Cordarone

Cordarone

Cordarone nedir ne için kullanılır, Cordarone nasıl kullanılır, Cordarone ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Ampul

Amiodaron HCI

Ambalaj:

 150 mg/3 mLx6 ampul.

Endikasyon:

 Aksesuaratriyoventriküler ileti varlığında hızlı ventrikül ritm ile birlikteatrial ritm bozuklukları, WolfParkinson White sendromuna bağlı taşikardive ventriküler ritm bozukluklarının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon:

 Sinüsbradikardisi, sinoatrial blok, pacemaker bulunmaması halindehasta sinüs sendromu, atriyoventriküler blok, bi ya da trifasiküleriletim bozuklukları (amiodaron, özel ünitelerde elektro pacing varlığındakullanılabilir), kalpdamar kollapsı, ağır arteriyel hipotansiyon,tiroid fonksiyon bozuklukları, iyot allerjisi durumlarında kontrendikedir.Torsadesde pointes’e neden olan ilaç kombinasyonlarından kaçınılmalıdır.Gebelik, kesin gerekmedikçekontrendikedir. Bu ilacın Sınıf IA artiaritmikler, sotalol, stimülanlaksatifler ve enjektabl diltiazem ile kombinasyonu önerilmez.

Uyarılar:

 Amiodaron, yalnızca hayatı tehditeden ağır ritm bozukluklarının tedavisinde deneyimli hekimler tarafındankullanılmalıdır.Emziren anneler emzirmeye son vermelidir.

Yan Etkileri:

 Kornealmikrodepositler, ışıklı halkalar görme, fotofobi gibi semptomlarayol açabilir. Fotosensitivite ve pigmentasyon bozukluklarınayol açabilir. Güneşten korunmayı sağlayacak önlemler alınmalıdır.Tedavi sırasında ya da hemen sonrasında hiper ve hipotiroidizm gelişebilir.Diffüz pulmoner alveolit gelişimi bildirilmiştir.Çok nadiren hepatotoksisitebildirilmiştir. Bitkinlik, tremor, koordinasyon bozukluğu, periferiknö-ropati, uyku bozuklukları, bulantı, kusma, ağızda metalik tatgibi yan etkiler bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Astemizol,bepridil, eritromisin IV, halofantrin, pentamidin, sparfloksasin,sultoprid, terfenadin, vinkamin, potansiyel olarak fatal Torsadesde pointes riskini artırdıkları için kontrendikedir. Antiaritmikajanlar: Sınıf IA (kinidin, disopiramid), sotalol, potansiyel olarakfatal Torsades de pointes riskini artırırlar. Stimülan laksatifler: Torsades de pointes riskini yükselttikleri için önerilmez, bir başkalaksatif kullanılmalıdır. Enjektabl diltiazem: Bradikardi ve atriyoventrikülerblok riski mevcuttur. Betablokerler ve bazı kalsiyum antagonistleri(verapamil, diltiazem), ileti ve otomatizma bozuklukları (belirginbradikardi) ortaya çıkma olasılığı vardır. Hipokalemikler: (Torsaidesde pointes riski) hipokalemi yapan diüretikler veya kombinasyonları,kortikosteroidler (glukokortikoidler, mineralokortikoidler,sistemik kullanımı), tetrakosaktid, amfoterisin B (İV). Oral antikoagülanlar: Oral antikoagülanların etkisini ve buna bağlı olarak da kanamariskini artırır. Dijital: Aşırı bradikardi gö-rülebilir ve atriyoventriküleriletide bozukluk olabilir. Fenitoin: Plazma fenitoin düzeylerindeyükselme ve buna eşlik eden özellikle nö-rolojik tipte doz aşımı belirtilerigö-rülebilir. Genel anestezikler: Genel anesteziklerle kombinasyonsırasında ciddi komplikasyonlar bildirilmiştir; atropine dirençlibradikardi, hipotansiyon, ileti bozuklukları, kardiyak debininazalması.

Doz Önerisi:

 Cordarone Ampul: Galenik nedenlerle ilaç, 500 mLiçinde 2 Ampulden daha az yoğunlukta kullanılmamalıdır. Sadeceizotonik dekstroz çö-zeltisi kullanılmalıdır. Enfüzyon sıvısınabaşka ilaç katılmamalıdır.Venöz enfüzyon: Yükleme tedavisi: Ortalama doz 250 mL dekstroz içinde5 mg/kg’dir. 20 dk2 saat içinde kullanılır. 24 saatte 2-3 kez yinelenir.Akış hızı alınan sonuca gö-re ayarlanmalıdır. Etki birkaç dakikaiçinde başlar, yavaş yavaş hafifler. Bunu izleyen bir enfüzyon başlatılmalıdır.Sürek tedavisi: Birkaç gün için 250 mL dekstroziçinde kilo başına 10-20 mg/gün (ortalama, 24 saatte 600-800 mg, 24 saatteen çok 1200 mg). Enfüzyonun ilk günü oral tedaviye başlanır. Doz günde4 veya 5 tablete kadar artırılabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...