Cordarone

Cordarone

Ampul

SanofiAventis

Amiodaron HCI

Ambalaj: 150 mg/3 mLx6 ampul.

Cordarone

Bö-lünebilir Tablet

Amiodaron HCI

Ambalaj: 200 mgx30 tablet.

Endikasyon: Aksesuaratriyoventriküler ileti varlığında hızlı ventrikül ritm ile birlikteatrial ritm bozuklukları, WolfParkinson White sendromuna bağlı taşikardive ventriküler ritm bozukluklarının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sinüsbradikardisi, sinoatrial blok, pacemaker bulunmaması halindehasta sinüs sendromu, atriyoventriküler blok, bi ya da trifasiküleriletim bozuklukları (amiodaron, özel ünitelerde elektro pacing varlığındakullanılabilir), kalpdamar kollapsı, ağır arteriyel hipotansiyon,tiroid fonksiyon bozuklukları, iyot allerjisi durumlarında kontrendikedir.Torsadesde pointes’e neden olan ilaç kombinasyonlarından kaçınılmalıdır.Gebelik, kesin gerekmedikçekontrendikedir. Bu ilacın Sınıf IA artiaritmikler, sotalol, stimülanlaksatifler ve enjektabl diltiazem ile kombinasyonu önerilmez.

Uyarılar: Amiodaron, yalnızca hayatı tehditeden ağır ritm bozukluklarının tedavisinde deneyimli hekimler tarafındankullanılmalıdır.Emziren anneler emzirmeye son vermelidir.

Yan Etkileri: Kornealmikrodepositler, ışıklı halkalar görme, fotofobi gibi semptomlarayol açabilir. Fotosensitivite ve pigmentasyon bozukluklarınayol açabilir. Güneşten korunmayı sağlayacak önlemler alınmalıdır.Tedavi sırasında ya da hemen sonrasında hiper ve hipotiroidizm gelişebilir.Diffüz pulmoner alveolit gelişimi bildirilmiştir.Çok nadiren hepatotoksisitebildirilmiştir. Bitkinlik, tremor, koordinasyon bozukluğu, periferiknö-ropati, uyku bozuklukları, bulantı, kusma, ağızda metalik tatgibi yan etkiler bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Astemizol,bepridil, eritromisin IV, halofantrin, pentamidin, sparfloksasin,sultoprid, terfenadin, vinkamin, potansiyel olarak fatal Torsadesde pointes riskini artırdıkları için kontrendikedir. Antiaritmikajanlar: Sınıf IA (kinidin, disopiramid), sotalol, potansiyel olarakfatal Torsades de pointes riskini artırırlar. Stimülan laksatifler: Torsades de pointes riskini yükselttikleri için önerilmez, bir başkalaksatif kullanılmalıdır. Enjektabl diltiazem: Bradikardi ve atriyoventrikülerblok riski mevcuttur. Betablokerler ve bazı kalsiyum antagonistleri(verapamil, diltiazem), ileti ve otomatizma bozuklukları (belirginbradikardi) ortaya çıkma olasılığı vardır. Hipokalemikler: (Torsaidesde pointes riski) hipokalemi yapan diüretikler veya kombinasyonları,kortikosteroidler (glukokortikoidler, mineralokortikoidler,sistemik kullanımı), tetrakosaktid, amfoterisin B (İV). Oral antikoagülanlar: Oral antikoagülanların etkisini ve buna bağlı olarak da kanamariskini artırır. Dijital: Aşırı bradikardi gö-rülebilir ve atriyoventriküleriletide bozukluk olabilir. Fenitoin: Plazma fenitoin düzeylerindeyükselme ve buna eşlik eden özellikle nö-rolojik tipte doz aşımı belirtilerigö-rülebilir. Genel anestezikler: Genel anesteziklerle kombinasyonsırasında ciddi komplikasyonlar bildirilmiştir; atropine dirençlibradikardi, hipotansiyon, ileti bozuklukları, kardiyak debininazalması.

Doz Önerisi: Cordarone Ampul: Galenik nedenlerle ilaç, 500 mLiçinde 2 Ampulden daha az yoğunlukta kullanılmamalıdır. Sadeceizotonik dekstroz çö-zeltisi kullanılmalıdır. Enfüzyon sıvısınabaşka ilaç katılmamalıdır.Venöz enfüzyon: Yükleme tedavisi: Ortalama doz 250 mL dekstroz içinde5 mg/kg’dir. 20 dk2 saat içinde kullanılır. 24 saatte 2-3 kez yinelenir.Akış hızı alınan sonuca gö-re ayarlanmalıdır. Etki birkaç dakikaiçinde başlar, yavaş yavaş hafifler. Bunu izleyen bir enfüzyon başlatılmalıdır.Sürek tedavisi: Birkaç gün için 250 mL dekstroziçinde kilo başına 10-20 mg/gün (ortalama, 24 saatte 600-800 mg, 24 saatteen çok 1200 mg). Enfüzyonun ilk günü oral tedaviye başlanır. Doz günde4 veya 5 tablete kadar artırılabilir.

Kongest Tablet: 30 tablet(Eczacıbaşı).

Corsal

Şurup

Parasetamol 120mg, fenilpropanolamin HCI 25 mg, klorfeniramin 4 mg/5 mL

Ambalaj: 120 mL’lik şişe.

Endikasyon: Gripalenfeksiyonlar, nezle ve soğuk algınlığının profilaksi ve semptomatik tedavisindeendikedir.

Kontra Endikasyon: Etkin maddelerden birine karşı aşırı duyarlık durumundakontrendikedir

Uyarılar: Hipertansiyon, ciddi kardiyovasküler bozukluk,hipertiroidizm, diyabet, astma, glokom, amfizem, kronik akciğerhastalığı, böbrek bozukluğu, prostat hipertrofisine bağlı idrarretansiyonu gibi durumlarda dikkatle kullanılmalıdır. Dikkat gerektirenmakinelerde çalışanlar, tehlikeli veya yüksek yerlerde çalışanlar,araç kullananlar, ilacı kullanırken gibi işleri yapmamaları konusundauyarılmalıdır. Kesin gerekmedikçe gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Deri dö-küntüsü, görme bulanıklığı, taşikardi,baş dönmesi, nadiren gastrointestinal bozukluklar, sedasyon, ağızkuruluğu, özellikle çocuklarda irritabilite gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Alkol, Corsall’ın uyuşukluk yapıcı etkisini artırabilir.Parasetamolün yüksek dozlarda antikoagülanların etkisini artırdığı bildirilmiştir.Parasetamolün salisilatlarla uzun süre kullanımı önerilmemektedir. Furazolidingibi MAO inhibitör aktivite gösteren ilaçlar şiddetli hipertansiyon riskinedeniyle sempatomimetiklerle eş zamanlı kullanılmamalıdır. Trisiklikantidepresanların antihistaminik ilaçlarla birlikte kullanımı antikolinerjikaktivitede artışa neden olabilir.

Doz Önerisi: Kapsül: Günlük doz yetişkinlerde 3-4x1 Kapsüldür.Şurup: 1-2 yaş çocuklara günde 2 kez2.5 mL (1/2 ölçek), 2-5 yaş çocuklara 4-6 saatte bir 2.5 mL (1/2 ölçek), 6-12yaş çocuklara 4-6 saatte bir 5 mL (1 ölçek), yetişkinlere 4-6 saatte bir 10 mL(2 ölçek).

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.