Contramal

Contramal

Ampul

Abdi İbrahim

Tramadol

Ambalaj: 100 mg/2 mLx5 ampul.

Eşdeğeri: Tramadolor Ampul: 100 mg/2 mLx5 ampul(İlsan).

Contramal

Kapsül

Tramadol

Ambalaj: 50 mgx20 kapsül.

Endikasyon: Cerrahioperasyonlar sonrası ağrılar, kırık ve yaralanmalara bağlı ağrılar,non-narkotik analjeziklerin yetersiz kaldığı kanser ağrılarındave diğer değişik kaynaklı ağrılarda kullanılan güçlü bir analjeziktir.

Kontra Endikasyon: Tradamole veya opioidlere karşıbilinen duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Geçmişte veya halenopioid alışkanlığı ya da bağımlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Yüksek dozlarda solunum depresyonu yapabileceğinden,riskli hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Konvülsiyon riski,epilepsili hastalarda, nö-bet geçmişi olan hastalarda veya nö-betile ilgili bir risk altında travma geçirmiş, metabolik bozukluğuveya ilaç ya da alkol kullanımını bırakan bağımlılarda ve merkezisinir sistemi enfeksiyonu olan hastalarda artabilir. Tramadolile tedavi edilen hastalarda nadiren ciddi ve fatal olabilen anafilaktoidreaksiyonlar bildirilmiştir. Bildirilen diğer reaksiyonlar arasındaprürit, kurdeşen, bronkospazm ve anjiyoödem bulunmaktadır. Geçmişindekodein ve diğer uyuşturucu ilaçlara karşı anafilaktoid reaksiyonlarıngö-rüldüğü hastalar daha fazla risk altında olabilirler ve bu hastalaratramadol verilmemelidir. Epilepsi öyküsü olan veya epilepsi riskiolan hastalarda tramadol ancak zorunlu bir endikasyon varsa kullanılmalıdır.Konvülsiyon eşiğini düşüren selektif serotonin reuptake inhibitörlerive trisiklik antidepresan kullanan hastalarda tramadol dikkatlekullanılmalıdır. Minör ağrıların tedavisi için kullanılmamalıdır.Tramadol, hastanın reaksiyon yeteneğini etkileyerek, araba veyamakine kullanmasını zayıflatabilir, bu durum özellikle alkollebir arada alındığında gö-rülür. Gebelikte kullanımı ancak risklerindikkatlice değerlendirilmesinden sonra olmalıdır. Emzirme dö-nemindekullanılırken, yaklaşık ‰1 oranında süte geçtiği göz önüne alınmalıdır.Toleransve çekilme semptomları gö-rülebilir. İlacın bağımlılık yapma potansiyelivardır.

Yan Etkileri: Tramadol kullanımına bağlıhallüsinasyon ve konfüzyon gö-rülebilir. Mide bulantısı, kusma,ishal, kabızlık ve ağız kuruluğu gibi gastrointestinal sistemeait yakınmalar gö-rülebilir. Tramadol alımına bağlı olarak, enderolgularda kardiyovasküler sistem üzerine etkisi olduğu (çarpıntı,postüral hipotansiyon veya kardiyovasküler kollaps gibi) gö-rülmüşve az sayıdaki hastada konvülziyonlar gözlemlenmiştir. En sık gö-rülensantral sinir sistemi yan etkileri, sersemlik, baş ağrısı ve sedasyondur.Kaşıntı, dö-küntü ve ürtiker gibi cilt lezyonları gö-rülebilir.Bronkospazm ve mevcut astmanın şiddetlenmesi gibi allerjik reaksiyonlarbildirilmiştir. İstenmeyen etkiler, özellikle hasta fiziksel olarakyorgunsa gö-rülmektedir.

İlaç Etkileşimleri: Santral sinir sistemini etkileyendiğer ilaçlarla (trankilizanlar, hipnotikler vb.) bir arada alındığında,sedatif etki artabilir. Ancak bunun yanı sıra, tramadolün bir trankilizanlabirlikte kullanımının, ağrı üzerinde olumlu bir etkisinin olmasıolasıdır. MAO inhibitörleri alan hastalarda kullanılmamalıdır.Ayrıca alkol, hipnotikler, santral etkili analjezikler, opioidlerveya psikotropik ilaçlarla kullanılması önerilmez.

Doz Önerisi: Contramal Ampul: Doz ayarlaması ağrının şiddetine gö-re yapılmalıdır.IV, İM veya SC yoldan 50-100 mg (İV yoldan yavaşca enjekte edilir veyaenfüzyon çö-zeltisinde dilüe edilerek verilir). Bir kerede uygulanandozun 2 mg/kg’yi geçmemesi önerilir. Genel olarak günlük doz 400mg’dir. 75 yaşın üzerindeki hastalarda ise günlük doz 300 mg’yi geçmemelidir.Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda doz ayarlamasıyapmak gerekebilir.

Contramal Kapsül: Doz ayarlaması ağrının şiddetinegö-re yapılmalıdır. Yemeklerden bağımsız olarak, yetişkinlerde ve12 yaşın üzerindeki gençlerde tek doz olarak, az miktarda sıvı ile 1Kapsül alınır. Bu genellikle ağrıyı gidermek için yeterlidir. Ancakeğer ağrı geçmediyse, 30-60 dakika sonra 1 Kapsül daha alınabilir.Bir kerede uygulanan dozun 2 mg/kg’yi geçmemesi önerilir. Genel olarakgünlük doz 400 mg’dir. 75 yaşın üzerindeki hastalarda ise günlük doz300 mg’yi geçmemelidir. Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğuolanlarda doz ayarlaması yapmak gerekebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.