Degastrol

Degastrol

Degastrol nedir ne için kullanılır, Degastrol nasıl kullanılır, Degastrol ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Mikropellet

Lansoprazol

Ambalaj:

 15 mg x 28 Kapsül

: 30 mgx14 ve 28 Kapsül.

Endikasyon:

 Duodenal Ülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,ZollingerEllison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde veHelicobacterpylorienfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Lansoprazole Karşı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Etki ve emniyeti belirtilmediğinden gebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.

Yan Etkileri:

 En çok rastlanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve konstipasyon dur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, gö-ğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinal anomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektal bozukluk, artralji görülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritte aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Teofilinle Birlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfat En az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Doz Önerisi:

 Duodenal Ülser: Günde 1 kez 30 mg (1 mikropellet Kapsül) olarak kullanılır. Tedavi süresi 4 haftadır. Sürek tedavide günde 1 kez 15 mg’lik 1 kapsül uygulanır.Gastrik Ülser: Günde 1 kez 1 Kapsül olarak kullanılır. Tedavi Süresi 4 haftadır. Tedaviye gerekirse 2-4 hafta daha devam edilir.Sürek tedavide günde 1 kez 15 mg’lik 1 kapsül uygulanır.Reflü Özofajit (Erozyon ve ülserasyon varlığının endoskopik tespiti halinde): Günde 1 kez 1 Kapsül olarak kullanılır.Tedavi süresi 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye yanıt vermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir.Nüks ile gelen erozif özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha düşünülmelidir. Sürek tedavide günde 1 kez 15 mg’lik 1 kapsül uygulanır.Hipersekresyon Durumları (ZollingerEllison Sendromu): Günde 1 kez 2 Kapsül olarak kullanılır. Gereğinde günlük doz 120-180 mg’ye yükseltilebilir.90 mg’nin üzerindeki günlük dozlarda toplam doz ikiye bölünerek verilmelidir.Kapsüller aç karnına kullanılmalıdır.

 

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...