Deksan

Deksan

Şurup

Deva

Parasetamol 120mg, dekstrometorfan HBr 15 mg, psö-doefedrin HCI 20 mg, klorfeniraminmaleat 2 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

Endikasyon: Soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarda gö-rülenöksürük, nazal konjesyon, burun akıntısı, aksırık, nezleye bağlıateş ve baş ağrısı, basit ağrılar ve saman nezlesi gibi semptomlarınetkili bir şekilde geçici olarak giderilmesi amacıyla kullanılır.

Kontra Endikasyon: Bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşıaşırı duyarlık hallerinde, ağır karaciğer yetmezliği ve böbrek hastalığıolanlarda, son iki hafta içinde MAO inhibitö-rü alanlarda kullanılmamalıdır

Uyarılar: 7 günden fazla süreyle kullanılmamalıdır.Ateş 3 günden fazla sürer, 5 gün içinde yakınmalar iyileşmez, yenilerieklenir veya yakınmalara ateş eşlik ederse durum yeniden değerlendirilmelidir.İlaç, baş dönmesine veya bazı durumlarda eksitabiliteye yol açabilir.Kesin gerekli gö-rülmedikçe kalp hastalığı, tiroid hastalığı, diyabet,astma, glokom veya kan basıncı yüksekliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren ürtiker, kaşıntılı makülopapülerkızarıklık gibi duyarlık reaksiyonları ile yüksek doz ve uzun sürelikullanımlarda trombositopeni; lö-kopeni ve pansitopeni yapabilir.Çok nadir olarak nötropeni, trombositopenik purpura ve agranülositozbildirilmiştir. Sedasyon ve antimuskarinik etkiler ortaya çıkabilir.Baş dönmesi ve gastrointestinal bozukluklar görülebilir. Uyku bozukluklarıgibi santral sinir sistemi eksitasyon semptomları oluşabilir. Nadirenhalüsinasyonlar bildirilmiştir. İrritasyonun eşlik edip etmediğideri dö-küntüleri, özellikle prostat büyümesi olanlarda üriner retansiyonlaroluşabilir.

İlaç Etkileşimleri: Parasetamol yüksek dozda veuzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır.Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol; kumarin, indandiontürevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir.

Doz Önerisi: Yetişkinlere 4 saatte bir 1-2 ölçek, 8-12 yaşındakiçocuklara 4 saatte bir 1 ölçek, 4-8 yaşındaki çocuklara 4 saattebir ½ ile 1 ölçek, 1-4 yaşındaki çocuklara 4 saatte bir ½ ölçek verilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.