Combivir

Combivir

Combivir nedir ne için kullanılır, Combivir nasıl kullanılır, Combivir ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Lamivudin 150 mg,zidovudin 300 mg

Ambalaj:

 60 film tablet.

Endikasyon:

 İlerlemiş Bağışıklık yetersizliği olan HIV ile enfekte yetişkinlerin ve 12 yaşın üzerindeki çocukların antiretroviral tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Zidovudin ve lamivudin den herhangi birine aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir. Çok düşük nötrofil sayısı ya da çok düşük hemoglobin düzeyleri olan hastalarda zidovudin kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar:

 Hastalar, bu kombinasyon dahil, güncel antiretroviral ajanlar tedavinin HIV hastalığının cinsel temas ya da kan aracılığı ile diğer kişilere bulaşma riskini önlediğinin kanıtlanmadığı konusunda uyarılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayı sırasında bu kombin müstahzarın kullanımı önerilmemektedir.Lamivudin+zidovudin kombine müstahzarı alan annelerin bebeklerini emzirmeleri önerilir.

Yan Etkileri:

 Lamivudin ile en sık bildirilen yan olaylar baş ağrısı, yorgunluk, kırıklık hissi, bulantı, kusma, diyare, karında ağrı yada kramp, uykusuzluk, öksürük, nazal semptomlar ve kas iskelet ağrıları dır. Lamivudin, zidovudin ile kombine olarak verildiğinde nötropeni ve anemi (bazen şiddetli) meydana gelmiştir.Trombositopeni, karaciğer enzimlerinde(AST, ALT) geçici yükselmeler ve serum amilazda yükselmeler kaydedilmiştir.Zidovudin ile en ciddi istenmeyen olaylar arasında anemi (transfüzyon gerektirebilir), nötropeni ve lökopeni bulunmaktadır.

İlaç Etkileşimleri:

 Yüksek dozda kotrimoksazol ile beraber lamivudin+zidovudin kullanımından kaçınılmalıdır. Lamivudin+zidovudin kombinasyonu ve fenitoin alan hastalarda fenitoin konsantrasyonlarının dikkatle izlenmesi gerekir. Zidovudin tedavisi sırasında, parasetamol kullanımının özellikle kronik tedavinin ardından nötropeni insidansında artışa neden olduğu gösterilmiştir. Aspirin, codeine, morfin, indometacin,ketoprofen, naproksen, oksazepam, lorazepam, simetidin, klofibrat,dapson ve izoprinozin dahil (ancak bunlarla sınırlı değil) diğer ilaçlar hepatik mikrozomal metabolizmayı direkt olarak inhibe ederek ya da glukuronidasyonu yarışmalı şekilde inhibe ederek zidovudin metabolizmasını değiştirebilir. Potansiyel olaraknefrotoksik ya da miyelosupresif ilaçlarla (örneğin sistemik pentamidin,dapson, primetamin, kotrimoksazol, amfoterisin, flusitozin, gansiklovir,interferon, vinkristin, vinblastin ve doksorubisin gibi) beraber uygulama, özellikle akut tedavi, zidovudin istenmeyen etki riskini artırabilir. Nükleozid analogu ribavirin, zidovudin in vitro antiviral etkinliğini antagonize eder.

Doz Önerisi:

 Önerilen doz günde 2 kez 1CombivirTablettir.Combivir Yiyecek ile beraber ya da aç karnına alınabilir. Tedaviye HIV enfeksiyonunun tedavisinde deneyimli bir hekim tarafından başlanmalıdır. Böbrek fonksiyonları bozuk kişilerde klirensin azalması nedeniyle lamivudin ve zidovudin konsantrasyonları yükselir. Bu nedenle, doz ayarlamasının gerekli olduğu böbrek fonksiyonbozukluğu bulunan kişilerde lamivudin ve zidovudin ayrı ayrı preparatlarının kullanımı gerekli olabilir. Karaciğer fonksiyonlarıbozuk olan hastalarda, glukuronidasyonun azalması nedeniyle zidovudininbiriktiği gösterilmiştir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...