Deltacortril

Deltacortril

Tablet

Pfizer

Prednizolon

Ambalaj: 5mgx20 tablet.

Eşdeğeri:

Codelton Tablet: 5 mgx20 tablet(İ.E.Ulagay).

Endikasyon: Endokrinbozukluklar, romatizmal bozukluklar, kollajen hastalıklar, deri hastalıkları,alerjik durumlar, göz hastalıkları, solunum yolu hastalıkları,gastrointestinal hastalıklar, hematolojik bozukluklar, neoplastikhastalıkla, ödem durumları vesubaraknoid blok oluşmuş veya oluşmaküzere olan tüberküloz menenjitte (uygun antitüberkülo kemoterapiylebirlikte kullanmak üzere), nö-rolojik veya myokardial ilgili trişinozdaendikedir.

Kontra Endikasyon: Glukokortikoidlereduyarlık halinde, sistemik mantar enfeksiyonlarında, idyopatiktrombositopenik purpurada IM kullanım gerekiyorsa ve çiçek aşısıdahil canlı virüs aşısı uygulanan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: İlaçla oluşan sekonder adrenokortikal yetmezlik,dozajda tedrici azaltma yaparak düşürülebilir. Tedaviyi kontrolaltına alacak en düşük doz uygulanmalı, doz azaltılmasında bu azaltmatedricen yapılmalıdır. Kortikosteroid tedavisinde öfori, uykusuzluk,kişilik değişmeleri, şiddetli depresyondan açık psikotik belirtilerekadar psişik bozukluklar gö-rülebilir. Gebelikte, emziren annelerde,gebe kalabilecek kadınlarda kullanılırken ilacın yararlarınınanne ve fetüse yapabileceği zararlarla karşılaştırılması gerekir.

Yan Etkileri: Sodyumtutulması, sıvı tutulması, potasyum kaybı, hipokalemik asidoz,hipertansiyon eğilimli hastalarda konjestif kalp yetmezliği, kaszaafı, steroid myopatisi, kas kitlesi kaybı, osteoporoz, omurgadakompresyon fraktürleri, femur ve humerus başında aseptik nekroz,uzun kemiklerpatolojik fraktür, pankreatit, peptik ülserle olasıperforasyon ve kanama, abdominal gerginlik, ülseratifözofajit,hafif hirsutizm, yara iyileşmesinde bozulma, incelmiş nazik deri,peteşi ve ekimozlar, yüzde eritem, artmış terleme, konvülziyonlar,vertigo, baş ağrısı, genellikle tedaviden sonra artmış intrakraniyalbasınç ve papil ödemi, menstrüel düzensizlikler, Cushingoid durumgelişmesi, sekonder adrenokortikal ve hipofizer yanıtsızlık,özellikle travma, cerrahi veya hastalık gibi stres zamanlarında,karbonhidrat toleransında azalma, latent diabetes mellitus belirtileri,diyabetiklerde insülin veya oral hipoglisemik ilaçlara gereksinimartması, posterior subkapsüler kataraktların intraoküler basınçartması, glokom, ekzoftalmos, protein katabolizmasına bağlı negatifazot dengesi gibi yan etkiler gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Barbitüratlar,fenitoin ve rifampin glukokortikoid metabolizmasını artırabilirler.Estrojenlerhidrokortizonun etkilerini artırabilirler. İndometasin gibiülserojen ilaçların kortikosteroidlerle birlikte verilmesigastrointestinal ülserasyon riskini artırabilir. Hipoprotrombinemilihastalarda aspirin ve glukokortikoid kombinasyonu dikkatle uygulanmalıdır.Potasyum kaybettirici diüretikler (örn. tiyazitler, furosemid,etakrinik asit) ve amfoterisin B gibi potasyum kaybettirici diğerilaçlar glukokortikoidlerin potasyum azaltıcı etkilerini güçlendirebilirler.Glukokortikoidler ve ambenonium ya da piridostigmin (ve olasılıklaorganofosfat antikolinesteraz pestisidler) gibi antikolinesterazajanlar arasındaki etkileşim miyastenia gravisli hastalarda ağırkas zafiyetine neden olabilir. Nadiren, kortizonun kan pıhtılaşmasınıartırır ve oral antikoagülanlarla tedavi edilmekte olan hastalardaantikoagülan dozunun artırılmasını gerektirebilir.

Doz Önerisi: Başlangıç dozu tedavi edilen spesifik hastalığagö-re, günde 5-60 mg arasında değişir. Az şiddetli durumlarda düşükdozlar genellikle yeterli olursa da, seçilmiş hastalarda yüksekinisyal dozlar gerekebilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.