Coumadin

Coumadin

Tablet

Eczacıbaşı

Varfarin sodyum

Ambalaj: 5 mgx25 Tablet

: : 10 mgx25 tablet.

Endikasyon: Venöztrombozun profilaksi ve tedavisinde, embolik olaylarla seyredenatrium fibrilasyonlarında, pulmoner embolinin profilaksi ve tedavisindeve koroner tıkanıklığın yardımcı tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Antikoagülasyon,kanama riskinin olası klinik yarardan fazla olduğu durumlardakontrendikedir. Örneğin gebelikte, kanama eğilimleri ve kan diskrazilerinde;santral sinir sistemi, göz, büyükaçık doku alanlarına yol açan travmacerrahisinde; mide bağırsak kanalı, ürogenital sistem ya da solunumyolları, serebrovasküler kanamalar, anevrizmalar, perikardit veyaperikart epanşımanları, subakut bakteriyel endokardit; abortusimmines, preeklampsi ve eklampsi; kanamanın kontrol edilemediğilomber ponksiyon, geniş bölgesel lomber blok anestezisi ve habis hipertansiyondurumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Kumarin türevi ilaçlar anne sütüne geçerek sütçocuğunda protrombin eksikliğine bağlı durumlara neden olabilir.Ağır ve orta şiddetteki karaciğer ve böbrek yetmezlikleri; enfeksiyonhastalıkları ve bağırsaktaki bakteri florasının bozulduğu durumlar;geniş bir alanda açık yaraya neden olan durumlar, ağır ve orta derecedekihipertansiyon durumlarında antikoagülan uygulanımı, ihtiyatla konacakklinik değerlendirmeye bağlıdır.

Yan Etkileri: Organ yada dokularda kanamalar, priapizm ve çok seyrek olarak ürtiker, aşırıduyarlık reaksiyonları, karın krampları ve deri nekrozları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Alkol,aminosalisilik asit, anabolizan steroidler, antibiyotikler, bromelainler,kloral hidrat, klorpropamid, kimotripsin, simetidin, çinkofen, klofibrat,dekstran, dekstrotiroksin, diazoksid, diüretikler, disülfiram,etakrinik asit, fenoprofen, glukagon, ibuprofen, indometasin, inhalasyonanestezikleri, mefenamik asit, metildopa, metilfenidat, metronidazol,MAO inhibitörleri, nalidiksik asit, naproksen, oksolinik asit, oksifenbutazon,pirazolonlar, fenilbutazon, feniramidol, fenitoin, kinidin, kinin,salisilatlar, sülfinpirazon, sülfonamidler, sulindak, tiroidilaçları, tolbutamid, triklofos sodyum, trimetoprim/sülfametoksazolkombinasyonları ve aşırı dozda kumarin, kanda protrombin zamanınınartışına; adrenokortikal steroidler, antasitler, alkol, antihistaminikler,barbitüratlar, karbamazepin, kloralhidrat, klordiazepoksit, kolestiramin,yüksek K vitaminli diyet, diüretikler, glutetimid, griseofulvin,haloperidol, meprobamat, oral kontraseptifler, paraldehit, primidon,rifampin ve yetersiz dozda kumarin kanda protrombin zamanının kısalmasınaneden olabilirler.

Doz Önerisi: Uygulanımı ve dozajı, hastanın ilaca olan duyarlığınagö-re değişir.İlk doz olarak günde 10-15 mg verilir. Protrombinzamanı yanıtına gö-re bu doz (genellikle 2-3 gün sonra) yeniden düzenlenir.Hastaların çoğunda günde 2-10 mg’lik sürek dozları yeterlidir. Genelolarak tromboz ve emboli tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar tedaviyedevam edilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.