedaviye HIV enfeksiyonunun tedavisinde deneyimlibir hekim tarafından başlanmalıdır. Böbrek fonksiyonları bozuk kişilerdeklirensin azalması nedeniyle lamivudin ve zidovudinin konsantrasyonlarıyükselir. Bu nedenle, doz ayarlamasının gerekli olduğu böbrek fonksiyonbozukluğu bulunan kişilerde lamivudin ve zidovudinin ayrı ayrıpreparatlarının kullanımı gerekli olabilir. Karaciğer fonksiyonlarıbozuk olan hastalarda, glukuronidasyonun azalması nedeniyle zidovudininbiriktiği gösterilmiştir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.