Coxulid

Coxulid

Tablet

Hüsnü Arsan

Nimesulid

Ambalaj: 100mgx15 tablet.

Eşdeğeri: MesulidTablet: 100 mgx15 tablet(Pfizer);Motival Tablet: 100 mgx15 tablet(Biofarma);NimesTablet: 100 mgx15 tablet(Sanovel).

Endikasyon: Akut ağrı, ağrılı osteoartrit veprimer dismenorenin semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Nimesulid, Aspirin veya diğerNSAI ilaçlara karşı hipersensitivite reaksiyonu (örneğin bronkospazm,rinit, ürtiker gibi) olan hastalarda kullanılmamalıdır. Aktif peptikülseri, nükseden ülser öyküsü olan hastalar veya gastrointestinalkanaması olanlarda, ciddi koagülasyon bozukluğu olanlarda, karaciğeryetmezliği ve şiddettli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalardakullanılmamalıdır. 12 yaşından küçük çocuklarda kontrendikedir.

Uyarılar: Nimesulid ile tedavi sırasındakaraciğer hasarı ile uyumlu semptomlar (örneğin anoreksi, bulantı,kusma, abdominal ağrı, halsizlik, koyu renkli idrar veya sarılık)gösteren hastalar, dikkatlice izlenmelidir. Karaciğer fonksiyontestlerinde anor--mallik gelişen hastalarda tedaviye devam edilmemelidir.Bu hastalar nimesulid ile yeniden tedavi edilmemelidir. Nadir durumlarda,gastrointestinal kanama ve ülserasyon gelişebilir; bu hastalardailaç kesilmelidir. Renal veya kardiyak bozukluğu olan hastalarda,dikkat gereklidir, çünkü NSAI ilaçların kullanımı renal fonksiyonlardabozulmayla sonuçlanabilir. Renal fonksiyonlarda bozulma meydanagelirse, tedavi kesilmelidir. Yaşlı hastalar NSAI ilaçların yan etkilerinedaha duyarlıdır. Yaşlılarda NSAI ilaçların uzun süreli kullanımıönerilmez.Gebeliksırasında veya emziren kadınlarda uygulanmamalıdır.

Yan Etkileri: En sık bildirilenler, dö-küntü, ürtiker, kaşıntı,eritem, anjiyoödem, bulantı, gastrik ağrı, abdominal ağrı, diyare,konstipasyon, nadiren peptik ülser, perforasyon veya ciddi olabilengastrointestinal kanama görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Nimesulid büyük oranda proteinlere bağlandığından,proteinlere bağlanan diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığındadikkatli olunmalıdır. Nimesulid ile antidiyabetiklerin veya diüretiklerin(furosemid) birlikte kullanılması klinik olarak anlamlı bir etkileşmeyeyol açmamıştır.Nimesulid antikoagülanlarla birlikte kullanılırkenihtiyatlı olunmalıdır. Furosemidle birlikte kullanımı, nimesulidindağılım hacminde hafif bir artışa, furosemidin eliminasyon yarıömründe hafif bir azalmaya yol açmıştır. Her iki etkileşim de klinikolarak anlamlı bulunmamıştır.

Doz Önerisi: Yetişkinlere 100 mg Tablet günde 2 kez, tercihen yemeklerdensonra verilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.