DepoMedrol

DepoMedrol

DepoMedrol nedir ne için kullanılır, DepoMedrol nasıl kullanılır, DepoMedrol ilacının yan etkileri ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Süspansiyon

Metilprednizolon Asetat

Ambalaj:

 40 mg/1 mL x 1 Flakon.

Endikasyon:

 Romatoid Artrit, osteoartrit, bursit, tendinit, tenosinovit, epikondilit tendon üzerindeki ganglionların enflamasyonunda; lokalize nörodermatit, hipertrofik liken planus, numuler egzema, nekrobiyozis lipoidika diabetikorum, alopesi areata, diskoid lupus eritematozus ve böcek ısırıkları gibi deri hastalıkları; ülseratif kolit; adrenogenital sendrom ve astımda kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Akut enfeksiyonlarda, lokal etki için yapılan eklem içi, bursa içi, tendon içi vb. enjeksiyonlar kontrendikedir. Metilprednizolon Asetat ile sistemik tedavi, diğer sürrenal korteks steroidlerin olduğu gibi, iyileşmemiş tüberküloz, peptik ülser, akut psikoz, Cushing Sendromu,Herpes simpleks keratiti, canlı virüs aşılarının (çiçek aşısı.) uygulanması sırasında ve su çiçeği hastalığında kontrendikedir.

Uyarılar:

 Aktif tüberküloz, diabetes mellitus, osteoporoz,kronik psikotik reaksiyonlar, trombofilebite eğilim, hipertansiyon,konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.Tıbbi bir gerekçe olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır. Kortikosteroidler Plasentadan geçer. Prednizolon anne sütüne geçmektedir, ancak metilprednizolon asetat ile ilgili yeterli bilgi yoktur.

Yan Etkileri:

 Sıvı retansiyonu, sodyum retansiyonu,konjestif kalp yetmezliği, potasyum kaybı, hipokalemik alkaloz,hipertansiyon, kaslarda güçsüzlük, steroid kullanımına bağlı miyopati,kas kitlesinde azalma, osteoporoz, vertebralarda kompresyon kırıkları,femur ve humerus başının aseptik nekrozu ve uzun kemiklerde patolojik kırıklar, peptik ülser, aktif peptik ülserin iyileşmesinde gecikme,perforasyon ve hemoraji, pankreatit, abdominal distansiyon, ülseratif özofajit, bulantı, kusma, anoreksi, kilo kaybı, diyare, kabızlık,yara iyileşmesinde gecikme, deride incelme ve duyarlık, peteşi ve ekimoz, alerjik reaksiyonlar (örneğin ürtiker), fasiyal eritem,aşırı terleme, deri testlerinde verilen yanıtlarda baskılanma,havale, baş ağrısı, vertigo, uykusuzluk, motor aktivitede artma,genellikle tedavi sonrası ortaya çıkan intrakraniyal basınç artışı beraberinde papilödem (psödomotor serebri), ruh halinde değişiklikler(örneğin öfori), depresyon ve anksiyete, glukoz toleransında azalma,hiperglisemi, çocuklarda büyümenin baskılanması, stres, travma,cerrahi girişim veya hastalık gibi durumlarda sekonder adrenokortikal ve hipofizer yanıtsızlık, latent diyabetin manifest hale gelmesi ve diyabetik hastalarda insülin ve oral hipoglisemik ilaçlar gereksinimin artması gibi durumlar görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Kortikosteroidler salisilatlarınrenal klirensini artırır. Barbitüratlar, fenilbutazon, fenitoin ve rifampisin kortikosteroidlerin etkilerini azaltır. Kortikosteroidler Antikoagülan ilaçlara olan yanıtı azaltır. Kortikosteroid tedavisi göz-ren hastalara su çiçeği aşısı yapılmamalıdır. Diğer aşılar ve toksoidler de kortikosteroid tedavisi gören kişilere, nörolojik komplikasyonların görülebilme olasılığı ve antikor yanıtının zayıf olması nedeniyle uygulanmamalıdır. Glukokortikoidler,diyabetik hastaların insülin ve oral hipoglisemik ilaçlar olan gereksinimini artırır. Ülserojenik ilaçların (salisilatlar,indometazin gibi) kortikosteroidlerle birlikte kullanımı gastrointestinal ülser riskini artırır.

Doz Önerisi:

 Olası fiziksel geçimsizlik lerden dolayı,Depo Medrol seyreltilmeli veya diğer çözeltiler karıştırılmamalıdır. Preparat, intravenöz veya intratekal olarak kullanılmamalıdır. Omuz, diz, ayak bileği gibi büyük eklemlerde 20-80 mg; dirsek, el bileği gibi orta büyüklükteki eklemlerde 10-40 mg; interfalangeal, metakarpofalangeal, sternoklaviküler ve akromioklaviküler eklemler gibi küçük eklemlerde 4-10 mb’lik dozlar önerilir.Tendon kılıfları üzerindeki ganglionların tedavisinde, süspansiyon doğrudan doğruya kist içine enjekte edilir. Bu endikasyonlar için Depo Medrol dozu 4-30 mg’dir. Kronik durumlarda enjeksiyonların tekrarlanması gerekir. Localize nö-rodermit, hipertrofia lichen planus, nummer ekzema, necrobiosis lipoidica diabeticorum,alopecia areata, diskoid lupus eritematozus ve böcek ısırıklarında intrakeloidalDepoMedrolenjeksiyonu, lezyonların yumuşayarak kaybolmasını sağlayabilir.DepoMedrol süspansiyonu lezyonun içine enjekte edilir.Büyük lezyonlarda enjeksiyon 0.5-1 mL’lik dozlarda tekrarlanmalıdır.Normalde 1-4 enjeksiyon yeterlidir.Ülseratif kolitli hastalarda, 3-7 kez lavement a garder ya da rektuma sürekli damlatma biçiminde 40-120 mg Depo Medrol ile olumlu sonuçlar alınmıştır.Hastaların çoğunda, 30-300 mL su içindeki 40 mg DepoMedrol ile birlikte diğer tedavi ajanlarının da kullanılması gerekir. Romatoid artritli hastaların sürek tedavisinde,her hafta 1-3 mL enjeksiyon gerekir. Dermatolojik hastalıklarda,1-4 hafta süreyle haftada bir kez 1-3 mL enjeksiyon gerekir. Zehirli Sarmaşığa bağlı akut ve ağır dermatit olgularında 2-3 mL’lik tek dozun enjeksiyonundan 8-12 saat sonra iyileşme başlar. Kronik temas dermatit lerinde, 5-10 günlük aralarla enjeksiyonları yinelemek gerekir. Seboreik dermatit olgularında, haftada 2 mL yeterli etkiyi sağlar. Astımlı hastalarda, 2-3 mL enjeksiyonundan 6-48 saat sonra iyileşme başlar ve birkaç gün ile birkaç hafta sürer. Aynı biçimde alerjik riniti olan hastalarda 2-3 mL IM uygulanmasından sonra nezle belirtileri birkaç gün ile birkaç hafta süreyle kaybolur.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.

...