Dekort

Dekort

Ampul IM/IV

Deva

Deksametazon

Ambalaj: 8mg/2 mLx1 ampul.

Dekort

Tablet

Deksametazon

Ambalaj: 0.50mgx20 Tablet

: 0.75 mgx20 tablet.

Endikasyon: Kortikosteroidtedavisi gerektiren hastalıklarda endikedir..

Kontra Endikasyon: Canlı aşıuygulanması, gebelik, aşırı duyarlık, akut enfeksiyon ve Herpeszoster’de kontrendikedir.

Uyarılar: Peptik ülserli, osteoporozislipsikozu veya ağır psikonevrozu olanlarda ancak hayat kurtarıcı olduğuzaman, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, diabetesmellitus, enfeksiyon hastalığı olan ve yaşlı kişilerde çok dikkatlikullanılmalıdır.Sırt ağrısı osteoporoza işaret olabileceği unutulmamalıdır.Yüksek dozdauzun süre kullanılmamalıdır. Tedavinin birden kesilmesi uygun değildir.Gebelerde kullanılması fetüsü etkiler, tıbbi gereksinme dışındagebelerde kullanılmamalıdır.Kortikosteroidalan anneler, bebeklerini emzirmemelidir.

Yan Etkileri: Vücuttasu ve sodyumu tutarken, potasyum kaybına neden olur. Abdominal distansiyon,ülseratif özofajit, ince ve kalın bağırsak perforasyonları, pankreatit,alerjik dermatit, hassasince cilt oluşumu, perinel bölgede yanmave kaşınma, konvülziyonlar, intrakraniyal basınçta artma ve bunabağlı olarak papilla ödemi, posterior, glokom, eksoftalmi, intraokülerbasınçta artma, kas zafiyeti, kas kütlesi kaybı, osteoporoz, uzunkemiklerde patolojik kırıklar, menstrüel bozukluklar, çocuklardagelişim gecikmesi, diyabetiklerde insülin veya oral hipoglisemikgereksiniminde artma, hirsutizm, ayrıca kilo ve iştahta artma, bulantı,yorgunluk, psişik bozukluklar, aşırı duyarlık reaksiyonları gibiyan etkiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Barbitürat,fenitoin ve rifampisinle birlikte verilirse kortikosteroidinetkisi azalabilir, antikoagülanlara yanıt azalabilir.

Doz Önerisi: Dekort Ampul: Daha ziyade akut devrelerde kullanılır. Genelliklegünlük doz 4-20 mg’dir (maksimum 80 mg).

Dekort Tablet: Günlük doz 0.75-9 mg’dir.Bu doz 3-4 kısma bö-lünerek verilir.Kronik durumlardagünlük doz 1.5-3 mg ve sürek doz ise 0.75 mg’dir.

Dekort

Göz/Kulak Damlası

Deksametazon

Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik damlalık şişe.

Eşdeğeri: CebedexGöz/Kulak Damlası: 5 mg/5 mL(Abdi İbrahim);DexaSineGöz Damlası: 5 mg/5 mL(Liba);MaxidexOftalmik Süspansiyon: 5 mg/5 mL(Alcon);OnadronSimple Göz/Kulak Damlası: 5 mg/5 mL(İ.E.Ulagay);SpersadexGöz Damlası: 5 mg/5 mL(Novartis Ophtalmics).

Endikasyon: Alerjikeksternal oklit, riskli olmasına rağmen steroid tedavisinin gerekligö-rüldüğü pürülan ya da pürülan olmayan enfektif eksternal otit gibidış kulak yolunun steroid tedaviye yanıt veren enflamasyonlu durumlarile gözde alerjik konjunktivit, akne rozasea, yüzeysel noktalı keratit,herpeszoster keratiti, irit, siklit; kimyasal madde ve ısı nedeniyleoluşan yanıklar, yabancı cisimlerin yol açtığı göz kapağı ve bulbarkonjunktivi yaralanmaları; göz ön segmentinin çeşitli nedenlerebağlı irritasyon ve enfeksiyöz olmayan enflamasyonları, göz yaşıbezi ve göz yaşı kesesi enflamasyonlarında kullanılır.

Kontra Endikasyon: Kulağın fungal enfeksiyonları, deksametazonakarşı aşırı duyarlık durumları ve kulak zarı perfore olan hastalarile gözdeki herpetik ve mikotik keratit, göz tüberkülö-zü, glokomanemnezi, gö-zün tüm bakteriyel, viral ve fungal enfeksiyonları,deksametazona aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Kortikosteroid içeren tüm müstahzarlarda olduğugibi, deksametazon müstahzarı da doktor gö-zetimi altında kullanılmayabaşlanmalı ve devam edilmelidir. Gebelikte zorunlu olmadıkça kullanılmamalı,kullanılması kesin gerekli gö-rüldüğünde yoğun ve uzun süreli tedavilerdenkaçınılmalıdır. Topikal uygulanan steroidler sistemik dolaşımageçtiği için, emziren annelerde kullanılmasının zorunlu olduğudurumlarda emzirmeye ara verilmelidir.

Yan Etkileri: Özellikleuzun süren tedavilerde göz sinirlerinde harabiyet, glokom, gö-rüşalanı ve gö-rüş berraklığında azalma, posterior subkapsüler kataraktoluşumu gibi yan etkiler ortaya çıkabilir.Nadiren gözde yanma, batma meydanagelebilir.

Doz Önerisi: Kulak iyice temizlenip kurulandıktan sonra günde2-3 kez 3-4 damla kulak kanalına damlatılır. Tedaviden yanıt alındıktansonra doz giderek azaltılır. Gözde, başlangıçta gündüzleri her saatteve geceleri her iki saatte bir gö-ze 1-2 damla damlatılır. Tedavidenyanıt alındıktan sonra uygulama 3-4 saatte bir 1 damla olarak azaltılırve daha sonraları günde 3-4 kez 1 damla damlatılması yeterli olur.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.