Cozaar

Cozaar

Cozaar nedir ne için kullanılır, Cozaar nasıl kullanılır, Cozaar ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Film Tablet

Losartan potasyum

Ambalaj:

 50 mgx28 tablet

: : 100 mgx28 tablet.

Endikasyon:

 Hipertansiyon Tedavisinde ve sol ventrikül hipertrofisi olan hipertansif hastalarda inme riskini azaltmada endikedir. Ayrıca, Tip 2 diyabetli hastalarda proteinüriyi azaltan ve ölüm, son dönem böbrek hastalığı (diyaliz veya renal transplantasyongerektiren) veya serum kreatininin düzeyinin iki katına çıkma süresiinsidansları ile ölçülen böbrek yetmezliğinin ilerlemesini geciktirmede endikedir.

Kontrendikasyon:

 Losartan Karşı aşırı duyarlılık gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 İntravasküler hacim azalması olan hastalarda(örneğin yüksek doz diüretiklerle tedavi edilmiş olanlar) semptomatik hipotansiyon oluşabilir. Sirozlu hastalarda plazma losartan konsantrasyonu önemli derecede arttığından hepatik bozukluk öyküsü olan hastalarda daha düşük bir doz göz önüne alınmalıdır. İki taraflı renal arter stenozu veya tek renal arter stenozu olan hastalarda renin anjiyotensin sistemini etkileyen diğer ilaçlar kan üre ve serum kreatinin düzeyi yükseltebilirler.Gebelik durumu söz konusu olduğunda, losartan kullanımına en kısa sürede son verilmelidir. Losartanın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. İlacın anne için önemi saptandıktan sonra emzirmeye veya ilaç kullanımına son verilmesi hakkında bir karara varolmalıdır.

Yan Etkileri:

 Hipertansiyonda kullanıldığında genellikle iyi tolere edilir. Yan etkileri hafif ve geçici olup tedavi kesilmesini gerektirmez. Karın ağrısı, asteni/yorgunluk, göğüs ağrısı,ödem/şişme, palpitasyon, taşikardi, diyare, dispepsi, bulantı, sırt ağrısı, kas krampları, baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, öksürük, nazal konjesyon, faranjit,sinüzit, üst solunum yolu enfeksiyonu, karaciğer fonksiyon anormallikleri,anemi, miyalji, migren, öksürük, ürtiker, kaşıntı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Rifampin ve flukonazolün aktif metaboliti düzeylerini düşürdüğü bildirilmiştir.Bu etkileşimlerin klinik sonuçları değerlendirilmemiştir.Potasyum tutucu diüretikler (örneğin, spironolakton, triamteren, amilorid),potasyum destekleri veya potasyum içeren tuz preparatları ile birlikte kullanıldığındaserum potasyumunda yükselmeye yol açabilir.

Doz Önerisi:

 Aç veya tok karnına kullanılabilir.Hipertansiyon: Çoğu hasta için başlangıç ve izleme dozu günde bir kez 50 mg dir. Maksimum antihipertansif etki, tedavinin başlangıcında 3 ile 6 hafta sonra elde edilir. Bazı hastalar, doz günde bir kez 100 mg ye çıkarıldığında ek bir zarar görebilir. Karaciğer bozukluk öyküsü olan hastalarda daha düşük doz uygulamaları düşünülmelidir.Sol ventrikül hipertrofisi olan hipertansif hastalarda inme riskini azaltmada başlangıç dozu günde bir kez 50 mg'dir. Kan basıncı yanıtına göre düşük doz hidroklorotiyazit eklenir ve/veya doz günde bir kez 100 mg’ye çıkarılır.Proteinürisi olan tip 2 diyabetli Hastalarda Renal Koruma: Genellikle başlangıç dozu günde bir kez 50 mg dir. Kan Basıncının verdiği yanıta göre doz günde bir kez 100 mg ye çıkarılabilir.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...