Cycladol

Cycladol

Tablet

İ.E. Ulagay

Piroksikambsiklodekstrin

Ambalaj: 20 mgx20 tablet.

Endikasyon: Hastanınnormal aktivitesini ciddi olarak etkileyebilen ağrılı semptomlarıolan romatizmal ve/veya enflamatuvar rahatsızlıkların tedavisindeve özellikle hızlı etki gerektiğinde endikedir.Ayrıca 12 yaş ve üzeri hastalardaprimer dismenore tedavisinde kullanılır. Üst solunum yolu enflamasyonuile ilgili ateş ve ağrının giderilmesinde kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Piroksikam gastroduodenal ülser,gastrit, dispepsi, şiddetli hepatik ve renal rahatsızlıklar, şiddetlikalp yetmezliği, şiddetli hipertansiyonu, şiddetli kan alterasyonlarıveya hemorajik diatezi olan kişilerde veya ilaca duyarlığı bilinenkişilerde kullanılmamalıdır. Asetilsalisilik asit veya diğernonsteroidal antienflamatuvar ilaçlara duyarlığı olanlarda çaprazduyarlık gelişme olasılığı vardır. Bu ilaç, gebe olduğu bilinen vekuşkulanılan kadınlarda, emziren annelerde ve çocuklarda kontrendikedir.

Uyarılar: Geçmişinde üst gastrointestinalkanalda rahatsızlıkları olan hastalarda piroksikam tıbbi kontrolaltında kullanılmalıdır. Kardiyovasküler yetmezlik, arteryel hipertansiyon,hepatik ve renal yetmezlik, eski ve mevcut kan alterasyonları, bronşiyalastımı olan kişilerde ve yaşlı hastalarda bu ilacın kullanımındaözel dikkat gösterilmelidir. Trombosit agregasyonunu azaltır vekanama süresini uzatır.

Yan Etkileri: En sık gö-rülen yan etkiler bulantı,epigastrik distres, konstipasyon ve diyare şeklinde gö-rülen gastrointestinalrahatsızlıklardır. Diğer yan etkiler aşırı duyarlık belirtileri(ciltte kızarıklık), baş ağrısı, vertigo, asteni, kan kimyasındadeğişiklikler, BUN değerinde reversibl artıştır. Nadir gö-rülenyan etkileri, hemoraji olsun ya da olmasın gastrik ülserler, kusma,yüz ve ellerde allerjik ödem, derinin ışığa duyarlığında artış, okülerrahatsızlıklar, aplastik anemi, pansitopeni, trombositopeni, karaciğerfonk-siyon parametrelerinde artış, sarılık, akut renal yetmezlik,ödem (özellikle ayak bileğinde) veya kalp dolaşım sistemi rahatsızlıkları(hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği).

İlaç Etkileşimleri: Piroksikam proteinlere yüksekoranda bağlandığından, proteinlere yüksek oranda bağlanan diğerilaçlarla yer değiştirmesi beklenebilir. Piroksikam dahil, nonsteroidalantienflamatuvar ilaçların kararlı durum plazma lityum düzeyleriniartırdığı bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Piroksikam tedavisinin günde bir kez 20 mg ile başlatılmasıve sürdürülmesi önerilmektedir. Akut gut, kasiskelet sistemineilişkin ağrılarda, postoperatif ve posttravmatik ağrılarda günlükpiroksikam dozu gereğinde 1 kerede 40 mg’ye kadar çıkarılabilir.Ancak 30 mg ve üzeri piroksikam dozlarının uzun süre verilmesiningastrointestinal yan etkiyi arıtacağı göz önüne alınmalıdır. Çocuklardajüvenil romatoid artrit için doz, çocuğun vücut ağırlığına bağlıolarak günde 1 kez yarım Tablettir (daha hassas bir dozlama için önerilendozlar: 15 kg’dan az vücut ağırlığına sahip olan çocuklarda 5 mg,16-25 kg arası için 10 mg, 26-45 kg arasında 15 mg ve 45 kg’dan daha ağırçocuklarda 20 mg).

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.