Comtan

Comtan

Film Tablet

Novartis Pharma

Entakapon

Ambalaj: 200mgx30 ve 100 Tablet.

Endikasyon: Standartlevodopa/benserazid veya levodopa/karbidopa preparatlarınıkullandığı halde, bu kombinasyonlarla dengede tutulamayan parkinsonhastalığı ve dozsonu motor dalgalanmaları olan hastalarda, tedaviyeyardımcı olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Entakapona karşı bilinen aşırıduyarlık durumunda kontrendikedir. Entakapon, feokromositomalıhastalarda hipertansif kriz riskinin artması nedeniyle kontrendikedir.Entakaponun, seçici olmayan MAoA ve B inhibitörleriyle (örneğinfenelzin, tranilsipromin) ile birlikte kullanımı kontrendikedir.Önceden Nö-roleptik Malign Sendrom (NMS) ve/veya travmatik olmayanrabdomiyoliz öyküsü olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Nadir de olsa parkinsonlu hastalardadiğer dopaminerjik ilaçların ani kesilmesiyle NMS bildirilmiş olduğundan,entakapon tedavisini keserken dikkatli olunmalıdır. Gerekli olduğunda,ilaç yavaş yavaş bırakılmalıdır ve entakaponun yavaş kesiliyorolmasına rağmen bulgu ve/veya belirtiler gö-rülürse, levodopa dozununartırılması gerekebilir. Entakaponun gebelerde kullanılmasıylailgili deneyim olmadığından, bu ilacın gebelik sırasında kullanılmasıönerilmez.Entakapontedavisi sırasında anneler bebeklerini emzirmemelidir. Entakapon,levodopa ile birlikte sersemlik hissi ve semptomatik ortostatizmeneden olabildiğinden, araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Çok sık gö-rülen istenmeyen etkilerdiskinezi, bulantı ve idrarda anor-malliktir. Sık gö-rülen istenmeyenetkiler diyare, Parkinsonizmin ağırlaşması, sersemlik hissi, karınağrısı, uykusuzluk, ağız kuruluğu, halsizlik, hallüsinasyonlar,kabızlık, distoni, terlemede artış, hiperkinezi, baş ağrısı, bacakkrampları, konfüzyon, paroniri, düşme, postural hipotansiyon, vertigove tremordur. Diğer önde gelen advers olaylar bulantı, kusma ve karınağrıları, kabızlık, ishal gibi gastrointestinal semptomlardır.Entakapon kullanımı sırasında idrar kırmızımsıkahverengi renkalabilir, ama bu zararsız bir durumdur.

İlaç Etkileşimleri: Entakaponun MAoA inhibitörleri,trisiklik antidepresanlar, desipramin, maprotilin ve venlafaksingibi noradrenalin geri alım inhibitörleri ve COMT tarafından metabolizeedilen katekol grubunu içeren ilaçlar dahil, birçok ilaç-la birliktekullanımı konusunda klinik deneyim sınırlıdır. Bu nedenle de entakaponunbu ilaçlarla birlikte verilmesi önerilmez. Entakapon gastrointestinalkanalda demir ile şelatlar oluşturabilir; entakapon ile demir preparatlarıen az 2-3 saat aralıklı olarak alınmalıdır.

Doz Önerisi: Entakapon oral ve her levodopa/karbidopa veyalevodopa/benserazid dozu ile eşzamanlı olarak uygulanır. Entakapongıda ile birlikte ya da ayrı alınabilir. Her levodopa/dopa dekarboksilazinhibitö-rü dozuyla birlikte bir 200 mg’lik Tablet alınır. Önerilenen yüksek doz günde 10 kez 200 mg, yani 2 g entakapondur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.