Comtan

Comtan

Comtan nedir ne için kullanılır, Comtan nasıl kullanılır, Comtan ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Comtan Film Tablet

Entakapon

Comtan Ambalaj:

 200mgx30 ve 100 Tablet.

Endikasyon:

 Standart Levodopa/benserazid veya levodopa/karbidopa preparatları kullandığı halde, bu kombinasyonlarla dengede tutulamayan parkinson hastalığı ve doz sonu motor dalgalanmaları olan hastalarda, tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Entakapona karşı bilinen aşırıduyarlık durumunda kontrendikedir. Entakapon, feokromositomalıhastalarda hipertansif kriz riskinin artması nedeniyle kontrendikedir. Entakaponun, seçici olmayan MAoA ve B inhibitörleriyle (örneği fenelzin, tranilsipromin) ile birlikte kullanımı kontrendikedir. Önceden Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) ve/veya travmatik olmayan rabdomiyoliz öyküsü olanlarda kontrendikedir.

Comtan Uyarılar:

  • Nadir de olsa parkinsonlu hastalarda diğer dopaminerjik ilaçların ani kesilmesi ile NMS bildirilmiş olduğundan, entakapon tedavisini keserken dikkatli olunmalıdır.
  • Gerekli olduğunda, ilaç yavaş yavaş bırakılmalıdır ve entakaponun yavaş kesiliyorolmasına rağmen bulgu ve veya belirtiler görülürse, levodopa dozunun artırılması gerekebilir. 
  • Entakaponun gebelerde kullanılmasıylailgili deneyim olmadığından, bu ilacın gebelik sırasında kullanılması önerilmez.
  • Entakapon Tedavisi sırasında anneler bebeklerini emzirmemelidir. 
  • Entakapon, levodopa ile birlikte sersemlik hissi ve semptomatik ortostatizm neden olabildiğinden, araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Comtan Yan Etkileri:

 Çok sık görülen istenmeyen etkiler diskinezi, bulantı ve idrarda anormalliktir. Sık görülen istenmeyen etkiler diyare, Parkinsonizmin ağırlaşması, sersemlik hissi, karın ağrısı, uykusuzluk, ağız kuruluğu, halsizlik, halüsinasyonlar,kabızlık, distoni, terlemede artış, hiperkinezi, baş ağrısı, bacak krampları, konfüzyon, paroniri, düşme, postural hipotansiyon, vertigo ve tremordur. Diğer önde gelen advers olaylar bulantı, kusma ve karın ağrıları, kabızlık, ishal gibi gastrointestinal semptomlar dır. Entakapon kullanımı sırasında idrar kırmızımsı kahverengi renk alabilir, ama bu zararsız bir durumdur.

İlaç Etkileşimleri:

 Entakaponun MAoA inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, desipramin, maprotilin ve venlafaksin gibi noradrenalin geri alım inhibitörleri ve COMT tarafından metabolize edilen katekol grubunu içeren ilaçlar dahil, birçok ilaçla birlikte kullanımı konusunda klinik deneyim sınırlıdır. Bu nedenle de entakapon bu ilaçlarla birlikte verilmesi önerilmez. Entakapon gastrointestinal kanalda demir ile şelatlar oluşturabilir; entakapon ile demir preparatları en az 2-3 saat aralıklı olarak alınmalıdır.

Comtan Doz Önerisi:

 Entakapon oral ve her levodopa, karbidopa veya levodopa, benserazid dozu ile eş zamanlı olarak uygulanır. Entakapon Gıda ile birlikte ya da ayrı alınabilir. Her levodopa ,dopa dekarboksilaz inhibitörü tozuyla birlikte bir 200 mg lik Tablet alınır. Önerilen En yüksek doz günde 10 kez 200 mg, yani 2 g entakapon dur.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...