Devaljin

Devaljin

Ampul

Deva

Metamizol sodyum

Ambalaj: 1 g/2 mLx5 ve 10 Ampul.

Eşdeğeri: AdepironAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Adeka);AndolorAmpul: 1 g/2 mLx10 ampul(İ.E.Ulagay);GeralgineM Ampul: 1 g/2 mLx10 ampul(Münir Şahin);NogesicAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Koçak);NovakomS Ampul: 1 g/2 mLx5 ampul(Nobel);Novalgin Ampul: 1 g/2 mLx10 Ampul(SanofiAventis);NovoPlanAmpul: 1 g/2 mLx10 ampul(Aroma);SebonAmpul: 1 g/2 mLx5 ve 10 Ampul(Akdeniz).

Devaljin

Tablet

Metamizol sodyum

Ambalaj: 500 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: AdepironTabletl: 500 mgx20 tablet(Adeka);AndolorTablet: 500 mgx20 tablet(İ.E.Ulagay);Nogesic Tablet: 500 mgx20 tablet(Koçak);NovakomSTablet: 500 mgx20 tablet(Nobel);NovalginTablet: 500 mgx20 tablet(SanofiAventis);VeraljinTablet: 500 mgx20 tablet(Radyum).

Endikasyon: Şiddetliakut ve kronik ağrılar (örn. romatizmal hastalıklardaki ağrılar,baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatifağrılar); mide bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve altidrar yollarına ait spastik kö-kenli, şiddetli akut ve kronik ağrılar;başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyenyüksek ateş.

Kontra Endikasyon: Pirazolonalerjisi veya intoleransı (örn. metamizol, izopropilaminofenazon,propifenazon, fenazon veya fenilbutazon içeren ilaçlara aşırı duyarlık)olan hastalarda, hepatik porfiri, doğuştan glukoz6-fosfat dehidrogenazeksikliği, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarındakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklindebelirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olanhastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı(analjezik astması, analjezik intoleransı) olan kişiler dipironkullandıkları zaman astma veya şoka maruz kalabilirler. Aynı durum,az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzdeşiddetli kızarmadan yakınan veya besin maddelerine, kürklere,saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları,kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık gösteren hastalar için de geçerlidir.Gebelerdeözellikle ilk 3 ay ve son 6 hafta içinde kesin bir endikasyon varsakullanılmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya5 kg’den düşük ağırlıktaki bebeklere uygulanmamalıdır. Müstahzarlarınparenteral formlarının uygulanması sırasında anafilaktik şokgö-rülebilir.

Yan Etkileri: Şok ve agranülositoz,lö-kopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozuklukları, agranülositoz,yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağızburunboğazgenitalve anal bölgelerde enflamatuvar lezyonlar gibi belirtilerle ortayaçıkabilir.

İlaç Etkileşimleri: Siklosporin ile kullanıldığındasiklosporin düzeylerini düşürebilir. Dipiron ve alkol birbirlerininetkilerini artırırlar.

Doz Önerisi: Devaljin Ampul: Alışılmış bir kerelik doz 0.5-1 g’dir. Bu doz günde3-4 kere tekrarlanabilir.Bir kerede 2.5 g ve bir günde 5 g’den fazla alınmamalıdır.Devaljin Tablet: Günde 3-4 kez 1-2 Tablet verilir.

Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı.
İlk yorum yapan sen olabilirsin.

Yorum Yap

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Giriş Yap

Yorumunuzun kontrolden geçtikten sonra yayınlanacaktır.