Degastrol

Degastrol

Mikropellet

Kapsül

Deva

Lansoprazol

Ambalaj: 15 mgx28 Kapsül

: 30 mgx14 ve 28 Kapsül.

Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14ve 28 Kapsül(Hüsnü Arsan);Helicol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 ve 28 kapsül(Eczacıbaşı);Lansazol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(İlsan);Lansoprol MikropelletKapsül: 15 mgx28 Kapsül, 30 mgx28Kapsül(Nobel);Lansor Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 ve 28 kapsül(Sanovel);Lanzedin Kapsül: 30 mgx14 ve 28 kapsül(Biofarma);Ogastro Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Abbott);OpagisMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Mustafa Nevzat);Vogast Enterik Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 kapsül(Fako);ZoprolMikropellet Kapsül: 30 mgx14kapsül(Toprak).

Endikasyon: Duodenalülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,ZollingerEllison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde veHelicobacterpylorienfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Lansoprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.

Yan Etkileri: En çokraslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı vekonstipasyondur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, gö-ğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinalanomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektalbozukluk, artralji gö-rülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritve aşırı duyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Teofilinlebirlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfattanen az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Doz Önerisi: Duodenal Ülser: Günde 1 kez 30 mg (1 mikropellet Kapsül) olarakkullanılır. Tedavi süresi 4 haftadır. Sürek tedavide günde 1 kez 15mg’lik 1 kapsül uygulanır.Gastrik Ülser: Günde 1 kez 1 Kapsül olarak kullanılır. Tedavisüresi 4 haftadır. Tedaviye gerekirse 2-4 hafta daha devam edilir.Sürek tedavide günde 1 kez 15 mg’lik 1 kapsül uygulanır.Reflü Özofajit (Erozyon veülserasyon varlığının endoskopik tespiti halinde): Günde 1 kez 1 Kapsül olarak kullanılır.Tedavi süresi 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye yanıt vermeyenreflü özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir.Nüks ile gelen erozif özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavidaha düşünülmelidir. Sürek tedavide günde 1 kez 15 mg’lik 1 kapsüluygulanır.Hipersekresyon Durumları (ZollingerEllisonSendromu): Günde1 kez 2 Kapsül olarak kullanılır. Gereğinde günlük doz 120-180 mg’ye yükseltilebilir.90 mg’nin üzerindeki günlük dozlarda toplam doz ikiye bö-lünerek verilmelidir.Kapsüller aç karnına kullanılmalıdır.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.