Cosopt

Cosopt

Oftalmik Solüsyon

MSD

Dorzolamid HCl 20mg, timolol 5 mg/ml

Ambalaj: 5 mL’lik damlalıklı şişe.

Endikasyon: Okülerhipertansiyonu, açık açılı glokomu, psödoeksfolyatif glokomu ya da diğersekonder açık açılı glokomu olan hastalarda, kombine tedavinin uygun olduğudurumlarda, yükselmiş intraoküler basıncın tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Bronşiyalastımı veya bronşiyal astım öyküsü olan ya da şiddetli kronik obstrüktifakciğer hastalığı olan hastalarda; sinüs bradikardisi, ikinci ya da üçüncüderece atriyoventriküler bloğu, belirgin kardiyak yetersizliği, kardiyojenikşoku olan hastalarda; bileşimdeki maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanhastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Timololmaleat bileşeni nedeniyle, tedaviye başlamadan önce kalp yetmezliği uygun birşekilde kontrol altına alınmış olmalıdır. Şiddetli kalp hastalığı öyküsü olanhastalarda, kalp yetmezliği bulguları açısından dikkatli olunmalı ve nabızkontrol edilmelidir. Timolol maleat uygulanması sonrasında astımlı hastalardabronkospazma bağlı ölüm ve nadiren kalp yetmezliğiyle ilişkili ölüm dahil olmaküzere respiratuvar ve kardiyak reaksiyonlar bildirilmiştir. Dorzolamid esasolarak böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek veya karaciğer yetmezliğiolanlarda önerilmemektedir. Gebelerde potansiyel yararları fetüseolabilecek potansiyel risklerden daha fazla ise kullanılmalıdır. Emzirilen yenidoğandagörülebilecek ciddi istenmeyen reaksiyonlar potansiyeli nedeniyle, ilacın anneiçin önemi gözönünde bulundurularak emzirme ya da ilaç kesilmelidir.

Yan Etkileri: Gözdeyanma ve batma hissi, tat duyusunda değişmeler, kornea erozyonu, konjunktivadakızarıklık, bulanık görme, göz yaşarması ve gözde kaşıntı ile nadirenürolitiyazis bildirilmiştir. İlaç piyasaya sunulduktan sonra yan etki olarak;dispne ve solunum yetersizliği bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Oralkalsiyum kanal blokerleri, katekolamin azaltıcı ilaçlar ya dabadrenerjik blokerlerle birliktekullanılması halinde aditif etki ve hipotansiyon ve/veya belirgin bradikardininoluşma potansiyeli bulunmaktadır. Kombine timolol ve kinidin tedavisisırasında sistemik betablokaj potansiyeli bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Doz, etkilenmiş her göze günde iki kez bir damlaşeklindedir.Cosopt,şişe açıldıktan sonra 4 haftadan daha uzun süreylekullanılmamalıdır.Cosoptkoruyucu olarak yumuşak kontakt lenslerde birikebilenbenzalkonyum klorür içerir; bu nedenle bu lensler kullanılırken uygulanmamalıdır.Damlanın göze damlatılmasından önce lensler çıkartılmalı ve damlanınkullanılmasından sonraki 15 dakikadan önce yeniden takılmamalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.