Coumadin

Coumadin

Coumadin nedir ne için kullanılır, Coumadin nasıl kullanılır, Coumadin ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tablet

Varfarin sodyum

Ambalaj:

 5 mgx25 Tablet

: : 10 mgx25 tablet.

Endikasyon:

 Venöz Trombozun profilaksi ve tedavisinde, embolik olaylarla seyreden atrium fibrilasyon larında, pulmoner embolinin profilaksi ve tedavisinde ve koroner tıkanıklığın yardımcı tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Antikoagülasyon,kanama riskinin olası klinik zarardan fazla olduğu durumlarda kontrendikedir. Örneğin gebelikte, kanama eğilimleri ve kan diskrazileri de;santral sinir sistemi, göz, büyük açık doku alanlarına yol açan travma cerrahisinde; mide bağırsak kanalı, ürogenital sistem ya da solunum yolları, serebrovasküler kanamalar, anevrizmalar, perikardit ve perikart pansumanları, subakut bakteriyel endokardit; abortus imminens, preeklampsi ve eklampsi; kanamanın kontrol edilemediği lomber ponksiyon, geniş bölgesel lomber blok anestezisi ve habis hipertansiyon durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar:

 Kumarin türevi ilaçlar anne sütüne geçerek süt çocuğunda protrombin eksikliğine bağlı durumlara neden olabilir.Ağır ve orta şiddetteki karaciğer ve böbrek yetmezlikleri; enfeksiyon hastalıkları ve bağırsaktaki bakteri florasının bozulduğu durumlar;geniş bir alanda açık yaraya neden olan durumlar, ağır ve orta derecedeki hipertansiyon durumlarında antikoagülan uygulama, ihtiyatla konacak klinik değerlendirmeye bağlıdır.

Yan Etkileri:

 Organ yada dokularda kanamalar, priapizm ve çok seyrek olarak ürtiker, aşırı duyarlılık reaksiyonları, karın krampları ve deri nekrozları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Alkol,aminosalisilik asit, anabolizan steroidler, antibiyotikler, bromelain ler,kloral hidrat, klorpropamid, kimotripsin, simetidin, çinko fen, klofibrat,dekstran, dekstrotiroksin, diazoksid, diüretikler, disülfiram,etakrinik asit, fenoprofen, glukagon, ibuprofen, indometazin, inhalasyon anestezikleri, mefenamik asit, metildopa, metilfenidat, metronidazol,MAO inhibitörleri, nalidiksik asit, naproksen, oksolinik asit, oksifenbutazon,pirazolonlar, fenilbutazon, feniramidol, fenitoin, kinidin, kinin,salisilatlar, sülfinpirazon, sülfonamidler, sulindak, tiroid ilaçları, tolbutamid, triklofos sodyum, trimetoprim/sülfametoksazol kombinasyonları ve aşırı dozda kumarin, kanda protrombin zamanının artışına; adrenokortikal steroidler, antiasitler, alkol, antihistaminikler,barbitüratlar, karbamazepin, kloralhidrat, klordiazepoksit, kolestiramin,yüksek K vitaminli diyet, diüretikler, glutetimid, griseofulvin,haloperidol, meprobamat, oral kontraseptifler, paraldehit, primidon,rifampin ve yetersiz dozda kumarin kanda protrombin zamanının kısalması neden olabilirler.

Doz Önerisi:

 Uygulama ve dozajı, hastanın ilaca olan duyarlılığına-re değişir.İlk doz olarak günde 10-15 mg verilir. Protrombin Zamanı yanıtına göre bu doz (genellikle 2-3 gün sonra) yeniden düzenlenir.Hastaların çoğunda günde 2-10 mg’lik sürek dozları yeterlidir. Genel Olarak tromboz ve emboli tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar tedaviye devam edilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...