Cravit iV

Cravit iV

Cravit iV nedir ne için kullanılır, Cravit iV nasıl kullanılır, Cravit iV ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Enfüzyon FlakonuFako


Film Tablet

Ambalaj: 500 mgx7 tablet.
 

Endikasyon:

 Duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu şu enfeksiyonların tedavisinde endikedir: Akut sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmesi, toplumdan kazanılmış pnömoni, piyelonefrit dahil komplikasyon yapmış ürinersistem enfeksiyonlar, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.
 

Kontra Endikasyon

 Levofloksasine veya florokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinen hastalar; epilepsisi olan hastalar; florokinolon grubu bir antibakteriyelin kullanımına bağlı geliştiği bilinen tendon rahatsızlığı öyküsü verenler; pediyatrik yaş grubunda veya ergenlik dönemindekiler; gebelik dö-nemindekiler ve emzirme dönemindekilerde kullanılmamalıdır.
 

Uyarılar:

 Böbrek yetmezliğinde kreatinin klirensine gö-redoz ayarlaması yapılmalıdır. Levofloksasine bağlı fotosensitizasyonçok nadiren gö-rülmekle birlikte, hastalara, tedavi süresince kuvvetli güneş ışığına çıkmamaları veya solaryum gibi yapay ultraviyolelambalara maruz kalmamaları önerilmelidir. Levofloksasin tedavisi sırasında görülen bazı yan etkiler hastanın konsantrasyon, refleksve reaksiyon yeteneklerini azaltabildiğinden, bu yeteneklerin azalmasının özellikle önemli olduğu motorlu taşıt veya iş makinesi kullanımı gibi durumlarda risk oluşturabilir.
 

Yan Etkileri:

 Bulantı, diyare ve karaciğer enzimleri(ALT/AST) değerlerinde artış, iştahsızlık, kusma, karın ağrısı, hazımsızlık, kaşıntı, deri döküntüsü, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hissi, uykusuzluk, eozinofili, lö-kopeni, bilirubin ve serum kreatinin değerlerinde artış gözlenmiştir.
 

İlaç Etkileşimleri:

 Konvülziyon eşiğini düşüren ilaçlar (örneğin teofilin)ve fenbufen veya benzeri diğer bir nonsteroidal antienflamatuvarilacın, kinolon grubu bir antibiyotik ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülziyon eşiğinin düştüğü bildirilmektedir. Levofloksasin, probenesid ve simetidin gibi tübüler böbrek sekresyonunu etkileyenilaçlarla birlikte verildiğinde, özellikle böbrek yetmezliği olanhastalarda dikkatli olunmalıdır. Siklosoprinin yarıömrü, levofloksasinile birlikte uygulandığında %33 oranında artmaktadır. Levofloksasininoral formu, demir tuzları, magnezyum veya alüminyum içeren antasitlerlebirlikte uygulandığında, levofloksasinin emilimi belirgin şekilde azalır.Bu ilaçlar, levofloksasin uygulamasından en az 2 saat önce veya 2 saat sonra uygulanmalıdır. Sukralfat ile levofloksasin oral olarak birlikte uygulanacaksa, sukralfatın en ez 2 saat sonra uygulanması önerilir.
 

Doz Önerisi:

 Cravit İV,sadece yavaş intravenöz enfüzyon şeklinde 60 dakikada uygulanmalıdır. ‰9 sodyum klorür çözeltisi, %5 dekstroz çözeltisi ve %2.5 dekstroz içinde ringer çözeltisiyle uyumludur. Uygulama günde tek doz veya günde 2 kez, maksimum 14 güne kadar yapılabilir. Hastanın durumuna bağlı olarak, genellikle birkaç gün içinde aynı dozajlaoral uygulamaya geçilebilir. Cravit Film Tabletçiğnenmeden, yeterli miktar sıvıyla alınmalıdır. Doz ayarlaması için Tabletler bölünebilir. Tabletler yemek sırasında veya yemek aralarında alınabilir. Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda, akut sinüzitte 10-14 gün süreyle günde tek doz 500mg; kronik bronşitin akut alevlenmelerinde 7-10 gün süreyle gündetek doz 250-500 mg; toplumdan kazanılmış pnömonide 7-14 gün süreyle günde tek doz veya 2 kez 500 mg; piyelonefrit dahil, komplikasyon yapmış üriner sistem enfeksiyonlarında 7-10 gün süreyle günde tek doz 250mg; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 7-14 gün süreyle günde tek doz 250 mg veya 2 kez 250-500 mg.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...